Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Uludağ

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1- İlanda yeralan Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına ilan tarihinden itibaren 15(onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.

2- Doçentler 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin (a) bendinin l.fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzer" alınacaktır.

3- Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlar ilekadro derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak zorundadır.

4- Başvurdar şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan boşvurlar dikkate alınmayacaktır.

5- İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

6- İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına UAKBIS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır. (Dilekkçe örneği ilan metni ekinde www.uludag.edu.tr/personel adresinde yayınlanmıştır)

BİRİM

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNV.

K.D.

AD.

AÇIKLAMA

DEVLET

KONSERVATUVARI

Piyano Anasanat Dalı

DOÇENT

1

1

Lisans ve lisansüstü eğitimini bir Devlet Konservatuvarı'nın Piyano Dalında bitirmiş ve aynı alanda Doçent ünvanı almış olmak

DEVLET

KONSERVATUVARI

Türk Müziği Anasanat Dalı

DOÇENT

1

1

Lisans ve lisansüstü eğitimini bir Devlet Konservatuvarı'nın Türk Müziği Alanında bitirmiş ve aynı alanda Doçent ünvanı almış olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bilgisayar ve Öğrt.Tek.Eğt.AD.

DOÇENT

1

1

Web 2.0 teknolojileri ve öğretmenlerin öğretmenlik uygulaması danışmanlık becerilerinin geliştirilmesi alanlarında çalışmaları olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bilgisayar ve Öğrt.Tek.Eğt.AD.

DOÇENT

1

1

Bilişim teknolojileri öğretimi ve öğretim tasarımı alanlarında çalışmaları olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Fransız Dili ve Eğitimi

DOÇENT

1

1

Fransız edebiyatı ve Fransız medeniyeti alanlarında çalışmaları olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Matematik Eğitimi

DOÇENT

1

1

Matematik öğretiminde teknoloji kullanımı, geometri ve istatistik-olasılık öğretimi alanlarında çalışmaları olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Müzik Eğitimi Anasanat D.

DOÇENT

1

1

Müziksel işitme eğitimi ve viyolonsel eğitimi alanlarında çalışmaları olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Sınıf Eğitimi A.D.

DOÇENT

1

1

Olasılık, koordinat sistemi ve doğru denklemi konularının öğretimi alanlarında çalışmaları olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Geometri A.D.

DOÇENT

1

1

4- boyutlu öklit uzayında rotasyonel yüzeyler alanında çalışmalar yapmış olmak

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Kurumlar Sosyolojisi A.D.

DOÇENT

1

1

Sosyal teoriler bağlamında din-kültür ilişkisi ve İslam düşüncesinin yapısal analizi alanında çalışmalar yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Nükleer Fizik A.D.

DOÇENT

1

1

MOS yapıları ve bu yapıların radyasyonla etkileşme mekanizmaları, RadFET radyasyon sensörleri üzerine çalışmalar yapmış olmak

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Yüksek Enerji ve Plaz.Fiz.A.D.

DOÇENT

1

1

Süper simetri fenomolojisi, süper simetrik büyük bileşim teorileri, higgs bozonu ve yeni süper simetrik parçacıkların deneylerde gözlenebilirliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ

BİLİMLER FAK.

iktisadi Gelişme ve Uluslararası iktisat A.D.

DOÇENT

1

1

Doçentliğini uluslararası iktisat alanında almış olmak. Uluslararası rekabet gücü, ENDÜSTRİ-İçi ticaret ve dış ticaret politikası konularında çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ

BİLİMLER FAK.

iktisadi Gelişme ve Uluslararası iktisat A.D.

DOÇENT

1

1

Doçentlik ünvanını makro iktisat bilim alanından almış olmak. Yenilik iktisadi ve kalkınma ekonomisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ

BİLİMLER FAK.

Siyaset ve Sosyal Bilimler A.D.

DOÇENT

1

1

Doçentliğini uluslararası ilişkiler alanından almış olmak ve karşılaştırmalı politika, politik güven ve enerji siyaseti üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İslam Tarihi A.D.

DOÇENT

1

1

Osmanlı klasik döneminde Bursa, kadın, asayiş üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Kelam A.D.

DOÇENT

1

1

Kelam kozmonolojısı. Hanbelı akaidi ve Ibazı kelamı üzerine çalışmış olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bina Bilgisi A.D.

DOÇENT

1

1

Hem mimarlık, hem de şehir ve bölge planlama alanlarında lisans diplomalarına sahip olmak, kamusal dış mekanlarda mimari kimlik konusunda doktora yapmış, mimarlık alanında doçentlik ünvanı almış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Çevre Teknolojisi A.D.

DOÇENT

1

1

Kalıcı organik kirleticiler, yarı-uçucu organikler ve giderimi, arıtma çamurlarının arıtımı ve ileri oksidasyon konularında çalışma yapmış olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği A.D

DOÇENT

1

1

Doçentlik Unvanı ile Lisans ve Lisansüstü Derecelerini Endüstri Mühendisliği Alanında Almış Olmak. En Az Bir Yıl Yurt Dışı Akade-mik Deneyime Sahip Olmak. Veri Madenciliği Alanında Akademik Çalışmalar Yapmış Olmak. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütmüş Olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MekanikA.D. (İnşaat Müh.Bol.)

DOÇENT

1

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını inşaat Mühendisliği alanında yapmış olmak. Farklı sınır koşullarına sahip karbon nanotüplerin titreşimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Taşıt Tasarım A. D.

DOÇENT

1

1

Yüksek Lisans ve Doktorasını Makine Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış olmak. Taşıtlarda ısıl konfor, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ve ısı transferi konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Tekstil Teknolojisi A.D.

DOÇENT

1

1

Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış olmak. Dokuma teknolojisi ve dokuma kumaşların optik ve tribolojik özellikleri üzerinde bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Termodinamik A.D.

DOÇENT

1

1

iklimlendirme sistemleri, Atık ısıdan enerji tasarrufu, Isı pompası sistemleri, termal konfor parametrelerinin çalışma hayatındaki etkileri, Jeotermal enerjisi sistemlerinin termodinamik analizi üzerine çalışmalar yapmış olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Yapı A.D. (inşaat Müh.Bol.)

DOÇENT

1

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını İnşaat Mühendisliği alanında yapmış olmak. Betona yerleştirilen ankrajların çekme kapasiteleri, görüntü işleme tekniği, beton elemanların mevcut iç gerilmelerini tahribatsız test metotları ile bulma ve çelik yapılar konusunda çalışmaları olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Halk Sağlığı Hemşireliği A.D.

DOÇENT

1

1

Okul sağlığı, yeme bozuklukları, kadın sağlığı, kanser, çevre sağlığı ve genetiği değiştirilmiş organizmalar alanlarında çalışıyor olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D.

DOÇENT

1

1

Pediatrik nöroşirurji alanında çalışmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Genel Cerrahi A.D.

DOÇENT

1

1

Hepatobiliyer cerrahi ve karaciğer naklinde deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

iç Hastalıkları A.D.

DOÇENT

1

1

Polikistik böbrek konusunda deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Kalp ve Damar Cer.A.D.

DOÇENT

1

1

Kalp naklinde deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Nükleer Tıp A.D.

DOÇENT

1

1

Radyasyon ilişkili pnömonit konusunda çalışmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.

DOÇENT

1

1

Oküler dermatokozis konusunda çalışmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Tıbbi Patoloji A.D.

DOÇENT

1

1

Gastro intestinal sistem patolojisi alanında deneyim sahibi olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Dölerme ve Suni Tohumlama A.D.

DOÇENT

1

1

Küçük ruminantlarda spermanin doldurulması ve invitro fertilizasyon konusunda doktora çalışması ve çalışmalar yapmış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Veterinerlik Biyokimyası AD.

DOÇENT

1

1

Yumurtacı tavuklarda amylin hormonunun kalsiyum metabolizması ve kemik gelişimi üzerine etkileri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. Kök hücre biyolojisi konusunda araştırmalar yapmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme A.D.

DOÇENT

1

1

Doğal kaynakların uzaktan algılama ve CBS ile gözlenmesi, haritalandırılması ve sürdürülebilir kullanımı ve toprak genesisi ve sınıflandırılması konularında çalışmalar yapmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme A.D.

DOÇENT

1

1

Humik maddelerin tarımsal kullanımı ve atık sular ve atık su arıtma çamurlarının tarımsal kullanım olanakları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Kaynak : SGK Rehberi
40 yıl sonra babasının maaşına kavuştu
Askerliği borçlanan asgari ücretlinin maaşı artar mı?
Avukat, iki hafta önce aldığı silahla intihar etti
Oğlunun gözünden Recep Tayyip Erdoğan
Gençlere 3 asgari ücret.
TİM’de büyük yarış başladı.
65 yaşa bin 500 lira maaş.
Hurda araca 10 bin lira indirim.
Liderler, oylarını nerede kullanacak?
Kamuda seçim sonrası acil neşter vurulması gereken altı sorun
Türkiye, bugün sandığa gidiyor
24 Haziran 2018 tarihli atama kararları
OHAL Komisyonunun, 679 ihraç edilen dair kararı
Yeni emekliye 1.600 lira
Akaryakıtta kritik karar! Savaş stokları satılacak...
Sigara içmeyene yıllık izin ve mesai müjdesi!
Çalışanlar dikkat! 'Camii'de uyumak' işinden etti..
Aynı iş yerinde fasılalı çalışanların kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
Tıkla! Nerede oy kullanacağına öğren...
Patates fiyatlarına şok müdahale!
YSK açıkladı! Sonuçlar o saatte açıklanacak
Maaşlara gösterge artışı
O memurlar 'pazartesi' izinli olacak!
İşsiz kadınlara 3 maaş birden!
24 Haziran 2018'den önemli gündem başlıkları
Gençleşmek isteyenlere “altın iğne” yöntemi
Bakan Sarıeroğlu'ndan 'mahalle miting'i
Dereye uçan otomobilini bırakıp apar topar işine gitti
İŞKUR'un belirleyeceği 50 geçici işçi Bartın Üniversitesinde çalışacak..
Zorunlu trafik sigortası yönetmeliğinde değişiklik
Survivor'da elenen isim belli oldu herkes kahroldu
Babaya oyun şoku! 12 yaşındaki çocuk 4300TL harcadı
Trenin altında kalan demiryolu işçisi öldü
Sezaryen doğuma dikkat! Bebek şaşı olabilir..
Prim borcu olanlara müjde!
İşte Liderlerin Oy Kullanacakları Yerler
Milyarderden dudak uçuklatan bahşiş!
Erdoğan'a küfür eden 6 şüpheli tutuklandı
Beyaz Saray Sözcüsü restorandan kovuldu

İlgilinizi Çekebilir