Eşler arasındaki yaş farkı emeklilik maaşını etkiler mi?

Eşler arasındaki yaş farkı emeklilik maaşını etkiler mi?

Eşler arasındaki yaş farkı, emeklilik maaşın belirlenmesinde etkili olur. Örneğin, yaş farkı 30'dan fazla ise, ölüm halinde memurun eşine yarım aylık ödenir.

Tarih :
Eşler

Evliliklerde bazen eşler arasında büyük yaş farkları olmaktadır. İşte bu yaş farkı, kişilerin alacakları maaşları da etkilemektedir. Özellikle dul maaşı, yaş farkından doğrudan etkilenmektedir.

Memur kadın veya memur kocalar evlendikleri eşlerin yaşı ile kendi yaşları arasında 30 yaş veya daha fazla bir fark ise bu memur vefat ederse hayatta olan eşine bağlanacak aylık oranı yarı oranda olur.

Yani normal yaş farkı çok yüksek olmayan durumlarda vefat eden eşin aylığını alan dul eşe % 75 oranında aylık bağlanırken, böyle yaş farkının fazla olması durumunda ise % 37,5 oranında aylık bağlanmaktadır.

Şayet böyle büyük yaş farkı olan evlilikler memurun vefatından en az 10 yıl evvel yapılmış olması veya bu evlilik neticesinde çocuklarının olması halinde aylık oranı % 75 olur, bir indirim olmaz.

Sosyal güvenlik hukuku düzenlemeleri bu durumları da göz önüne alarak 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerinde bu konuya da yer vermiş durumdadır.

Madde hükmü şu şekildedir:

"Madde 71 - İştirakçi karı veya koca eşinden 30 yaş veya daha büyük ise ölümünde eşine yarı nispetinde aylık bağlanır. Ancak, evlenme akdi en az 10 yıl evvel yapılmış veya çocukları olmuş ise bu indirme yapılmaz.Emekli olduktan sonra evlenenler hakkında dahi aynı hükümler uygulanır."

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir