Sahil Güvenlik Komutanlığı 14 memur alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı 14 memur alacak

Tarih :
Sahil

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

2017 YILI DEVLET MEMURU

ALIMI SINAVLARINA KATILACAK ADAYLARIN DİKKATİNE!

1. BAŞVURU, SINAV VE SINAV SONRASI İŞLEMLERE AİT BÜTÜN KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR.

2. BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR. BU DURUMDA İZLENECEK YOL SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TARAFINDAN BELİRLENİR VE KAMUOYUNA İNTERNET ARACILIĞI İLE DUYURULUR. KANUN VE YÖNETMELİKLERLE UYUŞMAZLIK OLMASI DURUMUNDA KANUN VE YÖNETMELİK GEÇERLİ OLACAKTIR.

3. ALIM SÜRECİNDE HER TÜRLÜ DUYURU VE BİLGİLENDİRME İNTERNET ÜZERİNDE www.sahilguvenlik.gov.tr ADRESİNDEN YAPILACAKTIR.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

DEVLET MEMURU ALINACAKTIR.

1. Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak aşağıda durumları açıklanan unvanlardan açıktan atama yoluyla devlet memuru alımı yapılacaktır.

2. ALIM YAPILACAK UNVANLAR:

HINIS

INVANfl

DERECESİ

ALIM

YAPILACAK

KONTENJAN

CİNSİYETİ

BAŞVURAN ADAYLARDA

ARANACAK NİTELİKLER

ALINACAK İL

(ALIM

MİKTARI)

MERKEZİ

SINAV

NOTU

THS

Elektrik

Mühendisi

8

1

K/E

Fakültelerin; Elektrik Mühendisliği, Elektrik

ve Elektronik Mühendisliği veya Elektrik- Elektronik Mühendisliği bölümlerinin

birinden mezun olmak ve buna ilave olarak "Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesi" sahibi olmak.

ANKARA (1)

2016 YILI KPSSP03 ASGARİ 60

THS

Endüstri

Mühendisi

8

3

K/E

Fakültelerin Endüstri Mühendisliği

bölümünden mezun olmak.

ANKARA (3)

2016 YILI

KPSSP03

ASGARİ

60

THS

Elektronik

Mühendisi

8

1

K/E

Fakültelerin; Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümünden mezun olmak

ANKARA (1)

2016 YILI KPSSP03 ASGARİ 60

THS

Makine

Mühendisi

8

1

K/E

Fakültelerin Makine Mühendisliği

bölümünden mezun olmak

ANKARA (1)

2016 YILI

KPSSP03

ASGARİ

60

THS

Gemi İnşa Mühendisi

8

1

K/E

Fakültelerin Gemi İnşa Mühendisliği, Gemi

İnşaatı Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünden mezun olmak

ANKARA (1)

2016 YILI KPSSP03 ASGARİ 60

THS

Şehir

Plancısı

8

1

K/E

Fakültelerin Şehir ve Bölge Planlama bölümü mezunu olmak.

ANKARA (1)

2016 YILI

KPSSP03

ASGARİ

60

GİHS

Uzman

9

1

K/E

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme bölümünde yüksek lisans yapmış olmak.

ANKARA (1)

2016 YILI

KPSSP03

ASGARİ

60

HINIS

INVANfl

DERECESİ

ALIM

YAPILACAK

KONTENJAN

CİNSİYETİ

BAŞVURAN ADAYLARDA

ARANACAK NİTELİKLER

ALINACAK İL

(ALIM

MİKTARI)

MERKEZİ

SINAV

NOTU

GİHS

Mütercim

(İngilizce)

9

1

K/E

Fakültelerin; İngiliz Dili ve Edebiyatı,

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) veya Çeviribilim (İngilizce) bölümlerinin birinden mezunu olmak ve buna ilave olarak YDS Sınavında en az (B) seviyesinde İngilizce sınav notu bulunmak veya uluslararası geçerli sınav notu olup ÖSYM tarafından YDS eşdeğerliği 80 ve üzerinde olarak belirlenmiş olmak.

ANKARA (1)

2016 YILI KPSSP03 ASGARİ 60

(NOT-1)

GİHS

Uluslararası İlişkiler ve Andlaşmalar Uzmanı

9

1

K/E

Fakültelerin Uluslararası İlişkiler

bölümünden mezun olmak ve buna ilave olarak YDS Sınavında en az (B) seviyesinde İngilizce sınav notu bulunmak veya uluslararası geçerli sınav notu olup ÖSYM tarafından YDS eşdeğerliği 80 ve üzerinde olarak belirlenmiş olmak.

ANKARA (1)

2016 YILI KPSSP03 ASGARİ 60

(NOT-1)

GİHS

İş Hukuku ve

Sözleşme

Uzmanı

9

1

K/E

Fakültelerin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü mezunu olmak.

ANKARA (1)

2016 YILI

KPSSP03

ASGARİ

60

GİHS

Radyo

Televizyon

Uzmanı

9

1

K/E

Fakültelerin Radyo Televizyon, Radyo ve

Televizyon, Radyo Televizyon ve Sinema bölümü mezunu olmak ve buna ilave olarak YDS'den en az (D) seviyesinde İngilizce sınav notu bulunmak veya uluslararası geçerli sınav notu olup ÖSYM tarafından YDS eşdeğerliği 60 ve üzerinde olarak belirlenmiş olmak.

ANKARA (1)

2016 YILI KPSSP03 ASGARİ 60

(NOT-1)

GİHS

Sosyal

Medya

Uzmanı

9

1

K/E

Fakültelerin Yeni Medya bölümü mezunu

olmak ve buna ilave olarak YDS'den en az (D) seviyesinde İngilizce sınav notu bulunmak veya uluslararası geçerli sınav notu olup ÖSYM tarafından YDS eşdeğerliği 60 ve üzerinde olarak belirlenmiş olmak.

ANKARA (1)

2016 YILI KPSSP03 ASGARİ 60

(NOT-1)

NOT-1: Yabancı dil puanı bulunmayan adaylar, ÖSYM'nin 2017 yılı sınav takviminde yer alan ve 25 Kasım 2017 tarihinde yapılacak e-YDS sınavına girebilir, alacağı puanın yeterli olması durumunda başvuru yapabilir. (e-YDS sınavının başvuruları halihazırda devam etmekte olup, 16 Kasım 2017 tarihinde sona erecektir.)

3. BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR VE NİTELİKLER:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

b. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS'ye girmiş olmak.

c. Alım yapılacak unvanların kar ş ısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu almış olmak.

ç. Yapılacak başvurularda; 2016 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puan türü kullanılacaktır (Alım yapılacak tüm unvanlar B Grubu kadro statüsünde olduğundan yukarıda belirtilen puan türleri kullanılmaktadır).

d. Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (son başvuru gün ay 1999 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1982 ve daha sonra doğanlar başvurabilir.).

e. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluş unda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi görevlerde çalışmamış olmak ve sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak.

f. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

g. İlan edilen kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.

NOT: Başvuruda doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur. Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları (ataması yapılmış olsa dahi) hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılmaktadır.

4. BAŞVURU ESASLARI:

a. Adaylar ba şvurularını internet üzerinden 13 Kasım-06 Aralık 2017 tarihleri arasında www.sahilguvenlik.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

b. Başvurular; 13 Kasım 2017 Pazartesi günü saat 15:00'de başlayıp, 06 Aralık 2017 Çarşamba günü saat 14:00'de sona erecektir.

c. Adaylar internet üzerinden başvurularını yaparken;

(1) Diploma veya mezuniyet belgelerinin ön yüzünü (arka yüzünü yüklemeyiniz),

(2) İlave olarak adaylardan istenen belge/sertifika/ruhsat vb. dokümanların ön yüzünü (arka yüzünü yüklemeyiniz),

(3) Diplomalarında ba ş vuru yapacakları unvana yönelik olarak istenen kaynak bölümlerin tam isimleri yazmayan, ancak istenen bölümle mezun olduğu bölümün denk olduğunu değerlendiren adaylar ile yurt dışında öğrenim görmüş adaylar; Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alacakları denklik belgesini (Denklik belgesi temin işlemleri yaklaşık 1 ay sürebilmektedir. Adayların bu yöndeki taleplerini yeteri süre kadar öncesinde yapmaları ve denklik belgesini başvuru süresi içerisinde sisteme yüklemeleri önem arz etmektedir),

okunaklı bir şekilde taratarak/fotoğrafını çekerek sisteme yükleyeceklerdir. Okunaksız olarak (bulanık/uzak/kırışık/eksik görünen vb.) sisteme yüklenen belge değerlendirmeye alınamayacak ve bu hususta sorumluluk adayın kendisinde olacaktır.

ç. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

d. Daha önce Sahil Güvenlik Komutanlığına başvuran ancak çeşitli nedenlerle başvurusu kabul edilemeyen ya da ataması yapılamayan adayların, önceki başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adayların bu kılavuz esaslarına göre yeniden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

NOT: Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında almış oldukları merkezi sınav (KPSS) puanına aldığı puanın (belirlenen taban puanı almış olmak şartıyla) %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puanları dikkate alınır (Varsa bu belge de sisteme yüklenecektir).

e. Yalnızca yabancı dil puanı istenen unvanlar için de ğ erlendirmeye alınacak Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin geçerlilik süreleri, başvuru tarihi itibarıyla YDS, KPDS ve ÜDS için 5 yıl, TOEFL, TOEIC, IELTS, FCE, CAE ve CPE için 2 yıl olarak kabul edilecektir.

f. Başvurular sırasında yalnız bir unvan tercih edilecek, birden fazla unvan için tercihte bulunulmayacaktır.

g. Başvuruları uygun görülen adaylar arasından, merkezi sınav notuna göre en yüksek puan alandan başlamak üzere alım yapılacak miktarın 8 katı kadarı aday mülakat sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aday listeleri, adayların mülakat sınavına tabi tutulacakları tarihler, yer ve zaman 20 Aralık 2017 tarihinden sonra Sahil Güvenlik Komutanlığının www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinde yayımlanacak ve adaylara tebliğ niteliğinde olacaktır. Adaylara ayrıca posta, telefon vb. araçlar ile tebligat yapılmayacaktır.

ğ. Sınavlarda başarılı olan adaylar; 11.11.2016 tarihli ve 9431 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'ne göre "Sahil Güvenlik Komutanlığında Devlet Memuru Adayı Olur." kararlı sağlık raporu almak üzere ilgili tam teşekküllü hastanelere sevk edileceklerdir. (Adaylar; sevk edildiği hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen olumsuz ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içinde itiraz edebilir ve ilgili hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek raporlar dikkate alınmayacaktır.) İlgili hastanelerden "Sahil Güvenlik Komutanlığında Devlet Memuru Adayı Olur." kararlı sağlık raporu alan adayların, haklarında güvenlik tahkikatı işlemleri başlatılacaktır. Güvenlik tahkikatı olumlu sonuçlanan adayların atamaları yapılacaktır.

5. MÜLAKAT SINAVI TARİHLERİ, SINAV YERİ VE MÜLAKAT SINAVI SONUÇLARI:

Mülakat sınavı tarihleri, sınav yeri, sonuçların açıklanacağı tarih adaylara başvuru sonuçları ile birlikte bilahare açıklanacaktır.

NOT: Yapılacak duyurular adaylara tebliğ niteliğinde olacak, adaylara ayrıca posta, telefon vb. yollarla tebligat yapılmayacak ve sorumluluk tamamen adayların kendisine ait olacaktır.

6. BAŞVURU VE SINAVLARLA İLGİLİ TAKVİM VE BİLGİLER

Başvuru Başlangıcı : 13 Kasım 2017 Saat 15:00

Başvuru Bitişi : 06 Aralık 2017 Saat 14:00

Mülakat Sınavına Gireceklerin İlanı : 20 Aralık 2017'den sonra

TÜM ADAYLARIN BU İLANI EKSİKSİZ VE GÜNCEL OLARAK GÖREBİLMELERİ İÇİN SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ www.sahilguvenlik.gov.tr İNTERNET ADRESİNİ ZİYARET ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

Bu kılavuzda yer alan bilgiler haricindeki sorularınız için aşağıdaki numarayı arayabilirsiniz.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

Personel Temin ve Seçim Şube Müdürlüğü

Telefon

0 (312) 416 45 60

Kaynak : SGK Rehberi
İstinat duvarına çarpan otomobil alev aldı: 5 ölü
Yerli oto dünyaya açılacak
Çalışanlara kıdem ve ihbar tazminatı müjdesi
İşverenin işçiyi deneme hakkı var
26 maddelik kanun teklifi TBMM'ye sunulacak
Örneklerle birden fazla emekli aylığı alınma şartları nelerdir?
Nüfus memurlarına 'ikinci nesil pasaport' eğitimi
Erdoğan'ın sigara muhabbeti kahkahaya boğdu
TEOG'un kaldırılması olumlu ama baskısı sürüyor'
Kreşin Bahçesinde Unuttular...3 Yaşındaki Çocuk Donarak Can Verdi!
715 bin taşeronun başvurusu incelendi
Şanlıurfa'da Sele Kapılan 2 Askerimiz Şehit Oldu
Boydak Ailesi üyesi 3 kişi için karar çıktı
Öğretmen atama sistemine yoğun siber saldırı oluyor
Ak Parti, Ankara İl Başkanı yeniden seçildi
Rus oyuncu, Türk vatandaşı olup askere gitti
28 Şubat mağduru: Bizim suçumuz neydi ki 'öteki' olduk
2018 yılında YH personelinin hizmet sürelerine göre emekli maaş ve ikramiyesi
Kamuya 10 bin 500 Memur Alınacak
Taşeron listesinden, 'eşler', 'gelinler', baldızlar çıktı...
Bankaların tarıma desteği 90 milyar liraya yaklaştı
Yüzbinler idam istiyor!
El konulan araçların otopark ücretleri değerini aştı
Elektrikte kayıp kaçakla ilgili AİHM'e başvuru yolu açıldı
AVM'de Feci Kaza! Annesi Fotoğrafını Çekerken Düştü
Köklerimiz alt-üst
Öğretmen okul bahçesinde bir öğrenciye tekme tokat saldırdı
Tazminatı verse bile işe almak zorunda
'Başkanım bu ödemelerin hesabını veremeyiz'
Halk otobüsü esnafı, kazancını şehit annesine verecek
MGK'deki tarihi krizin üzerinden 17 yıl geçti
Soyağacında daha eski tarihlere nasıl gidilir?
Sağlık personeline temel modül eğitimi düzenlendi
Erdoğan: Hem müzakere ederiz, hem operasyon sürer
Hepsini Almanya'dan getirdi! Aylık geliri 20 bin TL
TSK'dan kayıp askerlerle ilgili açıklama
10 ilde kamu görevlilerine operasyon: 9 kişi gözaltında
Başbakan: Yurtdışında Osmanlı tokadını sordular
Afrin'de iki Avrupalı terörist deşifre oldu
Çalışanlar dikkat! Birden fazla emekli maaşı nasıl alabilirim?
Valiyim' deyip iş adamlarını dolandıran 5 kişi tutuklandı
Bu kursu bitirenlere iş var
Maliye Bakanı Ağbal açıkladı! Son gün 7 Mart

İlgilinizi Çekebilir