Hizmetlilere, 2018 yılında ne kadar fazla çalışma ücreti ödenecek?

Hizmetlilere, 2018 yılında ne kadar fazla çalışma ücreti ödenecek?

Tarih :
Hizmetlilere, 2018 yılında ne kadar fazla çalışma ücreti ödenecek?

Yetiştirme kurslarında görevli memur ve hizmetlilere, 2018 yılı bir saat fazla çalışma ücreti 1,97 TL olarak ödeneceğinden ve Toplu Sözleşme metnine göre 50 saati geçemeyen bu fazla çalışma ücreti toplamda bürüt; 50 x 1,97 x 3 = 299,5 TL olarak ödenecektir.

25 Ağustos 2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme metninin İkinci Bölümünde yer alan "Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı kısmındaki "Kurs merkezlerinde görev yapan diğer personel" başlıklı 22. maddesinde yer alan düzenleme; Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenler hariç olmak üzere normal çalışma saatleri dışında bu merkezlerde kurs süresince fiilen çalışan memurlara fazla çalışma ücreti ödemesi yapılmasına yönelik düzenlemedir.

İşte o madde;

"Kurs merkezlerinde görev yapan diğer personel

"Madde 22-(1) Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenler hariç olmak üzere normal çalışma saatleri dışında bu merkezlerde kurs süresince fiilen çalışan memurlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir."

Not; Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenler hariç olmak üzere normal çalışma saatleri dışında bu merkezlerde kurs süresince fiilen çalışan memurlar ibaresi; memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, hizmetli ve teknisyen gibi diğer kadro unvanlarını ifade etmektedir.

Geçtiğimiz yıl fazla çalışma saat ücretinin iki katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenen memur ve hizmetlilere bu yıl üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek.

2017 yılında çalıştıkları her fazla saat için 1,83 TL olarak ödenen fazla mesai ücreti 2018 yılında 1,97 TL olarak ödenecektir.

Çünkü; 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli K Cetvelinde yer alan "III. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ" bölümündeki; "(A) Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti: 1- 657 sayılı Kanunun 178 inci maddesi uyarınca fazla çalışma karşılığında saat başına yapılacak ödeme 1,97 Türk Lirasıdır. (Özel kanunlarındaki hükümler uyarınca bütçe kanunlarıyla belirlenmesi gereken fazla çalışma ücretleri için bu saat ücreti esas alınır.)"
Bu hükümlere göre 2018 yılı bir saat fazla çalışma ücreti 1,97 TL olarak ödeneceğinden ve Toplu Sözleşme metnine göre 50 saati geçemeyen bu fazla çalışma ücreti toplamda bürüt; 50 x 1,97 x 3 = 299,5 TL olarak ödenecektir.

Ahmet KANDEMİR

Kaynak : Memurlar.Net

İlgilinizi Çekebilir