Kamu ve kuruluşlarının KamuNet'e dahil edilmesine ilişkin genelge

Kamu ve kuruluşlarının KamuNet'e dahil edilmesine ilişkin genelge

Kamu kurum ve kuruluşlarının KamuNet'e dahil edilmesine ilişkin genelge Resmi Gazete'de yer aldı

Tarih :
Kamu ve kuruluşlarının KamuNet'e dahil edilmesine ilişkin genelge

Kamu kurum ve kuruluşlarının Kamu Sanal Ağ'a (KamuNet) dahil edilmesine ilişkin Başbakanlık genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Siber güvenlik çalışmaları kapsamında kurulan Siber Güvenlik Kurulu ve KamuNet hakkında bilgilendirmede bulunulan genelgede, kamu kurum ve kuruluşlarının Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Türk Telekom iş birliğiyle yürütülen ulusal siber güvenlik çalışmalarına destek vermesi istendi.

Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla çıkan genelgede, kamu kurum ve kuruluşlarına ilgili bakanlık ve kurum arasında imzalanan protokol çerçevesinde yürütülecek çalışmalara her türlü destek ve yardımın titizlikle sağlanması ve siber güvenlik bakımından önemi bulunan bu projenin en kısa sürede tamamlanabilmesi için kamu kuruluşlarının KamuNet'e dahil olması talimatı verildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bilgi teknolojileri üzerinden verilen her türlü hizmet, işlem ve veri ile bunların sunumunda yer alan sistemlerin güvenliğinin sağlanması ve gizliliğinin korunmasının öneminin vurgulandığı genelgede, bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin kritik altyapının işletiminde yer alan gerçek ve tüzel kişilerce uyulması gerekli usul ve esasları düzenlemek amacıyla "Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Karar"ın 20 Ekim 2012'de alındığı hatırlatıldı.

Genelgede söz konusu karar uyarınca siber güvenlikle ilgili alınacak önlemleri belirlemek, hazırlanan plan, program, rapor, usul, esas ve standartları onaylamak ve bunların uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla "Siber Güvenlik Kurulu"nun kurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu kurulun kamu kurum ve kuruluşlarının daha güvenli bir ağ üzerinden haberleşmeleri amacıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu kamu, kurum ve kuruluşları arasındaki iletişimin ve veri iletiminin güvenli bir altyapı sağlanıncaya kadar internete kapalı bir sanal ağ üzerinden yapılmasının kararlaştırıldığı belirtilen genelgede, bu nedenle fiziksel saldırılara karşı daha güvenli olan KamuNet'in kurulduğu duyuruldu.

Genelgede, kurumlar arası iletişimde standardın sağlanmasına, ortak uygulamalar için uygun altyapının oluşturulmasına, planlanan ortak veri merkezi veya merkezlerinin sisteme dahil edilmesine, e-devlet uygulamalarının güvenli kullanılabilmesi ve kamu kurumları arasında şu an gerçekleştirilen bulut uygulamalarının internetten bağımsız daha güvenli sağlanmasına olanak verecek KamuNet hakkında daha ayrıntılı bilgiye www.udhb.gov.tr adresinden erişilebileceği ifade edildi.

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir