Erkeğin 'düzenli işi olmaması' boşanma sebebi sayıldı!

Erkeğin 'düzenli işi olmaması' boşanma sebebi sayıldı!

Erkeğin düzenli bir işinin olmaması, boşanma sebebi sayıldı.

Tarih :
Erkeğin 'düzenli işi olmaması' boşanma sebebi sayıldı!

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin kararı şöyle:

T.C
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO.2016/338
KARAR NO.2017/5636
KARAR TARİHİ.09.05.2017
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı erkeğin düzenli olarak çalışmadığı, birlik görevlerini yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir