Hakim ve savcılar ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alıyor? İşte tam liste

Hakim ve savcılar ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alıyor? İşte tam liste

Tarih :
Hakim ve savcılar ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alıyor? İşte tam liste

Hakimler askeri hakimlik sınıfı ile normal hakimlik sınıfı olarak iki gruba ayrılmaktadırlar. Hakimler ek gösterge ve yüksek hakimlik tazminatı göstergelerini 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunundan ve 270 sayılı Yüksek Hakimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameden alır... Anayasa Mahkemesi Başkan, üyeler, raportörler de 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanundan almaktadırlar. Kanunlarda kimlerin ek göstergeden hangi tutarda, kimlerin yüksek hakimlik tazminatından hangi tutarda yararlandırılacakları belirlenmiş durumdadır. 357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu da asker hakimlere yönelik hükümler içermektedir.

Diğer memurlarda makam tazminatı olarak yer alan mali hak, hakimlerde yüksek hakimlik tazminatı olarak belirtilmiştir.

Hakimler için diğer memurlardan farklı olarak bir emeklilik koşulları bulunmamaktadır. Hakimlerde aynı şekilde hizmet + yaş = emeklilik koşuluna tabidirler. Normal hakim ve askeri hakimlerin emekli maaşı ve ikramiyesi, tüm hizmet sınıflarında görev yapan memurlarda olduğu gibi sistematik olarak aynıdır.

Hakimlerde, yüksek hakimlik tazminatı emekli aylıklarına ek olarak makam tazminatında olduğu eklenmeketdir. Bu tazminatın gösterildiği yer 270 sayılı Yüksek Hakimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamedir.

Emekli aylık, emekli ikramiye tutarlarının bulunmasında da bir farklılık yoktur.

Emekli aylığı unsurları şu şekildedir:
Derece/kademe
Gösterge
Ek Gösterge
Taban Aylığı
Kıdem Aylığı
5434 SK/Ek Madde 70 hükmü uyarınca oransal olarak bulunan tutar

Yukarıdaki emekli maaş unsurları duruma göre memur maaş katsayısı veya taban aylık katsayısıyla çarpılmaktadır.

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu Ek Gösterge Cetveli;

Unvan Derece Ek gösterge
a)Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısı 1 8000
b)Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, birinci sınıf hakim ve savcılıkta üç yılını doldurup Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme hakkını kaybetmemiş olanlar, Adalet Bakanlığı Müsteşarı 1 7600
c) Birinci sınıfa ayrılmış, bu sınıfa ayrıldığı tarihten itibarende meslekte üç yılını doldurmuş, Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme hakkını kazanmış birinci sınıf hakim ve savcılar
1 6400
d) Bu Kanuna göre birinci sınıfa ayrılmalarına karar verilmiş olup da birinci derece aylığını almış olan hakim ve savcılar 1 4800

e) Diğer hakim ve savcılar

1
2
3
4
5
6
7
8

4.000
3.600
3.000
2.300
2.200
1.600
1.500
1.300

270 sayılı Yüksek Hakimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Yüksek Hakimlik Tazminatı Cetveli:

Unvan Ek gösterge
(...) (1) Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, Sayış tay Başkanı ve (...) (1) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı
15000
(...) (1) Yargıtay-Danıştay Birinci Başkan Vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vekili, Yargıtay-Danıştay-Sayıştay Daire Başkanları, Adalet Bakanlığı Müsteşarı
8000
Yargıtay-Danıştay-Sayıştay Üyeleri, Birinci sınıf Hakim ve Savcılar (Birinci sınıf hakim ve savcılardan; Adalet Bakanlığında Bakanlık Yüksek Müşaviri, Müsteşar Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür, A.P.K. Kurulu Başkanı ve Müstakil Daire Başkanı görevini yapmakta olanlar dahil) ve Sayıştay Savcısı
7000
Birinci sınıfa ayrılmış, bu sınıfa ayrıldığı tarihten itibaren de meslekte üç yılını doldurmuş Yargıtay ve Danıştay Üyeliklerine seçilme hakkını da kaybetmemiş bulunan Hakim ve Savcılar
4500
Birinci sınıfa ayrılmış diğer Hakim ve Savcılar 2000
Birinci sınıfa ayrılmış diğer Sayıştay meslek mensupları ve Sayıştay Savcı Yardımcıları
2000

Askeri Hakimlerdeki yüksek hakimlik tazminatı da aşağıdaki şekildedir.

Unvan Tazminat Göstergesi
Askeri Yargıtay Başkanı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, Askeri Yargıtay Başsavcısı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başsavcısı (...)
15000
Askeri Yargıtay İkinci Başkanı, (...), Askeri Yargıtay Daire Başkanları ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Daire Başkanları
8000
Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Üyeleri ile Birinci sınıfa ayrıldıktan sonra bu sınıfta altı yılını tamamlamış ve askeri yüksek yargı organları üyeliklerine seçilme niteliklerini kaybetmemiş askeri hakim subaylar
7000
Birinci sınıfa ayrıldıktan sonra bu sınıfta üç yılını tamamlamış ve Askeri Yargıtay ile Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyeliklerine seçilme hakkını kaybetmemiş askeri hakim subaylar
4500
Birinci sınıfa ayrılmış askeri hakim subaylar 2000

5434 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde; Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, 23/1/1987 tarihli ve 270 sayılı Yüksek Hakimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinde yer alan yüksek hakimlik tazminatı cetvelinin (3) ve (4) numaralı sırası aşağıdaki şekilde uygulanır.

Unvan Tazminat göstergesi
Yargıtay-Danıştay-Sayıştay Üyeleri, birinci sınıf hakim ve savcılıkta üç yılını doldurup Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme hakkını kaybetmemiş olanlar, Sayıştay Savcısı 7000
Birinci sınıfa ayrılmış, bu sınıfa ayrıldığı tarihten itibaren de meslekte üç yılını doldurmuş, Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme hakkını kazanmış birinci sınıf hakim ve savcılar 4500

Cetvellerde belirtilen rakamlara göre 2018 yılı İlk 6 ay için geçerli memur maaş katsayısı üzerinden hesapladığımız emekli aylık ve emekli ikramiye tutarları şu şekildedir. Tutarlara 5454 sayılı Kanun gereği % 4 oranında ek ödeme eklenmiştir. Tüm ünvanlarda 1 inci derece 4 üncü kademe baz alınmıştır.

30 YIL HİZMETİ OLAN

32 YIL HİZMETİ OLAN

34 YIL HİZMETİ OLAN

36 YIL HİZMETİ OLAN

38 YIL HİZMETİ OLAN

40 YIL HİZMETİ OLAN

41 YIL HİZMETİ OLAN

42 YIL HİZMETİ OLAN

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI

EK GÖSTERGE 9000

YÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATI GÖSTERGESİ 37000

EMEKLİ AYLIĞI

8.772

8.887

9.002

9.117

9.231

9.346

9.404

9.461

EMEKLİ İKRAMİYESİ

165.684

176.729

187.775

198.821

209.866

220.912

226.435

231.957

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELERİ

EK GÖSTERGE 8000

YÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATI GÖSTERGESİ 37000

EMEKLİ AYLIĞI

8.338

8.443

8.547

8.651

8.755

8.859

8.911

8.963

EMEKLİ İKRAMİYESİ

150.053

160.056

170.060

180.063

190.067

200.070

205.072

210.074

Danıştay Başkanı, Danıştay Başsavcısı

Yargıtay Birinci Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Askeri Yargıtay Başkanı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, Askeri Yargıtay Başsavcısı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başsavcısı

EK GÖSTERGE 8000

YÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATI GÖSTERGESİ 35000

EMEKLİ AYLIĞI

8.113

8.217

8.321

8.425

8.529

8.633

8.685

8.737

EMEKLİ İKRAMİYESİ

150.053

160.056

170.060

180.063

190.067

200.070

205.072

210.074

Yargıtay, Danıştay Birinci Başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekili, Sayıştay, Danıştay, Yargıtay Başkanları, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Askeri Yargıtay İkinci Başkanı, Askeri Yargıtay Daire Başkanları, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Daire Başkanları

EK GÖSTERGE 7600

YÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATI GÖSTERGESİ 26000

EMEKLİ AYLIĞI

7.061

7.164

7.267

7.370

7.473

7.576

7.628

7.679

EMEKLİ İKRAMİYESİ

148.750

158.667

168.583

178.500

188.417

198.333

203.292

208.250

Danıştay, Sayıştay, Yargıtay Üyeleri, Birinci sınıf hakim ve savcılar,Birinci sınıf hakim vesavcılıkta üç yılını doldurup Yargıtay ve danıştay üyeliğine seçilme hakkını kaybetmemiş olanlar,Anayasa Mahkemesi raportörü, Sayıştay Savcısı, Askeri Yargıtay Üyesi, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Üyesi, Birinci sınıfı ayrıldıktan sonra bu sınıfta 6 yılını tamamlamış ve askeri yüksek yargı organları üyeliklerine seçilme niteliklerini kaybetmemiş askeri hakim subaylar

EK GÖSTERGE 76000

YÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATI GÖSTERGESİ 24000

EMEKLİ AYLIĞI

6.835

6.938

7.041

7.144

7.247

7.350

7.402

7.454

EMEKLİ İKRAMİYESİ

148.750

158.667

168.583

178.500

188.417

198.333

203.292

208.250

Birinci sınıfa ayrılmış ve bu sınıfa ayrıldığı tarihten itibaren meslekte üç yılını doldurmuş Yargıtay ve danıştay üyeliğine seçilme hakkını kazanmış birinci sınıf hakim ve savcı , Birinci sınıfa ayrıldıktan sonra bu sınıfta 1 yılını tamamlamış ve Askeri Yargıtay ile Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyeliklerine seçilme hakkını kaybetmemiş askeri hakim subaylar

EK GÖSTERGE 6400

YÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATI GÖSTERGESİ 16000

EMEKLİ AYLIĞI

5.652

5.748

5.844

5.940

6.036

6.132

6.180

6.228

EMEKLİ İKRAMİYESİ

138.655

147.899

157.142

166.386

175.630

184.873

189.495

194.117

Birinci sınıfa ayrılmalarına karar verilmiş ve birinci derece aylığını almış olan hakim ve savcı, Birinci sınıf ayrılmış diğer sayıştay meslek mensupları, Birinci sınıfa ayrılmış askeri hakim subay, Birinci derece aylığını almış birinci sınıfa geçirilmiş niteliklerini muhafaza edenler

EK GÖSTERGE 4800

YÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATI GÖSTERGESİ 10000

EMEKLİ AYLIĞI

4.572

4.658

4.745

4.831

4.917

5.003

5.046

5.089

EMEKLİ İKRAMİYESİ

124.163

132.441

140.719

148.996

157.274

165.551

169.690

173.829

Derecesi 1 olan Sayıştay Savcı Yardımcısı

EK GÖSTERGE 4000

YÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATI GÖSTERGESİ 10000

EMEKLİ AYLIĞI

4.329

4.409

4.489

4.569

4.649

4.728

4.768

4.808

EMEKLİ İKRAMİYESİ

115.371

123.062

130.754

138.445

146.137

153.828

157.674

161.519

Diğer hakim ve savcılar: Bu gruba girenlerin makam ve görev ve temsil tazminatları bulunmuyor. Ek göstergeleri de dereceleri itibariyle belirlenmiştir.

EK GÖSTERGE

1 inci derece4000

2 nciderece3600

3 üncü derece3000

4 üncü derece2300

5 inci derece2200

6 ncıderece1600

7 nciderece1500

8 inci derece 1300

9 uncu derece 1150 (diğer askeri hakim ve savcılar için geçerlidir)

20 YIL

23 YIL

25 YIL

27 YIL

30 YIL

YÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATI YOKTUR.

EMEKLİ AYLIĞI

2.792

2.916

3.000

3.080

3.200

EMEKLİ İKRAMİYESİ

76.697

88.351

96.142

103.834

115.371

BU GRUP İÇİN 1 İNCİ DERECE 4000 EK GÖSTERGE İÇİN TUTARLAR BULUNMUŞTUR

Kaynak : SGK Rehberi
SGK'dan Emekliye maaş müjdesi!
Memurlara 3600 ek göstergede iki ayrıntı!
Bayram İkramiyesi bugün hesaplarda!
Yabancı yatırımcılarla yapılacak toplantıya rekor katılım
Arefe günü bankalar açık mı?
O işçilara Trump zammı! Tepki için 250 TL zam yaptı...
16 Ağustos 2018'den önemli gündem başlıkları
İşte Samsung'un yeni amiral gemisi Note 9
Adanalılar İPhone'u boykot etti, dolar yaktı
Çorum'un kadın posta dağıtıcıları
Bayram trafiğinden kurtulmak için önemli uyarı
Borsa İstanbul Yönetim Kurulunda flaş ayrılık!
Kredi kartı ve kredi vadelerinde yeni dönem
Bakan Soylu'dan polislere 'vicdan ve kanun' uyarısı
SPK, kaldıraç oranlarında düzenlemeye gitti
Yeşilçam oyuncusu Funda Ersin hayata gözlerini yumdu
Brunson'un avukatı'ndan 'tahliye başvurusu' açıklaması
Erdoğan: Katar ile ilişkilerimiz güçlenerek devam edecek
İtalyan iş adamı dolarlarını TL'ye çevirdi
Çavuşoğlu: Rusya ile anlaştık, vizeleri kaldırıyoruz
Katar Emiri: Türkiye'nin ve kardeşlerimizin yanındayız
Beyaz Saray'dan Türkiye'nin vergi kararına açıklama
Hilal öğretmen, banyoda intihara kalkıştı
Türk Telekom BTK'ya izin başvurusunda bulundu
RTÜK'ten hassasiyet çağrısı
Dışişleri Bakanlığı'ndan terör saldırısına kınama
Dolarını bozdurana 2 aylık ücretsiz gazete aboneliği
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Geçici İşçi Alım İlanı
Altın yükseldi; talep yarı çeyreğe
Kılıçdaroğlu kurban vekaletini Türk Kızılayına verdi
Bir aylık muhtarlık maaşını devlete bağışladı
Boydak Holding, 1 milyon 750 bin dolarını Türk lirasına çevirdi
İbrahim Kalın'dan 'Katar' açıklaması
Eski danışmanı: Trump beni susturmaya çalışıyor
Yeni konut kampanyasının detayları açıklandı
Katar'ın yatırım haberinden sonra Dolar düştü
Karadeniz Böl. Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Manisa Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Didim Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
MSB 24 İşçi Alım İlanı
Katar'dan Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım
Çeyrek altın ne kadar?
İYİ Parti'de deprem! O isim istifa etti
ÇAYKUR'dan üreticiye bayram öncesi büyük müjde!
7 doktor, 5 saatlik operasyonla çıkardı!
AK Parti Manisa milletvekilleri 'Vestel Venüs' kullanacak
Diyanet, 35 ilçeye müftü atayacak
TÜBİTAK'tan, Trabzon'daki projelere 38 milyon 170 bin lira destek
Askeri araca bombalı saldırı soruşturmasında 8 gözaltı
Kendisini doktor olarak tanıtan tacizciye meydan dayağı
Nil Nehri'nde facia: 22 öğrenci öldü!
Ticaret Bakanı Pekcan’dan ek vergi açıklaması
Tarihi liseye yeni müdür!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarete Hollanda'da soruşturma
Çalışma bakanı "Kadın istihdam oranı yüzde 30,1'e ulaştı"
KPSS Öğretmenlik sınav puanı düzenleme, 2018 yılına ait istisnai bir düzenleme değil!
Akbank müşterileri döviz satışına başladı
Önlemler piyasaları her geçen saat rahatlatıyor
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt iPhone kırıp Samsung aldı
Büyükada davası sanığı Taner Kılıç için tahliye kararı
Albayrak'ın toplantısına 3 bin yatırımcı kayıt yaptırdı
MEB iş ekipmanı kontrol uzmanları görevlendirecek

İlgilinizi Çekebilir