Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 - DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği ile birlikte 1 adeti bilgisayar ortamında (USB Bellek veya CD/DVD) olmak üzere toplam 4 takım dosyayı (1 adet USB/CD/DVD - 3 adet dosya) teslim edeceklerdir.

2 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- 2547 sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünv.

Adedi

Derece

Süs Bitkileri Yetiştirme ve Islahı

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Bahçe Bitkileri bölümü mezunu, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Hayvansal Biyoteknoloji

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Ziraat Fakültesi mezunu, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünv.

Adedi

Derece

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Stereotaktik nöroşirurji eğitimi almış ve uluslararası Temel Nöroşirurji Kursunu tamamlamış olmak, siyatik sinir yaralanması ile ilgili deneysel çalışma yapmış olmak.

Genel Cerrahi

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Karaciğer nakli ve böbrek nakli cerrahisinde deneyimli olmak.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Hemiplejik hastalarda nöromüsküler elektriksel stimülasyon ile rehabilitasyon konusunda çalışması olmak, kas iskelet sistemi ağrıları ile vitamin düzeyleri arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.

Tıbbi Biyokimya

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, tıpta uzmanlık tüzüğüne göre uzmanlığını almış olmak, enfeksiyonlarda iştah azalması ve overlerde iskemi reperfüzyonu konularında çalışmaları olmak.

İç Hastalıkları

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Nefroloji uzmanı olmak, devlet hizmet yükümlülüğünü tamamlamış olmak, kronik böbrek yetmezliğinde proteinüri ve inflamasyon konusunda çalışması olmak, glomerülonefritlerde adipokin seviyeleri ile ilgili çalışması olmak.

İç Hastalıkları

Dr.Öğr.Üyesi

1

2

Gastroenteroloji uzmanı olmak, ileri endoskopik teknikleri konusunda eğitim almış olmak, deneysel parasetamol zehirlenmesinde karaciğer hasarı konusunda çalışması olmak.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Oksidatif metabolizma ile obsesif kompulsif bozukluklar arasındaki ilişkiler konusunda çalışması olmak, Toplum Ruh Sağlığı eğitimi almış olmak.

Ortopedi ve Travmatoloji

Dr.Öğr.Üyesi

1

2

Omuz artroskopik cerrahisi, karpal tünel sendromu ve aşil tendon tedavisi konularında çalışmaları olmak.

FEN FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünv.

Adedi

Derece

Anorganik Kimya

Doçent

1

1

Fen Fakültesi Kimya bölümü mezunu, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Nükleer Fizik

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Fen Fakültesi Fizik bölümü mezunu, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Genel Fizik

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Fen Fakültesi Fizik bölümü mezunu, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Genetik

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Fen Fakültesi Biyoloji bölümü mezunu, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Biyokimya

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Fen Fakültesi Kimya bölümü mezunu, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Fizikokimya

Dr.Öğr.Üyesi

1

3

Fen Fakültesi Kimya bölümü mezunu, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Analitik Kimya

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Fen Fakültesi Kimya bölümü mezunu, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Anorganik Kimya

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Fen Fakültesi Kimya bölümü mezunu, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünv.

Adedi

Derece

Kuzey-Batı(Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edeb.

Dr.Öğr.Üyesi

1

3

Türk Halk Edebiyatı bilim dalında, Kırgız Halk Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

Alman Dili ve Edebiyatı

Dr.Öğr.Üyesi

1

3

Alman Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu, Alman Dili ve Edebiyatı anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Beşeri ve İktisadi Coğrafya

Dr.Öğr.Üyesi

1

3

Coğrafya bölümü mezunu, Beşeri ve İktisadi Coğrafya anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Sistematik Felsefe ve Mantık

Dr.Öğr.Üyesi

1

3

Felsefe bölümü mezunu, Sistematik Felsefe ve Mantık anabilim dalında doktora yapmış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünv.

Adedi

Derece

Anorganik Kimya

Doçent

1

1

Fen Fakültesi Kimya bölümü mezunu, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Nükleer Fizik

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Fen Fakültesi Fizik bölümü mezunu, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Genel Fizik

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Fen Fakültesi Fizik bölümü mezunu, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Genetik

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Fen Fakültesi Biyoloji bölümü mezunu, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Biyokimya

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Fen Fakültesi Kimya bölümü mezunu, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Fizikokimya

Dr.Öğr.Üyesi

1

3

Fen Fakültesi Kimya bölümü mezunu, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Analitik Kimya

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Fen Fakültesi Kimya bölümü mezunu, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Anorganik Kimya

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Fen Fakültesi Kimya bölümü mezunu, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünv.

Adedi

Derece

Kuzey-Batı(Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edeb.

Dr.Öğr.Üyesi

1

3

Türk Halk Edebiyatı bilim dalında, Kırgız Halk Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

Alman Dili ve Edebiyatı

Dr.Öğr.Üyesi

1

3

Alman Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu, Alman Dili ve Edebiyatı anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Beşeri ve İktisadi Coğrafya

Dr.Öğr.Üyesi

1

3

Coğrafya bölümü mezunu, Beşeri ve İktisadi Coğrafya anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Sistematik Felsefe ve Mantık

Dr.Öğr.Üyesi

1

3

Felsefe bölümü mezunu, Sistematik Felsefe ve Mantık anabilim dalında doktora yapmış olmak.

DİŞ HEK]

İMLİĞİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünv.

Adedi

Derece

Protetik Diş Tedavisi

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu, ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış veya doktora yapmış olmak.

Pedodonti

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu, ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış veya doktora yapmış olmak.

Endodonti

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu, ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış veya doktora yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünv.

Adedi

Derece

Üretim Yönetim ve Pazarlama

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü mezunu, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Yönetim ve Organizasyon

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü mezunu, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünv.

Adedi

Derece

Zihin Engellileri Eğitimi

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Özel Eğitim alanında doktora yapmış olmak.

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Coğrafya Eğitimi

Dr.Öğr.Üyesi

1

3

Coğrafya Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünv.

Adedi

Derece

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tek.

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olmak, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

Dr.Öğr.Üyesi

2

1

Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Termodinamik

Dr.Öğr.Üyesi

1

3

Makine Mühendisliği bölümü mezunu, Termodinamik veya Enerji anabilim dalında doktora yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünv.

Adedi

Derece

Dinler Tarihi

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Alanında doktora yapmış olmak.

Tefsir

Dr.Öğr.Üyesi

1

3

Alanında doktora yapmış olmak.

Kelam

Dr.Öğr.Üyesi

1

2

Alanında doktora yapmış olmak.

Din Eğitimi

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Tasavvuf

Dr.Öğr.Üyesi

1

2

Alanında doktora yapmış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünv.

Adedi

Derece

Milletlerarası Özel Hukuk

Dr.Öğr.Üyesi

1

2

Hukuk Fakültesi mezunu, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Anayasa Hukuku

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Hukuk Fakültesi mezunu, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Anasanat Dalı

Kadro Ünv.

Adedi

Derece

Müzikoloji

Dr.Öğr.Üyesi

1

3

Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri bölümü mezunu, Müzikoloji anasanat dalında sanatta yeterlilik eğitimi almış veya doktora yapmış olmak.

Seramik

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu, Seramik anasanat dalında sanatta yeterlilik eğitimi almış veya doktora yapmış olmak.

Dramatik Yazarlık

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu, Tiyatro Eleştirmenliği anasanat dalında sanatta yeterlilik eğitimi almış veya doktora yapmış olmak.

Fotoğraf

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu, Fotoğraf anasanat dalında sanatta yeterlilik eğitimi almış veya doktora yapmış olmak.

Resim

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu, Resim anasanat dalında sanatta yeterlilik eğitimi almış veya doktora yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünv.

Adedi

Derece

Dinler Tarihi

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Alanında doktora yapmış olmak.

Tefsir

Dr.Öğr.Üyesi

1

3

Alanında doktora yapmış olmak.

Kelam

Dr.Öğr.Üyesi

1

2

Alanında doktora yapmış olmak.

Din Eğitimi

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Tasavvuf

Dr.Öğr.Üyesi

1

2

Alanında doktora yapmış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünv.

Adedi

Derece

Milletlerarası Özel Hukuk

Dr.Öğr.Üyesi

1

2

Hukuk Fakültesi mezunu, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Anayasa Hukuku

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Hukuk Fakültesi mezunu, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Anasanat Dalı

Kadro Ünv.

Adedi

Derece

Müzikoloji

Dr.Öğr.Üyesi

1

3

Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri bölümü mezunu, Müzikoloji anasanat dalında sanatta yeterlilik eğitimi almış veya doktora yapmış olmak.

Seramik

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu, Seramik anasanat dalında sanatta yeterlilik eğitimi almış veya doktora yapmış olmak.

Dramatik Yazarlık

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu, Tiyatro Eleştirmenliği anasanat dalında sanatta yeterlilik eğitimi almış veya doktora yapmış olmak.

Fotoğraf

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu, Fotoğraf anasanat dalında sanatta yeterlilik eğitimi almış veya doktora yapmış olmak.

Resim

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu, Resim anasanat dalında sanatta yeterlilik eğitimi almış veya doktora yapmış olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTES

Anabilim Dalı

Kadro Ünv.

Adedi

Derece

Halkla İlişkiler

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

İletişim Fakültesi mezunu, Temel İletişim Bilimleri anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Temel İletişim Bilimleri

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

İletişim Fakültesi mezunu, Temel İletişim Bilimleri anabilim dalında doktora yapmış olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünv.

Adedi

Derece

Eczacılık İşletmeciliği

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünv.

Adedi

Derece

Beslenme ve Diyetetik

Dr.Öğr.Üyesi

1

3

Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunu olmak ve bu alanda doktora yapmış olmak.

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünv.

Adedi

Derece

İç Mimarlık

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Mimarlık Fakültesi mezunu, Mimarlık alanında doktora yapmış olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünv.

Adedi

Derece

Hastalıklar

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Su Ürünleri Fakültesi veya Ziraat Fakültelerinin ilgili alanlarından mezun olmak, Su Ürünleri Mühendisliği veya Hastalıklar anabilim dalında doktora yapmış olmak.

İşleme Teknolojisi

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Su Ürünleri Fakültesi veya Ziraat Fakültelerinin ilgili alanlarından mezun olmak, Su Ürünleri Mühendisliği veya Su Ürünleri İşleme Teknolojisi anabilim dalında doktora yapmış olmak.

TURİZM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünv.

Adedi

Derece

Turizm Rehberliği

Dr.Öğr.Üyesi

1

2

Turizm Rehberliği Bölümü mezunu olmak ve Turizm Rehberliği veya Rekreasyon Yönetimi alanında doktora yapmış olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünv.

Adedi

Derece

Spor Yönetim Bilimleri

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Spor Yöneticiliği bölümü mezunu, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Spor Yönetim Bilimleri

Dr.Öğr.Üyesi

1

2

Spor Yöneticiliği bölümü mezunu, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Rekreasyon

Dr.Öğr.Üyesi

1

3

Spor Bilimleri Fakültesi mezunu, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

OLTU BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünv.

Adedi

Derece

İşletme

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

İşletme bölümü mezunu, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünv.

Adedi

Derece

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Dr.Öğr.Üyesi

2

1

Hemşirelik Fakültesi mezunu, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSEVATUVARI

Anasanat Dalı

Kadro Ünv.

Adedi

Derece

Müzikoloji

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Müzikoloji dalında doktora yapmış olmak.

Kaynak : SGK Rehberi
TMSF resmen açıkladı! Milyarlık şirket satılığa çıkarıldı
Fransa'dan ses kayıtlarına ilişkin açıklama!
Antalya Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Roma Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Düzeltme İlanı
Mübaşire kafa atan genç tutuklandı
Çekmeköy Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı
Ünlü youtuber ve kız arkadaşı yangında öldü
Sıfır otomobiller ucuzladı, ikinci el elde kaldı
Altı yasal, üstü kaçak
KHK'lı doktorları ilgilendiren tasarı Meclis'te görüşülüyor
Burdur Valiliği Hukuk İşleri Müdürü evinde ölü bulundu
Anestezi teknisyeni çalıştığı hastanede ölü olarak bulundu
Çalışma Bakanı'ndan mesleki yeterlilik belgesi açıklaması
Geçmişini sakladı dağa çıktı!40 Yıldır inmiyor
Saadet Partisi'nden ittifak açıklaması
Çeyrek altın ne kadar?
Ocak'ta kim ne kadar zam alacak? İşte ilk tahminler...
Başkan Erdoğan'a ikram edilmişti... Kilosu 600 TL oldu
Dolar ne kadar?
Konkordato sistemi için sürpriz teklif!
Sendika başkanın ölümüyle ilgili şok detaylar!
Meteoroloji'den sel ve buzlanma uyarısı
Memurlara 4 aşamalı puanlama geliyor!
CHP, MHP ve İYİ Parti'den Diyanet İşleri Başkanı'na istifa çağrısı
Ceza bu kez araçlara değil yayalara kesildi!
AK Parti'den seçimlerle ilgili flaş yasa teklifi!
Oynamak istemeyen karısını pompalı tüfekle öldürdü
O zabıta memuru görevden alındı
Akşener'in evinin önündeki protestoya hapis istemi
Türkiye Libya konferansından çekildi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza!
Marketteki poşetler Meclise sunuldu!
Sağlık Bakanı'ndan SMA hastalarına müjde
TOKİ 26 ilde 87 arsayı satışa sundu
21. yüzyılda yaşamları görenleri şaşırtıyor
SGK'dan müjde! 5 gün içinde yatırılacak
Askerliğini yedek subay olarak yapanlar emeklilikte dikkat!
Türk Telekom abonelerine borç faizi müjdesi!
KYK burs sonuçları açıklandı! Tıkla öğren
Dikkat! Ankete katılmadı, 1332 TL ceza kesildi
Hangi parti, ne kadar oy alıyor?
Çarşafınızın altına sabun koyun!
EYT'de maliyeti açıkladı!
Clinton’la ilgili çarpıcı iddia: Durdurulması imkansız!
Mini torba Meclis'e sunuldu! Artık o hizmet paralı olacak
Türkiye 97 bin yabancıya iş kapısı oldu
Sendika Başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti!
HSK’dan 143 kişilik yeni kararname!
Aylık 8 bin liraya konkordato danışmanlığı!
Ak Partili il başkanı ve yönetimi görevden alındı
Sosyal medya hesaplarımız güncellendi!
Emekli olacaklar dikkat! Başvuruyu Ocak'ta yapın...
Geçtiği yolu unutan yandı!Yüzlerce araç sahibi icralık oldu...
Dağıtım şirketinden skandal! Aboneyi tehdit etti..
Sendika Genel Başkanı'na silahlı saldırı...Durumu ağır
Yılbaşı tatili kaç gün? İşte 2019 resmi tatil günleri
Bürokrasi azalacak! Sağlık raporları elektronik ortamda...
İşte bütçedeki 'memur zammı' açıklaması!
Kılıçdaroğlu'na "Man Adası iddiaları" nedeniyle 130 bin lira tazminat cezası
Bilal Erdoğan'dan İtalyanca şarkı sürprizi
"50 yıl yanlış durmuşuz, Allah affetsin"
Resmen açıklandı! 38 bin lira destek...
Zabıtalar, pamuk şekerlerini ayaklarıyla çiğnediler!
Cumhuriyet tarihinin en büyüğü açılıyor!
Satılan şeker fabrikalarının parası bakın nereye gitti
Emeklilikte yüksek maaş için kritik haber
AK Parti'de 3 döneme takılan belediye başkanları
Bahçeli'den Erbaş'a 'Kadir Mısıroğlu' tepkisi
Asgari ücrette 2200 TL+Eşel Mobil Sistemi
25 yıl 5375 gün ve 50 yaş şartlarına tabisiniz
Bu faiz oranları ile yatırım yapılmaz, mevcudu bile devam ettiremeyiz'
Damacana su seçiminde dikkat edilmesi gerekenler
‘Sahte engelli raporu’ şebekesine operasyon: 27 gözaltı
1000'in üzerinde işçi ‘ücretsiz izine’ gönderildi!
3000 TL, 3750 TL olunca harekete geçtiler!
Lise öğrencisi lavaboda ölü bulundu
Erdoğan, ikinci 100 günlük eylem planını açıklayacak
Taşeronda kanun teklifi neler getiriyor?
700 bin kişiye iş müjdesi! Bakan açıkladı...
'Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru!
Güne karla uyandılar! Her yer beyaza büründü
Dil sınavlarında 'eş değerlik tartışması'

İlgilinizi Çekebilir