Kıdem ve İhbar Tazminatları Haczedilebilir mi?

Kıdem ve İhbar Tazminatları Haczedilebilir mi?

Tarih :
Kıdem ve İhbar Tazminatları Haczedilebilir mi?
İş Kanunumuzda, işçi maaşının ne kadarının haczedilebileceği tanımlanmış olmasına rağmen, işçinin maaş hesabına yatan fazla mesai gibi maaşa eklenen ödemeler ve kıdem tazminatı gibi ödemeler hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.

Fakat, ikramiye, toplu sözleşme farkı ve nema da ücretten sayılacağından, onların da aynı koşullarda haczini engelleyen bir hüküm yoktur. Yani bu tür alacaklar haczedilebilir. Ancak, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete katılan ödemelerin haczedilemeyeceği 6772 sayılı Kanunda belirtilmiştir.

Kıdem ve İhbar Tazminatı haczedilebilir mi?

Kıdem ve İhbar tazminatının ücret alacağı olduğuna dair açık bir hüküm yok. ancak, Yargıtay 12. HD. 27/12/2004 tarihli, 2004/22540 esas, 2004/26972 Karar sayılı kararında,

İşçinin ücretinin haczi tanımlanırken,dörtte birinden fazlasının haczedilemeyeceği, işçinin Kıdem ve İhbar Tazminatlarının TAMAMININ HACZEDİLEBİLECEĞİ yönünde karar vermiştir.

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir