Haksız Yere İşten Kovuldunuz Ne Yapacaksınız?

Haksız Yere İşten Kovuldunuz Ne Yapacaksınız?

İş Sözleşmesi Feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gözetilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliğ tarihinden itibaren...

Tarih :
Haksız
İş Sözleşmesi Feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gözetilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliğ tarihinden itibaren 1 AY içinde İş Mahkemesinde dava açabilir.Toplu iş sözleşmesinde hüküm varsa veya taraflar anlaşırlarsa, uyuşmazlık aynı sürede hakeme götürülür.

Dava en az 2 ay içinde sonuçlandırılmak zorundadır.Eğer temyiz edilmişse Yargıtayca 1 ay içinde karara bağlanacaktır. İşe iade yönünde bir karar çıkarsa işveren işçiyi 1 ay içinde işe başlatmakla yükümlüdür.Eğer başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve ençok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olup, verilecek tazminatın miktarını mahkeme belirler.

Eğer işçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ediyorsa, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir