İşçinin, şirket aracıyla işe gidip gelirken geçirdiği kaza, iş kazası mıdır?

İşçinin, şirket aracıyla işe gidip gelirken geçirdiği kaza, iş kazası mıdır?

Tarih :
İşçinin, şirket aracıyla işe gidip gelirken geçirdiği kaza, iş kazası mıdır?
Eskiden, sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri” sırasında gerçekleşen kaza, iş kazası olarak kabul edilmişken, 5510 sayılı kanun, toplu olarak götürülüp getirilme şartını kaldırmış ve böylece sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla tek başına işe götürülüp getirilmeleri sırasında maruz kaldıkları kazaları da iş kazası olarak kabul etmiştir

Örneğin, sürücü dışında tek kişinin taşınmasında olduğu gibi, işverence sigortalıya tahsis edilen ve sigortalının kendisinin kullandığı araçla işe gidiş-gelişi sırasındaki kazalar da iş kazası olarak kabul edilecektir.

Hükmün uygulanabilmesi için;

-İşverence sigortalıya sağlanan bir taşıtın bulunması

-İşçinin /İşçilerin, işin yapıldığı yere bu taşıtla götürülüp getirilmeleri gerekir. İşverenin, aracın maliki olması zorunlu değildir.Aracın, işverenin zilyetliği altında bulunması yeterlidir.

Kaynak:www.ismahkemesi.com

 

İlgilinizi Çekebilir