Fazla Mesai Ücreti Alacaklarının Hesabı Nasıl Olmalı

Fazla Mesai Ücreti Alacaklarının Hesabı Nasıl Olmalı

Tarih :
Fazla Mesai Ücreti Alacaklarının Hesabı Nasıl Olmalı

İş Kanunu’nun 41.maddesinde; Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücretin normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Satış temsilcilerinin fazla çalışma yapıp yapmadıkları hususu, günlük faaliyet planları ile iş çizelgeleri de dikkate alınarak belirlenmelidir. Prim ise, çalışanı ödüllendirici bir ücret ödemesi olup işverence işçiye garanti edilmiş bir temel ücretin üzerine belirli bir usule bağlı olarak ödenen ek bir ücrettir.

Fazla mesai ise kural olarak 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre, kanunda yazılı şartlar çerçevesinde, haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. İşçi fazla mesai yapsın yapmasın prim ödemesi var ise bu ek ücrete hak kazanır.

Prim ile çalışan satış temsilcilerinin fazla mesai ücreti alacaklarının hesabında Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin 25.05.2017 tarihli, 2017/4939 Esas ve 2017/9001 Karar sayılı kararı konuya ışık tutmaktadır. Kararda özetle;

' ...ister gezerek, isterse işyerinde çalışsın satış temsilcisi mesaisi artıkça prim alacağı artacağından, bir anlamda yüzde usulü ile çalışması söz konusu olduğundan fazla çalışma ücretinin yüzde usulünde olduğu gibi sadece zamlı kısmının ( %50 ) hesaplanması gerekir...' şeklinde ifade edilmiştir.

Kararda ifade edilmek istenilen özetle; Maaşına ilave prim ile çalışan satış temsilcilerinin fazla mesai alacaklarının hesabında, ispatlanan fazla mesai saati; ücretin 0,5 katı ile çarpılarak tespit edilir.

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir