Özel sektördeki ihraç edilenler ne yapacak?

Özel sektördeki ihraç edilenler ne yapacak?

Ahu Özyurt'un sunduğu Türkiye'nin Gündemi programında son KHK, ByLock mağduriyetleri ve tutuklu yargılamalar konuşuldu.Konuklardan Hukukçu Dr. Rezan Epözdemir görevlerinden ihraç edildikten sonra iadesi kararlaştırılan çalışanlar hakkında konuştu. Epözdemir, "Özel sektörde ihraç edilip, suçsuzluğu kanıtlanmış kişiler 'işe iade' davası açabilmek için gerekli şartları sağlıyorlarsa dava açabilmeleri için bu kişilere süre tanınmalı" diye konuştu

Tarih :
Özel sektördeki ihraç edilenler ne yapacak?

Özel sektörde ikili bir tasnif yapmak lazım yani bir işe iade davası açabilecek olanlar yani en az 30 işçinin çalıştığı Altı ay kıdemi olan işveren vekili olmayan yani işyerinin bütününü sevk ve organize etmeyen kişiler bakımından 30 günlük bir işe iade davası açma hakkı var.

Kanaatimce burada kıyasen bu 30 gün bu engelin kalktığı tarihden itibaren uygulanmalı. yani buradan ben iş mahkemesine hakim ellerine İstinaf dairelerine 9 hukuk dairesine 22 Hukuk Dairesinede sesleniyorum Bu 11480 kişi ile ilgili özel sektörde çalışanlar Efendim Bunlar işe iade etme davasına açma Hakkını kaybetti dememek lazım buradaki travmayı engeli şöyle yorumlamak lazım engelin ortadan kalkmasından itibaren 30 gün içerisinde işe iade davaları esastan incelenebilmeli bu süreler hak düşürücü süreleri kaçtı deyip reddetmemek lazım. Çünkü burada olağandışı bir durum var. 30 işçi olanlar altı aylık kıdemi olanlar işyerinin bütününü sevk ve organize etmeyenler yani işveren vekili olmayanlar işe iade davası nı açacak hem 4 ay boşta geçen süresini isteyecek iade edilse de edilmese de 4 aydan 8 aya kadar da işe iade edilmezse iş güvencesi tazminatını alacak. Bunu bir defa kenara koyalım.

Daha büyük travma bu işe iade nin Çünkü Fesih son çare olmalı iş hukukunda işe iadenin koşullarının oluşmadığı çalışanlar bakımından yani 30 işçinin olmadığı altı aylık kıdemi düşük olanlar bakımından Bunlar da varsa koşulları eski İş Kanunu madde 14 deki Kıdem tazminatına hak kazanabiliyorlarsa mevcut İş Kanunu'nun 17. maddesi yönelince ihbar tazminatına hak kazanabiliyorlarsa onlarda evleviyetle kıdem ve ihbar tazminatlarını haklı nedenlerle sözleşmelerinin feshedilmediği açık çünkü bu iadeyle birlikte. onlarda dönüp kıdem ve ihbar tazminatlarını iş verenlerinden talep edebilirler

Kaynak : CNN Türk

İlgilinizi Çekebilir