400 bin taşeron işçi belediye iştiraklerinde istihdam edilecek

400 bin taşeron işçi belediye iştiraklerinde istihdam edilecek

Tarih :
400 bin taşeron işçi belediye iştiraklerinde istihdam edilecek

Taşeron işçiler kadroya alınıyor

Bizim talebimiz belediyede ya da kamuda nerede olursa olsun taşeron işçilerin o kurumların kadrolu işçileri olmaları. Belediye şirketlerinin değil, doğrudan belediyelerin kadrolu işçileri olmalarını isteriz"

Hükümet yıllardır beklenen kamudaki taşeron işçilerle ilgili düzenlemeyi tamamladı. Kamudaki 450 bin taşeron işçi, çalıştıkları kurumda kadroya alınacak. Ancak belediyelerdeki 400 bin taşeron işçi belediye kadrosunda değil, belediye iştiraklerinde istihdam edilecek.

Hükümet yıllardır beklenen kamudaki taşeron işçilerle ilgili düzenlemeyi sonunda tamamladı. Açıklamalara göre, kamudaki 450 bin taşeron işçi çalıştıkları kurumda kadroya alınacak. Ancak belediyelerdeki 400 bin taşeron işçi belediye kadrosunda değil, belediye iktisadi teşekküllerinde istihdam edilecek. Hükümet, Kasım 2015 seçimleri öncesinde kamudaki taşeron işçilere kadro sözü vermişti. Seçimlerin üzerinden 2 yılı aşkın süre geçtikten sonra dün taşeron düzenlemesinin tamamlandığı açıklandı. Düzenleme henüz tasarı olarak Meclis’e sunulmadı. Erdoğan, şunları söyledi:

“Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerindeki 400 bin işçimiz, çalıştıkları yerlerdeki belediye iktisadi teşekküllerinde istihdam edilecekler. 23 bin mevsimlik işçilerin, halen en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma süreleri de 9 ay 29 güne kadar çıkartılabilecek. Kamuda 4-C statüsünde çalışan kardeşlerimiz de 4-B kadrosuna alınıyor. Böylece inşallah bu sorun ortadan kalkıyor, artık bu aradaki komisyonlar, taşeronlar tamamen ortadan kalkıyor, hepsi işçi kadrosuyla görev alıyorlar.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sarıeroğlu, “Merkezi bütçe ile düzenlenen tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki 450 bin taşeron çalışan kardeşimize şartsız tam kadro veriyoruz. Belediye ve il özel idarelerindeki taşeronlarla ilgili de aradan firmaları kaldırıyoruz ve belediye iştiraklerinde, belediye iktisadi teşekküllerinde daimi istihdamlarını sağlıyoruz” dedi.

25 bin 4-C’li var

Sarıeroğlu, 4-C statüsünde çalışan 25 bin kişinin de 4-B statüsüne geçiş talebinin bulunduğunu, buna dönük çalışmaların olumlu sonuçlandığını söyledi. Mevsimlik geçici işçilerin yıllardır var olan taleplerinin de bu çalışmada dikkate alındığını belirten Sarıeroğlu, “5 ay 29 gün çalışan bu kardeşlerimizin de çalışma sürelerini en fazla limit olan 4 aya kadar uzatma imkanı getirdik. Toplam 900 bin işçi kardeşimizi ilgilendiren önemli bir çalışma bu. Planımız çalışmanın genel kurulda kabulü sonrasında 3 ay içerisinde kadroya geçişleri tamamlamak” dedi.

Sarıeroğlu, “Bütün arkadaşlarımızın sendikal örgütlülüğünü koruyacağız. Bu bağlamda çalışma barışı açısından bir sıkıntı çıkmaması açısından bu süreci sendikal örgütlülük ve toplu sözleşme süreciyle sürdürmüş olacağız. Aracı firmalarla var olan sözleşmeleri feshedeceğiz.” dedi. Sarıeroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada da, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sosyal güvenlik kurumlarında alt işveren (taşeron) işçisi olarak çalışanların sürekli işçi kadrosuna alınacağını bildirdi. Sarıeroğlu, taşeron çalışanların “özel sözleşmeli, geçici, bir yıllık, üç yıllık” değil, sürekli işçi kadrosuna geçirileceğini, yaş sınırı, eğitim şartı, asıl iş, yardımcı iş ayrımı olmayacağını kaydetti.

Soru işaretleri neler?

Açıklamalar sonrasında ortaya çıkan tablo ve soru işaretleri şöyle: ü

Şirkette kadro: Türk-İş’e bağlı Belediye-İş Sendikası Başkanı Nihat Yurdakul, öncelikle düzenlemenin kendileriyle paylaşılmadığına, görüşlerinin alınmadığına dikkat çekti. Kendilerinin de dünkü açıklamalardan bilgi sahibi olduklarına, detayları bilmediklerine işaret eden Yurdakul, “Bizim talebimiz belediyede ya da kamuda nerede olursa olsun taşeron işçilerin o kurumların kadrolu işçileri olmaları. Belediye şirketlerinin değil, doğrudan belediyelerin kadrolu işçileri olmalarını isteriz. Ayrıca birçok belediyede belediye iktisadi teşekkülü, belediye şirketi de yok. Eşitlik ilkesine dayanan, adaletli olan da budur. Hangi kurumda çalışıyorlarsa o kurumun kadrolu işçileri olsunlar” dedi. Belediye şirketlerinin belediye dışında başka yerlerden ihale alıp almayacakları, bunların nasıl düzenleneceği gibi konuların netleşmediğine işaret eden Yurdakul, “Taşeronun kalkması kaydıyla, bu bataklığın kurutulması için taşeron işçiler belediye şirketlerine geçiriliyorsa bu doğru bir adımdır. Arkadaşlar da buna hayır demezler. Ancak gerçek doğru adım, esas olması gereken işçilerin doğrudan belediyenin işçileri olmalarıdır” diye konuştu.

4-C’li yine “sözleşmeli”: Kamuda Devlet Memurları Yasası’nın 4-C maddesine göre “geçici personel” statüsünde istihdam edilen 25 bin personel var. Bu personel de yıllardır kadro bekliyor. Ayrıca bu talep toplu sözleşme görüşmelerinde de karar altına alınmıştı. Ancak 4-C’liler yasanın 4-A maddesi kapsamında “memur” değil, 4-B maddesi kapsamında “sözleşmeli personel” olarak istihdam edilecek.

Geçici işçi de süre uzayacak: Çaykur’da, demiryollarında, orman işlerinde 5 ay 29 gün çalışan mevsimlik, geçici işçiler bulunuyor. Bu işçiler de yılın tamamında çalışabilecekleri kadrolu istihdam istiyordu. Ancak sadece işçilerin çalışma süreleri uzatıldı.

Hak-İş’in üyeleri: Taşeron işçilerin 330 bini Hak-İş’e bağlı sendikalarda örgütlü bulunuyor. Hakİş’in üyelerinin yarısını taşeron işçiler oluşturuyor. Çalışma Bakanı, işçilerin sendikal örgütlülüğünün devam edeceğini belirtti. Böylece Hak-İş’in üyeleri de yine Hak-İş’te kalmaya devam edecek.

‘Gecikmiş ama olumlu bir adım’

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, taslağın kendilerine ulaşmadığını, düzenlemeyi görmeleri gerektiğini söyledi. Çerkezoğlu, şimdilik basındaki açıklamalar üzerinden değerlendirme yapabileceklerini belirterek, “Gecikmiş ama olumlu bir adım” dedi. Çerkezoğlu, taslağın kendileriyle paylaşılmasını beklediklerini de belirtti.

Kaynak : Cumhuriyet

İlgilinizi Çekebilir