2017 için işsizlik ödeneği tutarı nasıl hesaplanmaktadır?

2017 için işsizlik ödeneği tutarı nasıl hesaplanmaktadır?

Tarih :
2017

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçememektedir.

Ayrıca işsizlik ödeneğinden damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

Aşağıda Üç Farklı Örnek Olayda (1 Ocak 2017'de yürürlüğe giren Asgari Ücrete Göre) Aylık İşsizlik Ödeneği Hesabı Verilmiştir.

  Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların aylık ortalaması Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı Damga vergisi Ödenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı
SON DÖRT AY ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN 1.777,50 711 5,39 705,61
SON DÖRT AY AYLIK 1200 TL İLE ÇALIŞAN 3.000 1.200 9,1 1.190,9
SON DÖRT AY AYLIK 2000 TL İLE ÇALIŞAN 5.000 2.000 10,79 1.411,21 (*)

(*) Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı, Aylık Asgari Ücretin Brüt Tutarının Yüzde Seksenini geçemeyeceği için Ödenecek Aylık İşsizlik Ödeneği Miktarı bu şekilde hesaplanmıştır.

 

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir