Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1- İlanda yeralan Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.

2- Doçentler 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin (a) bendinin 1.fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.

3- Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlar ile kadro derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak zorundadır.

4- Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5- İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

6- İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına UAKBİS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır.

(Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://www.uludag.edu.tr ve http://www.uludag.edu.tr/personel adresinde yayınlanmıştır)

BİRİM

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNV.

K.D.

AD.

AÇIKLAMA

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Fen Bilgisi Eğitimi A.D.

DOÇENT

1

1

Fen Bilimleri dersinde yer ve uzay bilimleri kavramlarının öğretiminde kullanılacak kavramsal değişim stratejileri, Fen Bilimlerinde biçimlendirici değerlendirme yönteminin

uygulanması konularında çalışmaları bulunmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Müzik Eğitimi Anasanat D.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

Müzik Eğitimi alanında ve Türk müziği Flüt eğitimi üzerine çalışma yapmış olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Türkçe Eğitimi A.D.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

Türk Dili ve Çağatay Türkçesi üzerine çalışmış olmak

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Kurumlar Sosyolojisi A.D.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

Lisans, Yüksek lisans derecelerini Sosyoloji bilim dalından almış olmak, Anlam sorunu ve Nihilizm konusunda Sosyoloji bilim dalında Doktora yapmış olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat A.D.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

Kapitalizm türleriyle, iktisat ve etik alanında çalışmalar yapmış olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

Siyaset ve Sosyal Bilimler A.D.

DOÇENT

1

1

Doçentlik ünvanının Siyaset Bilimi alanından almış olmak, Modernlik, Kimlik Politikaları ve Muhafazakarlık konusunda çalışmalar yapmış olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

Siyaset ve Sosyal Bilimler A.D.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

Türk islam siyasi düşüncesi üzerine çalışmalar yapmış olmak

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Felsefe Tarihi A.D.

DOÇENT

1

1

Hermenötik ve Türk Felsefesinde Hermenötiğin Alımlanması konularında çalışmalar yapmış olmak

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İslam Hukuku A.D.

DOÇENT

1

1

İslam Hukuk Felsefesi ve Bursalı İslam Hukukçuları üzerine çalışmaları olmak, yurtdışı tecrübesi bulunmak

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İslam Tarihi A.D.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

16. Yüzyıl Osmanlı-Avrupa eğitim tarihi üzerine çalışma yapmış olmak

İNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret A.D.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

Lisansını İktisat, yüksek lisansını sermaye piyasaları borsa ve doktorasını iktisat alanlarında yapmış olmak.Devlet destek ve teşviklerinin sektörel etkinliğe etkisi üzerine ve küreselleşme üzerine ampirik çalışmalar yapmış olmak. En az 5 yıl önlisans veya lisans ders verme deneyimi olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Tekstil Teknolojisi A.D.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

Akıllı tekstiller için organik fotovoltaik lif yapılarının geliştirilmesi alanında deneye dayalı yayınlar yapmış olmak

BİRİM

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNV.

K.D.

AD.

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

Genel Cerrahi A.D.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

Kolo-rektal cerrahi alanında yurtdışı deneyimi olmak

TIP FAKÜLTESİ

İç Hastalıkları A.D.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

Tıbbi Onkoloji yandal uzmanı olmak

TIP FAKÜLTESİ

Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

Tüp bebek sertifikasına sahip olmak,endometriozis konusunda çalışmış olmak

TIP FAKÜLTESİ

Tıbbi Patoloji A.D.

DOÇENT

1

1

Ağırlıklı olarak jinekopatoloji alanında çalışmış olmak

Yayın Tarihi ve Yeri: 21.09.2018 Cuma - www.uludag.edu.tr Son Başvuru Tarihi: 05.10.2018 Cuma

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir