İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır. ilanımız Devlet Personel Başkanlığının web sayfasında ilan süresince yayımlanmaktadır.

İlan başvuru tarihi: 18.10.2018 İlan son başvuru tarihi: 01.11.2018 İlan olunur.

Söz konusu adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında dokümanlar kısmından öğretim üyeliğine atanma kriterleri altındaki Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formunu eksiksiz doldurduktan sonra;

Profesör :

Profesör kadrolarına başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile "Başlıca Araştırma Eserini belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) adet CD'yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Doçent :

Doçent kadrolarına başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD'yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi :

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, yabancı dil başarı belgesini, yüksek lisans ve doktora tezlerini, doktora belgesini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD eklenerek ilgili birime teslim edeceklerdir.

NOT :

1- Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2- Adaylar sadece bir anabilim dalına müracaat edebilirler.

3- Tıp Fakültesi kadrolarına başvuracak adayların ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır.

4- Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil belgesi. noter veya resmi kurumlarca onaylanmış olacaktır.(Ayrıca öğrenim belgelerinin E-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktısı başvuru dosyasına konulacaktır.)

Adayların, ilan yayım tarihinden itibaren başlayarak, ilan son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere başvurularını yapmalıdırlar.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

AD.

AÇIKLAMA

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ

DR.ÖĞR.ÜYESİ

3

1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

PEDODONTİ

DR.ÖĞR.ÜYESİ

1

1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

PERİODONTOLOJİ

DR.ÖĞR.ÜYESİ

1

1

ECZACILIK FAKÜLTESİ

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ

FARMOSOTİK MİKROBİYOLOJİ

DOÇENT

1

1

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ECZACILIK TEKNOLOJİSİ

FARMOSOTİK BİYOTEKNOLOJİ

DOÇENT

1

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

DOÇENT

1

2

EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

DOÇENT

1

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TEMEL EĞİTİM

SINIF EĞİTİMİ

DR.ÖĞR.ÜYESİ

3

1

Sınıf Eğitimi alanında çalışmaları olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

DR.ÖĞR.ÜYESİ

1

1

Osmanlı dönemi eğitimi üzerine çalışmaları olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ

MATEMATİK EĞİTİMİ

DR.ÖĞR.ÜYESİ

1

1

Matematik öğretimi üzerine çalışmaları olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ

PROFESÖR

1

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ

DOÇENT

1

1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK

GEOMETRİ

DOÇENT

1

1

Almost kompleks kontakt metrik manifoldlarla ilgili çalışmaları olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FİZİK

YÜKSEK ENERJİ VE PLAZMA FİZİĞİ

DOÇENT

1

1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE

TÜRK-İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ

DOÇENT

1

1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

ESKİ TÜRK EDEBİYATI

PROFESÖR

1

1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KİMYA

ANALİTİK KİMYA

PROFESÖR

1

1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FİZİK

KATIHAL FİZİĞİ

PROFESÖR

1

1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

BOTANİK

PROFESÖR

1

1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

UYGULAMALI SOSYOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Alevilik üzerine çalışmaları olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE

FELSEFE TARİHİ

DR.ÖĞR.ÜYESİ

1

1

Çağdaş Felsefe alanında çalışmaları olmak.

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

MÜZİK

MÜZİK TEKNOLOJİLERİ

DR.ÖĞR.ÜYESİ

5

1

Etkileşimli Ses Enstalasyonu ve Elektronik Müzik alanlarında çalışmaları olmak.

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

RESİM

RESİM

PROFESÖR

1

1

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

MÜZİK BİLİLMLERİ

MÜZİKOLOJİ

DR.ÖĞR.ÜYESİ

1

1

Etnomüzkoloji ve Dinsel Müzik Etnolojisi alanlarında çalışmaları olmak.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK

HEMŞİRELİK ESASLARI

DR.ÖĞR.ÜYESİ

1

1

Hemşirelik Esasları alanında doktora yapmış olup, belgelendirmek kaydıyla Hemşirelik Anabilim Dalı altında Hemşirelik Esasları ağırlıklı doktora programından mezun olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSAT TARİHİ

DOÇENT

1

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

YÖNETİM BİLİMLERİ

DR.ÖĞR.ÜYESİ

1

1

Kariyer Yönetimi konusunda çalışmaları olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

DR.ÖĞR.ÜYESİ

1

1

Ortadoğuda modern devletlerin ortaya çıkışı üzerine çalışmaları olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA

PROFESÖR

1

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

MALİYE

MALİ İKTİSAT

PROFESÖR

1

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSADİ GELİŞTİRME-ULUSLARARASI İKTİSAT

PROFESÖR

1

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA

DOÇENT

1

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

YÖNETİM BİLİMLERİ

PROFESÖR

1

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLAR!

DR.ÖĞR.ÜYESİ

1

1

Yerel Siyasal aktörler ve kent kimliği üzerine çalışmaları olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

DİN EĞİTİMİ

DOÇENT

1

1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

KURAN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİ

DR.ÖĞR.ÜYESİ

1

1

Tecvid üzerine çalışmalrı olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

DİN FELSEFESİ

DR.ÖĞR.ÜYESİ

1

1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEFSİR

DR.ÖĞR.ÜYESİ

1

1

Kuran Tarihi üzerine çalışmaları olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

HALKLA İLİŞKİLER

DOÇENT

1

1

Siyasal iletişim alanında çalışmaları olmak.

MALATYA OSB

MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ

KAYNAK TEKNOLOJİSİ

DR.ÖĞR.ÜYESİ

1

1

Talaşlı üretim ve plazma transfer ark kaynak yöntemi ile ilgili çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

BİYOMEDİKAL

DR.ÖĞR.ÜYESİ

1

1

Hidrojenlerin ilaç salım davranışlarının yapay zeka ile modellenmesi üzerine çalışmarı olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

TERMODİNAMİK

DR.ÖĞR.ÜYESİ

1

1

İklimlendirme Sistemleri ve yayıcılarla ilgili çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

DONANIM

DR.ÖĞR.ÜYESİ

1

1

Çoklu parametre optimizasyonu üzerine çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

GIDA BİLİMLERİ

PROFESÖR

1

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

YAPI

PROFESÖR

1

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BESLENME VE DİYETETİK

BESLENME VE DİYETETİK

DOÇENT

1

1

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GÖZ HASTALIKLARI

DOÇENT

1

1

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

NÜKLEER TIP

DOÇENT

1

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

DOÇENT

1

1

Çocuk Nefrolojisi yandal uzmanı olmak.

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

ANATOMİ

DR.ÖĞR.ÜYESİ

1

1

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

PATOLOJİ

DR.ÖĞR.ÜYESİ

1

1

Uterin Neoplaziler alanıda çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

DR.ÖĞR.ÜYESİ

3

1

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

TIBBİ BİYOKİMYA

DR.ÖĞR.ÜYESİ

1

1

Doktorasını tıbbi biyokimya alanında yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

DERMATOLOJİ

PROFESÖR

1

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

NÖROLOJİ

PROFESÖR

1

1

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

TIBBİ BİYOLOJİ

PROFESÖR

1

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ACİL TIP

DOÇENT

1

1

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GENEL CERRAHİ

DOÇENT

1

2

Karaciğer nakli konusunda çalışmaları olmak.

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YABANCI DİLLER

YABANCI DİLLER

DR.ÖĞR.ÜYESİ

1

1

Fars Dili ve Edebiyatı doktoralı olmak.

Kaynak : SGK Rehberi
Antalya Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Roma Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Düzeltme İlanı
Mübaşire kafa atan genç tutuklandı
Çekmeköy Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı
Ünlü youtuber ve kız arkadaşı yangında öldü
Sıfır otomobiller ucuzladı, ikinci el elde kaldı
Altı yasal, üstü kaçak
KHK'lı doktorları ilgilendiren tasarı Meclis'te görüşülüyor
Burdur Valiliği Hukuk İşleri Müdürü evinde ölü bulundu
Anestezi teknisyeni çalıştığı hastanede ölü olarak bulundu
Çalışma Bakanı'ndan mesleki yeterlilik belgesi açıklaması
Geçmişini sakladı dağa çıktı!40 Yıldır inmiyor
Saadet Partisi'nden ittifak açıklaması
Çeyrek altın ne kadar?
Ocak'ta kim ne kadar zam alacak? İşte ilk tahminler...
Başkan Erdoğan'a ikram edilmişti... Kilosu 600 TL oldu
Dolar ne kadar?
Konkordato sistemi için sürpriz teklif!
Sendika başkanın ölümüyle ilgili şok detaylar!
Meteoroloji'den sel ve buzlanma uyarısı
Memurlara 4 aşamalı puanlama geliyor!
CHP, MHP ve İYİ Parti'den Diyanet İşleri Başkanı'na istifa çağrısı
Ceza bu kez araçlara değil yayalara kesildi!
AK Parti'den seçimlerle ilgili flaş yasa teklifi!
Oynamak istemeyen karısını pompalı tüfekle öldürdü
O zabıta memuru görevden alındı
Akşener'in evinin önündeki protestoya hapis istemi
Türkiye Libya konferansından çekildi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza!
Marketteki poşetler Meclise sunuldu!
Sağlık Bakanı'ndan SMA hastalarına müjde
TOKİ 26 ilde 87 arsayı satışa sundu
21. yüzyılda yaşamları görenleri şaşırtıyor
SGK'dan müjde! 5 gün içinde yatırılacak
Askerliğini yedek subay olarak yapanlar emeklilikte dikkat!
Türk Telekom abonelerine borç faizi müjdesi!
KYK burs sonuçları açıklandı! Tıkla öğren
Dikkat! Ankete katılmadı, 1332 TL ceza kesildi
Hangi parti, ne kadar oy alıyor?

İlgilinizi Çekebilir