Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

(PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)

Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. Birden fazla başvuru yaptığı tespit edilen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. İlanla ilgili detaylara Üniversitemizin http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM/ ANASANAT DALI

UNVAN

DRC.

ADET

ARANAN NİTELİKLER

ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI

MÜZİK

KOMPOZİSYON VE ORKESTRA ŞEFLİĞİ

PROFESÖR

1

1

Kompozisyon alanında Doçent unvanı almış olmak. Tiyatro Oyunu Müzikleri ve Opera alanında çalışmalar yapmış olmak.

EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

FELSEFE

TÜRK-İSLAM DÜŞÜNCESİ TARİHİ

PROFESÖR

1

1

Türk İslam Düşüncesi ve Türk Ahlak Felsefesi üzerine çalışmaları olmak.

EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

UYGULAMALI

SOSYOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Toplumsal Cinsiyet ve Beden Sosyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

TARİH

ORTA ÇAĞ TARİHİ

PROFESÖR

1

1

Moğol Tarihi, Kültürü ve İpek Yolu üzerine çalışmaları olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

PROFESÖR

1

1

Aile Eğitimi ve Çocukla İletişim konularında çalışmalar yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ

PROFESÖR

1

1

Erken Çocuklukta Yabancı Dil Öğretimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

UZAY BİLİMLERİ VE

TEKNOLOJİLERİ

UZAY

TEKNOLOJİLERİ

PROFESÖR

1

1

Azot Seramiklerinin Karakterizasyonu konusunda bilimsel çalışmaları olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ

BİLİMLER

FAKÜLTESİ

İŞLETME

MUHASEBE VE FİNANSMAN

PROFESÖR

1

1

Finans alanında Doçent unvanı almış olmak. Finansal Raporlama ve Bağımsız Denetim alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ

BİLİMLER

FAKÜLTESİ

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

YÖNETİM VE

ÇALIŞMA

SOSYOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Yönetim ve Strateji alanından Doçent unvanı almış olmak. Sosyal Psikoloji ve Çalışma Yaşamı konularında bilimsel araştırmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ

BİLİMLER

FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI

İLİŞKİLER

ULUSLARARASI

İLİŞKİLER

PROFESÖR

1

1

Karadeniz, Hazar Havzası, Siber Güvenlik, Ermeni ve Pontus Meselesi alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İLETİŞİM

FAKÜLTESİ

RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON

SİNEMA

PROFESÖR

1

1

Sinema, Göç ve Bellek Medya Pedagojisi konularında çalışmaları olmak.

MİMARLIK

FAKÜLTESİ

MİMARLIK

MİMARLIK TARİHİ

PROFESÖR

1

1

Mimarlık alanında Lisans mezunu olup Mimarlık Tarihi alanında doktora yapmış olmak. Sivil Mimarlık ve Kırsal Yerleşimler konularında akademik çalışmaları olmak.

MİMARLIK

FAKÜLTESİ

PEYZAJ

MİMARLIĞI

PEYZAJ TASARIMI

PROFESÖR

1

1

Peyzaj Mimarlığı alanında Lisans mezunu olmak. Peyzaj Tasarımı alanında çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

ÇEVRE

MÜHENDİSLİĞİ

ÇEVRE BİLİMLERİ

PROFESÖR

1

1

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Elektronik Atıklardan Metal Geri Kazanımı konusunda bilimsel çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

ÇEVRE

MÜHENDİSLİĞİ

ÇEVRE

TEKNOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak, Çevre Biyoteknolojisi, Atık/Atıksu'dan Enerji Üretimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

GIDA

MÜHENDİSLİĞİ

GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Gıda Bilimleri ve Mühendisliği Bilim Dalında Doçent unvanı almış olmak. Gıda Ambalajlama alanında çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

İNŞAAT

MÜHENDİSLİĞİ

GEOTEKNİK

PROFESÖR

1

1

Geoteknikte Görüntü Analizi, Sismik Tehlike Analizi, Çökebilen Zeminler konularında çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

İNŞAAT

MÜHENDİSLİĞİ

YAPI

PROFESÖR

1

1

Sonlu Elemanlar Yöntemi, Yapısal Stabilite ve Kompozit Yapı Tasarımı konularında çalışmalar yapmış olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLERİ

İÇ SULAR BİYOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

İç Sular Biyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KADIN

HASTALIKLARI VE DOĞUM

PROFESÖR

1

1

Deney Hayvanları Uygulama ve Etiği sertifikası sahibi olmak. Eğitici Eğitimi sertifikası sahibi olmak. Robotik Cerrahi Eğitimi sertifikası sahibi olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KULAK, BURUN VE

BOĞAZ

HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Uyku Cerrahisinde Dil Kökü Askısı Tekniği ile ilgili uluslararası dergilerde yayınlanmış bilimsel çalışmaları olmak, Hipoglosal Fasial Sinir Onarımı, Anastomuzu ve Rekonstrüksiyonu üzerine uluslararası dergilerde yayınlanmış bilimsel çalışmaları olmak, Transoral Robotik Cerrahi Ekspert sertifikasına sahip olmak, Pediatrik Transoral Robotik Cerrahi konusunda deneyimli olmak, Mezuniyet öncesi tıp eğitimde en az 10 yıllık ders verme tecrübesine sahip olmak, Polisomnografi Skorlama sertifikasına sahip olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KULAK, BURUN VE

BOĞAZ

HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Kronik Otitis Media Komplikasyonları ile ilgili bilimsel çalışmaları olmak. KBB Onkolojisi Hastanesi deneyimi olmak. Uyku Laboratuvarı sertifikasına sahip olmak. Klinik eğitim becerileri kursuna katılmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME

TOPRAK

PROFESÖR

1

1

Bitki Besleme ve Toprakta Ağır Metal Kirliliği üzerine çalışmaları olmak.

EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

FELSEFE

SİSTEMATİK FELSEFE VE MANTIK

DOÇENT

1

1

Siyaset Felsefesi ve Diyalektik alanında çalışmaları olmak.

EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI

DOÇENT

1

1

İlgili alanda Doçent unvanı almış olmak. Türkmen Türkçesi Ağızları üzerine çalışmaları olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ

DOÇENT

1

1

Yükseköğretim Finansman Politikaları alanında çalışmaları olmak. Özel Üniversitelerin Kuruluşu ve Finansmanı alanında çalışmaları olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM

BİLİMLERİ

REHBERLİK VE

PSİKOLOJİK

DANIŞMANLIK

DOÇENT

1

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Doçent unvanı almış olmak. Umut, İyi Olma ve Bağlanma üzerine çalışmalar yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

TEMEL EĞİTİM

SANAT

KURAMLARI VE ELEŞTİRİSİ

DOÇENT

1

1

Batı Sanatı alanında çalışmaları olmak. Perestroika Öncesi Rus ve Azerbaycan Sanatı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

HEMŞİRELİK

FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK

DOĞUM VE KADIN

HASTALIKLARI

HEMŞİRELİĞİ

DOÇENT

1

1

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

KAMU HUKUKU

ANAYASA HUKUKU

DOÇENT

1

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Başkanlık Sistemi ve Anayasa Yargısında Hukuk Devleti İlkesi konusunda çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ

BİLİMLER

FAKÜLTESİ

İŞLETME

ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA

DOÇENT

1

1

Üretim Yönetimi alanında Doçent unvanı almış olmak. Sürdürülebilir Operasyon Yönetimi konusunda bilimsel çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ

BİLİMLER

FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI

DOÇENT

1

1

Mali Yerelleşme/Merkezileşme, Esnek Bütçe konularında akademik çalışmalar yapmış olmak. Yerel Yönetimler Maliyesi alanında Lisans ve Yüksek Lisans dersleri vermiş olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ

BİLİMLER

FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI

İLİŞKİLER

SİYASİ TARİH

DOÇENT

1

1

Siyasal Düşünceler alanında Doçent unvanı almış olmak. Demokrasi Teorisi ve Siyasal Düşünceler konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İLETİŞİM

FAKÜLTESİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

HALKLA İLİŞKİLER

DOÇENT

1

1

Uluslararası Halkla İlişkiler ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanında çalışmaları olmak.

İLETİŞİM

FAKÜLTESİ

REKLAMCILIK

REKLAMCILIK

DOÇENT

1

1

Dijital Reklamcılık konusunda çalışmaları olmak.

MANAVGAT TURİZM FAKÜLTESİ

TURİZM

İŞLETMECİLİĞİ

TURİZM

İŞLETMECİLİĞİ

DOÇENT

1

1

İşletme Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Pazarlama alanında Doçent unvanı almış olmak. Turizm ve Hizmet Sektörüne yönelik çalışmaları bulunmak.

MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

ÇEVRE

MÜHENDİSLİĞİ

ÇEVRE BİLİMLERİ

DOÇENT

1

1

Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Biyopolimer Üretimi ve Biyopolimerlerin Su/Atıksu'da kullanımı konularında çalışmalar yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

GERONTOLOJİ

GERONTOLOJİ

DOÇENT

1

1

Doktora ve Doçentliğini Sosyal-Kültürel Antropoloji alanından almış olmak. Yurtdışı deneyimi olmak. Yaşlılık alanında çalışmaları olmak.

SERİK İŞLETME FAKÜLTESİ

EKONOMİ VE FİNANS

EKONOMİ VE FİNANS

DOÇENT

3

1

İktisat alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Makroiktisat alanında Doçent unvanı almış olmak. Toplumsal Cinsiyet ve Çevre alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI HASTALIKLARI

DOÇENT

1

1

Mülteci Ruh Sağlığı alanında çalışmaları olmak. Cinsel İstismar Mağduru Çocuk ve Ergenlerin Yatırıldığı Bir Merkezde servis deneyimi olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

DOÇENT

1

1

İç Hastalıkları Uzmanı olmak. Nefroloji Yan Dal Uzmanı olmak. Böbrek Nakli konusunda deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

TIBBİ BİYOLOJİ

DOÇENT

1

1

Tıbbi Genetik alanında Doktora yapmış olmak. Tıbbi Genetik alanında Doçent unvanı almış olmak. Sitogenetik, Moleküler Sitogenetik ve Moleküler Genetik alanında bilimsel çalışmaları olmak. Prenatal Sitogenetik Tanı hizmetlerinde deneyimli olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARIMSAL

BİYOTEKNOLOJİ

HAYVANSAL

BİYOTEKNOLOJİ

DOÇENT

1

1

Zootekni alanında Doktora yapmış olmak, Sığır, Koyun, Keçi, Tavuk Çiftlik Hayvanlarında Genetik Kusurlar konusunda projeler ve yayınlar yapmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARLA BİTKİLERİ

TARLA BİTKİLERİ

DOÇENT

1

1

Yemeklik Tane Baklagiller alanında çalışmaları olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME

TOPRAK

DOÇENT

1

1

Toprak Biyolojisi ve Toprakta Moleküler Mikrobiyal Ekoloji üzerine çalışmaları olmak.

EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

FELSEFE

TÜRK-İSLAM DÜŞÜNCESİ TARİHİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

1

Felsefe ve Din Bilimleri / Dinler Tarihi alanında doktora yapmış olmak. Felsefe ve Din Bilimleri alanında çalışmaları olmak.

EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

1

İngiliz Şiiri üzerine çalışmaları olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM

BİLİMLERİ

EĞİTİM

PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

1

Eğitim Programları ve Öğretim Alanında Doktora yapmış olmak. 3 boyutlu Sanal Ortam, Artırılmış Gerçeklik gibi yeni öğrenme tekniklerinde çalışmalar yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

1

Sosyal Bilgiler alanında Doktora yapmış olmak. Kavram Öğretimi ve Araştırmacı Öğretmen konusunda çalışmaları olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ

BİLİMLER

FAKÜLTESİ

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Sosyal Güvenlik Hukuku ve AB İş Hukuku alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İLETİŞİM

FAKÜLTESİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

HALKLA İLİŞKİLER

DR. ÖĞR. ÜYESİ

5

1

Sözsüz İletişim, Kültürlerarası İletişim ve Müşteri İlişkileri konusunda çalışmaları olmak.

İLETİŞİM

FAKÜLTESİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

KİŞİLERARASI

İLETİŞİM

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

1

Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi konusunda çalışmaları olmak.

KUMLUCA SAĞLIK

BİLİMLERİ

FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK

HEMŞİRELİKTE

YÖNETİM

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

1

Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

MANAVGAT

MESLEK

YÜKSEKOKULU

BİTKİSEL VE

HAYVANSAL

ÜRETİM

ORGANİK TARIM

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

1

Bıldırcın ve Tavşan Yetiştirme ve Islahı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

MANAVGAT TURİZM FAKÜLTESİ

TURİZM

REHBERLİĞİ

TURİZM

REHBERLİĞİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

1

Sanat Tarihi alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine sahip olmak. Anadolu-Türk Sanatı konusunda bilimsel çalışmaları olmak.

SAĞLIK

HİZMETLERİ

MESLEK

YÜKSEKOKULU

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER

TIBBİ

GÖRÜNTÜLEME

TEKNİKLERİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

1

Biyofizik Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Elektromanyetik Alan ve Elektron Mikroskopisi alanlarında çalışmaları olmak.

SERİK İŞLETME FAKÜLTESİ

EKONOMİ VE FİNANS

EKONOMİ VE FİNANS

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

1

İşletme Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Finansal Etik ve Türk Bankacılık Sistemi konularında çalışmaları olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ

SPORDA

PSİKOSOSYAL

ALANLAR

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

1

Avrupa Birliğine Bağlı Ülkelerin Spor Politikaları ve Türkiye'nin Spor Politikaları alanında çalışmaları olmak.

TEKNİK BİLİMLER MYO

BİTKİSEL VE

HAYVANSAL

ÜRETİM

ORGANİK TARIM

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

1

Tarla Bitkileri Bölümünde Doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 5 (beş) yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

1

Çocuk Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanı olmak. Ventilatör İlişkili Pnömoni Tanısında Yeni Biyolojik Belirteçler üzerine çalışması bulunmak, ECMO ve Noninvaziv Mekanik Ventilasyon konularında yapılmış kurslardan sertifika sahibi olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

1

Çocuk Acil Yan Dal Uzmanı olmak. Acil Ultrasonografik Değerlendirmeler konusunda eğitimi ve tecrübeye sahip olmak.

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

1

Histoloji ve Embriyoloji alanında Doktora yapmış olmak. Kök Hücre alanında deneyimi olmak.

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

TIP TARİHİ VE ETİK

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

1

Tıp Tarihi ve Etik alanında Doktora yapmış olmak. En az iki yıl Tıp Tarihi ve Etik alanı ile ilgili ders vermiş olmak. Klinik Araştırma Etik Kurulunda çalışma deneyimi olmak.

Kaynak : SGK Rehberi
'Drift' yapan sürücüye 5 bin 10 lira ceza
KİT'lerde 'sınavsız memur' olmanın formülü! İşte ayrıntılar...
Sabah babasını yaraladı, akşam oğlunu öldürdü
Binlerce kişiyi ilgilendiriyor!152 TL' yi bulacak
Dev halı firması konkordato talep etti
ABD, Kaşıkçı cinayetine ilişkin 17 Suudi'ye yaptırım kararı aldı
Çeyrek altın ne kadar?
MHP'den 'Af' çağrısı
Kaçak hat çekmek isterken elektrik çarptı
Engelli, gazi ve şehit aileleri ücret ödemeden sigortalı olacak!
Başakşehir'de 250 bin liralık kapkaç
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi
Sigara yasağındaki sosyal medya maddesinde düzenleme
Çarşı ve mahalle bekçisinde hedef 30 bin rakamı
Bunu yapanlara ceza 5 kat artacak!
Bütçe görüşmelerinde gerginlik!
İcradan otomobil aldı.Başına gelmeyen kalmadı
90'ların sistemi geri geliyor: Artık onlar da para edecek
MHP'li Enginyurt: Ak Parti durum 31 Mart'ta hiç de iyi görünmüyor
Dikkat! O tünel 20 gün kapalı
Gezi olaylarındaki ‘biber gazı’ talimatına yakalama kararı
Dededen kalma atölyeden 1 milyon liralık ihracat
Taşerondan kadroya geçen işçilerin kullanmadıkları izinleri yanar mı?
Emeklilik, ucuz araba, kredi vaadiyle dolandırdı
2019'un ilk zam oranı belli oldu! Yüzde 16.6
Engelli memurun merak ettiği o soru
MHP'den Melih Gökçek açıklaması
Tarihi Hatay Meclisi köfteci-künefeci oldu!
Akar'dan bedelli açıklaması...
Soylu;"Mezun olacak polislerin 5 bini trafik polisi olacak"
Marketlerdeki poşetin fiyatı belli oldu!
Devlet sıfır vergiyle et getirip satınca, bıraktı!
İYİ Parti ile CHP ittifak yapacak mı? Özdağ'dan ilk açıklama
Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisi açıklandı
Muharrem İnce'den Adaylık Açıklaması
Memurlardan Erdoğan'a mektup! Flaş ek zam talebi
Kuru ve çatlamış topukların çözümü çok basit!
Erdoğan talimat verdi! En az 40 yıl ceza geliyor
Bir dev şirket daha konkordato ilan etti!
Kamu çalışanlarında milyonluk rekor artış!
Taksinin içinde yakalandı! Hemen tutuklandı
Cemal Kaşıkçı cinayetinde 5 kişiye idam istendi
Asgari ücrette enflasyon seviyesi belli oldu!
Binlerce öğretmene müjde! Öğretmenler gününe özel uygulama..
Göreve 16 yılda gelip 4 yıl kalıyorlar!
Pizzaya tükürmüştü! Cezası belli oldu...
Mehmet Ali Erbil'in kardeşi; 'Can sıkıcı haber veriyorum..'
Cesedi çamaşır makinesinin içine koymuşlardı! Korkunç ifadeler...
'Beni kimse makamımda bulamayacak' diyen Vali'den iddialı başlangıç
Karşılıksız çek'te önemli karar!
Avukata şiddet olayları nedeniyle barodan flaş açıklama!
Yardımcı Hizmetler Sınıfı personel Meclis'te gündem oldu
İşte Piar'ın anket sonucu..
Sendikalı işçilere ilk 6 ay için %24 zam yaptılar!

İlgilinizi Çekebilir