Maaşını Eksik veya Zamanında Alamayan Çalışanların hakları nelerdir?

Maaşını Eksik veya Zamanında Alamayan Çalışanların hakları nelerdir?

Tarih :
Maaşını Eksik veya Zamanında Alamayan Çalışanların hakları nelerdir?
Maaşını Zamanında Alamayan İşçiye Fesih Hakkı Doğar mı?


4857 sayılı İş Kanunumuzun 32. Maddesi ücretin ne zaman ödenmesi gerektiğini belirtmiştir. Madde hükmüne göre ücret en geç ayda bir ödenir. Diğer yandan, iş kanunun 34. Maddesine göre işçi ücretleri ücret ödeme gününden itibaren 20 gün içinde ödenmez ise işçi 'İş görme borcunu' yerine getirmekten kaçınabilir. İşçilerin iş görme borcunu yerine getirmemeleri halinde işveren tarafından iş sözleşmeleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerlerine yeni işçi alınamaz. İşverenden herhangi bir ücret alacağı olan bir işçi, alacağını 5 yıl içinde mahkemeye başvurarak talep etme hakkına sahiptir. İşverenin gününde ödemediği ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz talep edilebilir.


Diğer yandan; 6552 Sayılı Kanun ile 4857 Sayılı İş Kanunun 36. Maddesinde yapılan değişiklik ile özel ya da kamu ayrımı yapmaksızın tüm asıl işverenler açısından ödenmeyen ücretler konusunda geniş bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre; asıl işvereneler alt işverene iş vermeleri halinde, bunların işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini kontrol etmek ya da ücreti ödenmeyen işçinin başvurusu üzerine, ödenmeyen ücretleri hak edişten keserek işçinin banka hesabına yatırmak zorundadır.

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir