Ankara Evren SYDV Personel Alım İlanı

Ankara Evren SYDV Personel Alım İlanı

Tarih :
Ankara Evren SYDV Personel Alım İlanı
Norm Kadro Son Başvuru : 15.01.2018
İl ANKARA İlçe EVREN Alınacak Sayı 1
Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan BÜRO GÖREVLİSİ
Açıklama - Bilgisayar İşletmenlik sertifikası sahip olmak
- En az B sınıfı Ehliyet sahbi olmak
- Personel Alımında Aranacak Genel ve Özel Şartlar 1) Vakıflara personel alımında aranacak genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. 2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 3) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak, 4) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak, 5) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak, 7)Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 8) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak. 9) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak. 10) ?Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Muhasebeci, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Büro Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında 2016-2017 KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır. 11) Yükseköğretim Kurumlarının 4 yıllık eğitim veren kurumlarından herhangi birinden mezun olmak 12) En az B sınıfı Ehliyet sahibi olmak, Bilgisayar işletmenlik sertifikası sahibi olmak(office programlarına hakim olmak) NOT: EVRAK TESLİMLERİ POSTA YOLUYLA VE ELDEN YAPILABİLİR.( ADRES: ŞERAFETTİN YILMAZ MAH. CUMHURİYET CAD. HÜKÜMET KONAĞI İÇİ ZEMİN KAT SYD VAKFI)
Norm Kadro Son Başvuru : 15.01.2018
İl ANKARA İlçe EVREN Alınacak Sayı 1
Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ
Açıklama - Bilgisayar İşletmenlik sertifikası olması
- Yükseköğretim Kurumlarının 4 yıllık eğitim veren Bölümlerinden; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Sosyolog, Sosyal Hizmet ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
- En az B sınıfı sürücü belgesi olması
- Personel Alımında Aranacak Genel ve Özel Şartlar 1) Vakıflara personel alımında aranacak genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. 2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 3) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak, 4) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak, 5) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak, 7) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 8) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak. 9) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak. 10) ?Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında 2016-2017 KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır. Özel Şartlar ; Sosyal İnceleme Görevlisi 1) Yükseköğretim Kurumlarının 4 yıllık eğitim veren kurumlarından herhangi birinden mezun olmak 2) Bölüm Şartı; İ.İ.B.F, Sosyoloji, Psikoloji, Sosyolog, Sosyal Hizmet ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik mezunu olmak 3) Bilgisayar İşletmenlik Sertifikası 4) En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak NOT: EVRAK TESLİMLERİ POSTA YOLUYLA VE ELDEN YAPILABİLİR.( ADRES: ŞERAFETTİN YILMAZ MAH. CUMHURİYET CAD. HÜKÜMET KONAĞI İÇİ ZEMİN KAT SYD VAKFI)
Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir