İzne çıkacaklar dikkat! İzne çıkan çalışanın maaşı peşin ödenecek

İzne çıkacaklar dikkat! İzne çıkan çalışanın maaşı peşin ödenecek

Tarih :
İzne

İşçinin, yıllık ücretli izne hak kazanabilmesi için en az bir yıl çalışmış olması gerekiyor. Bir yıldan az çalışanın izin hakkı yoktur.

4857 sayılı Kanuna göre yıllık izin hakkı hizmet süresi;
- 1-5 yıl olanlara (5 yıl dahil) 14 gün
- 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 gün
- 15 yıl (15 yıl dahil) ve daha fazla olanlara 26 gün.

Bu süreler en az süreler olup, toplu iş sözleşmeleri ya da hizmet sözleşmeleri ile artırılabiliyor.

Ayrıca, 18 ve daha küçük yaştaki işçiler ile 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamıyor.

Yıllık ücretli izin, “iş günü” olarak verildiğinden, izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmıyor. Bu günler, izin sürelerine ekleniyor.

İşverenler, izin durumlarına ilişkin kayıt tutmak zorunda. Bunu “izin defteri” ya da “kartoteks” sistemi ile de izleyebilirler (Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği, Md.20).

İZİN ÜCRETİPEŞİN YA DA AVANS OLARAK VERİLMELİ

Yıllık ücretli izin süresi, işveren tarafından bölünemiyor. Ancak, tarafların onayı ile bir bölümü on günden az olmamak üzere en çok üçe bölünebilir. İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan başka ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri, toplam süresi ne olursa olsun, yıllık izne mahsup edilemez.

İşçi, yıllık ücretli iznini işyerinin bulunduğu yerden başka yerde geçirecekse, talep etmesi ve bu hususu belgelemesi koşuluyla, gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere, işveren işçiye toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır (İş K. Md. 56/son).

İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini, işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek ya da avans olarak vermek zorundadır.

Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri de nasıl ödenecek?

Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. Ancak, yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca ödenmektedir. Yani daha sonra ödenir ve bu süreler için izin ücreti peşin veya avans olarak ödenmez.

Hangi ücret kalemleri izin ücretinin hesabında dikkate alınır?

İzin ücretinin belirlenmesinde; fazla çalışma karşılığı alınacak ücretler, primler, sosyal yardımlar ve işyerinin devamlı işçisi olup, normal saatler dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işler için aldıkları ücretler hesaba katılmaz.

İşveren veya işveren vekili, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye izin dönemine ilişkin ücreti ile ödenmesi bu döneme rastlayan diğer ücret ve ücret niteliğindeki haklarını izine başlamadan önce peşin olarak vermek veya avans olarak ödemek zorundadır.

Yüzde usulünün uygulandığı yerlerde izin ücreti yüzdelerden toplanan para dışında işveren tarafından ödenir.

Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca ödenir.

Kısmi süreli ve çağrı üzerine çalışanlara; izin dönemine rastlayan çalışması gereken sürelere ilişkin ücretleri, yıllık izin ücreti olarak ödenir.

Aman izin süresinde çalışmayın

4857 sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre; İşçinin, izin süresi içinde ücret karşılığı çalıştığı tespit edilirse, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir. Bu nedenle bu konuya dikkat edilmelidir.

 

 

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir