Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine'' uymaları gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları daimi statüde olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan çalışmalarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf ortamında 5 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvurulan anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf , özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır.

Doçentlik kadrolarına başvuranlardan, doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar; müracaat ettikleri doçent kadroları için, Üniversitemizin talebi doğrultusunda, Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için, adaylar başvurulan anabilim dalını belirten dilekçelerine, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, doktora belgesinin onaylı suretinin eklenmesi ayrıca bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak, kadronun ilan edildiği birime şahsen başvuruda bulunacaklardır.

İlanımızda; 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunun ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen % 20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlüğümüzce kurulacak başvuru ön değerlendirme komisyonu tarafından, eksik belgeli olduğu tespit edilenler ve postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, adaylar ilana çıkan kadrolardan yalnızca birine başvurabilecekler ve ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir.

Doçent unvanına sahip olan adaylar Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına başvuramazlar. Ayrıca daha önce Üniversitemizde açılmış herhangi bir kadroya başvurmuş olup, başvurusu halen derdest olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

KADRO

ÜNVANI

DERECE

ADET

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Çocuk Diş Hekimliği

Profesör

1

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ortodonti

Profesör

1

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Profesör

1

3

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Endodonti

Profesör

1

2

Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Uygulamalı

Sosyoloji

Profesör

1

1

Fen Fakültesi

Fizik

Katıhal Fiziği

Profesör

1

1

Fen Fakültesi

Fizik

Genel Fizik

Profesör

1

1

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Milletlerarası Hukuk

Profesör

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Profesör

1

1

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Bina Bilgisi

Profesör

1

1

Aydınlatma ve Ergonomi üzerinde çalışması olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Bina Bilgisi

Profesör

1

1

Halk Bilimi ve Ekoloji üzerinde çalışması olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Bina Bilgisi

Profesör

1

1

Mühendislik Fakültesi

Maden Mühendisliği

Maden İşletmesi

Profesör

1

1

Doçentliğini ilgili bilim dalında almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Maden Mühendisliği

Maden İşletmesi

Profesör

1

1

Doçentliğini ilgili bilim dalında almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Profesör

1

1

Doçentliğini ilgili bilim dalında almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Termodinamik

Profesör

1

1

Doçentliğini ilgili bilim dalında almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Maden Mühendisliği

Cevher Hazırlama

Profesör

1

1

Doçentliğini ilgili bilim dalında almış olmak.

Teknik Bilimler M.Y.O

Makine ve Metal Teknolojileri

Makine Programı

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

2

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

1

Veteriner Fakültesi

Hastalıklar ve Klinik Bilimleri

Veterinerlik İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Tarla Bitkileri

Profesör

1

1

Doçentliğini Tahıllar ve Bitki Fizyolojisi alanında almış olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Tarla Bitkileri

Profesör

1

1

Doçentliğini Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Alanında almış olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Tarla Bitkileri

Profesör

1

1

Doçentliğini Sıcak İklim Tahılları Alanında almış olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Tarla Bitkileri

Profesör

1

1

Doçentliğini Yem Bitkileri Alanında almış olmak.

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri

Profesör

1

1

Doçentliğini Bağ Yetiştiriciliği ve Islahı Alanında almış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentliğini Eğitim Programları ve Öğretim Alanında almış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentliğini İngiliz Dili Eğitimi Alanında almış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Biyoloji Eğitimi

Profesör

1

1

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Kimya Eğitimi

Profesör

1

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Doçent

1

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Doçent

1

1

Edebiyat Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Doçent

1

1

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Doçent

3

1

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

İdare Hukuku

Doçent

1

1

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Mali Hukuk

Doçent

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Tarihi

Doçent

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Doçent

1

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kelam

Doçent

1

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Doçent

1

1

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Dinler Tarihi

Doçent

1

1

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Bina Bilgisi

Doçent

1

1

Konut ve Morfoloji alanında çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Restorasyon

Doçent

1

1

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Elektrik Makineleri

Doçent

1

2

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

Doçent

1

2

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Doçent

1

2

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Enerji

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik,

Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Doçent

1

2

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Doçent

1

2

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Adli Tıp

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

2

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

1

Bir Üniversite Hastanesi Yoğun Bakımında en az 5 yıl çalışmış olup, asbest maruziyeti ve mezotelyoma ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

1

En az 3 yıl uyku bozuklukları laboratuvarında çalışmış olup, polisomnografı okuma tecrübesi olmak ve uyku bozuklukları ile polisomnografi sertifikalarına sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

3

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

1

Veteriner Fakültesi

Temel Bilimler

Veterinerlik Histoloji ve Embriyoloji

Doçent

1

1

Veteriner Fakültesi

Temel Bilimler

Vet. Biyokimyası

Doçent

1

1

Veteriner Fakültesi

Klinik Bilimler

Vet. Doğum ve Jinekoloji

Doçent

1

1

Veteriner Fakültesi

Besin, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

Vet. Besin, Gıda Hijyeni ve Teknolojis

Doçent

1

1

Veteriner Fakültesi

Klinik Öncesi Bilimler

Vet. Mikrobiyolojisi

Doçent

1

1

Veteriner Fakültesi

Klinik Bilimler

Vet. Cerrahisi

Doçent

1

1

Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma

Bitki Koruma

Doçent

1

1

Ziraat Fakültesi

Tarım Makineleri

Tarım Makineleri

Doçent

1

1

Doçentliğini Toprak İşleme Alanında almış olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarım Makineleri

Tarım Makineleri

Doçent

1

1

Doçentliğini Yenilenebilir Enerji Alanında almış olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Tarla Bitkileri

Doçent

1

1

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Eğitim Yönetimi Alanında almış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

1

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Mat.ve Fen Bil.Eğitimi

Biyoloji Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Biyoloji Eğitimi Alanında almış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

1

1

Doçentliğini Eğitim Programları ve Öğretim Alanında almış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

Fransız Dili Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Fransız Dili Eğitimi Alanında almış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Y.O.

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Beden Eğitimi ve Spor Y.O.

Antrenörlük Eğitimi

Antrenörlük Eğitimi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Endodonti

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Cam fiber postların push-out dayanımları konusunda çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Asit Lazer (Er, Cr, YSGG) Sistemi ve Kombine Sistemler ile ilgili çalışmaları olmak.

Diyarbakır Teknik Bilimler M.Y.O.

Malzeme ve İşleme Teknolojisi

Mobilya ve Dekorasyon Pr.

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Diyarbakır Teknik Bilimler M.Y.O.

Elektrik ve Enerji

Elektrikli Cihaz Teknolojisi Pr.

Doktor

Öğretim

Üyesi

2

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Diyarbakır Teknik Bilimler M.Y.O.

İnşaat

İnşaat Teknolojisi

Doktor

Öğretim

Üyesi

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmakoloji

Doktor

Öğretim

Üyesi

3

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olup, Farmakoloji Alanında doktora yapmış olmak ve kardiyotoksisite konusunda çalışması olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi

Farmasotik

Teknoloji

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olup, Farmasötik Teknoloji alanında doktora yapmış olmak ve biyomuafiyet ile biyouyumlu ortamlardaki çözünme hususunda çalışması olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasotik

Toksikoloji

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Fakmasötik Toksikoloji alanında doktora yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Doğu Dilleri ve Edebiyatları

Arap Dili ve Edebiyatı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi

Sanat Tarihi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi

Sanat Tarihi

Doktor

Öğretim

Üyesi

3

1

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Doktor

Öğretim

Üyesi

3

1

Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Felsefe Tarihi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve Edeb.

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve Edeb.

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Doktor

Öğretim

Üyesi

2

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Türkiye

Cumhuriyeti Tarihi

Doktor

Öğretim

Üyesi

3

1

Fen Fakültesi

Matematik

Topoloji

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Fen Fakültesi

İstatistik

Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreci

Doktor

Öğretim

Üyesi

2

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Genel Kamu Hukuku

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Tarihi

Doktor

Öğretim

Üyesi

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Sayısal Yöntemler

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Meromorfik ve hormodinamik fonksiyonlar üzerinde çalışması olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe

Finansman

Doktor

Öğretim

Üyesi

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatl.

İslam Tarihi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Sosyolojisi

Doktor

Öğretim

Üyesi

2

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kelam

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar

Mühendisliği

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olmak ve doktorasında Matlab, C++, HTML, DATNET dillerinden biriyle çalışmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar

Mühendisliği

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olmak ve doktorasında Matlab, C++, HTML, DATNET dillerinden biriyle çalışmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Termodinamik

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Yapısal Dinamik alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Kırılma mekaniği üzerinde doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Hidrolik

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Atık su arıtma üzerinde doktora yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doktor

Öğretim

Üyesi

3

2

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Vitiligo konusunda deneyim ve çalışması olup, mikrobiyolojide doktora yapıyor olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Mikrobiyoloji

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Kasık fıtığı konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Otoimmün hastalıkların kardiyak tutulumu ve strain ekokardiyografi ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik,

Rekonstüriktif ve Estetik Cerrahi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyasyon

Onkolojisi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İnsidental pulmoner emboli hakkında çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İnfertilite konusunda çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doktor

Öğretim

Üyesi

2

1

Prostat Kanseri üzerinde çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Çocuk Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doktor

Öğretim

Üyesi

2

1

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doktor

Öğretim

Üyesi

4

1

Çocuk Nörolojisi yan dal uzmanı olup, serebral palsy ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Çocuk Yoğun Bakım yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Çocuk Nefrolojisi yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doktor

Öğretim

Üyesi

2

1

Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Kornea nakli konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik,

Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Doktor

Öğretim

Üyesi

2

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

2

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doktor

Öğretim

Üyesi

2

1

Diyaliz alanında çalışmaları olup, diyaliz sertifikasına sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doktor

Öğretim

Üyesi

2

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Genetik

Doktor

Öğretim

Üyesi

2

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doktor

Öğretim

Üyesi

2

1

Ruhsal bozukluklarda viral hastalıklar konusunda çalışmaları olmak.

Veteriner Fakültesi

Temel Bilimler

Veterinerlik

Fizyolojisi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Veteriner Fakültesi mezunu olup, ilgili bilim dalında doktora yapmış olmak.

Veteriner Fakültesi

Klinik Öncesi Bilimler

Su Ürünleri ve Hastalıkları

Doktor

Öğretim

Üyesi

3

1

İlgili bilim dalında doktora yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma

Fitopatoloji

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Bitki Koruma lisans mezunu olup, lisansüstü tezlerini bitki bakteri hastalıkları üzerinde tamamlamış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Mat. Ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

Doktor

Öğretim

Üyesi

2

2

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Mat. Ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doktor

Öğretim

Üyesi

2

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Doktor

Öğretim

Üyesi

2

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Tarih Eğitimi

Doktor

Öğretim

Üyesi

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Doktor

Öğretim

Üyesi

2

1

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak. Sosyal medya alanında ve çok kültürlü eğitim alanında çalışması olmak.

Kaynak : SGK Rehberi
Bakan Selçuk, öğrenciler olmadan fotoğraf çektirmedi
Dışişleri Komisyonu 11 kanun teklifini kabul etti
'Drift' yapan sürücüye 5 bin 10 lira ceza
KİT'lerde 'sınavsız memur' olmanın formülü! İşte ayrıntılar...
Sabah babasını yaraladı, akşam oğlunu öldürdü
Binlerce kişiyi ilgilendiriyor!152 TL' yi bulacak
Dev halı firması konkordato talep etti
ABD, Kaşıkçı cinayetine ilişkin 17 Suudi'ye yaptırım kararı aldı
Çeyrek altın ne kadar?
MHP'den 'Af' çağrısı
Kaçak hat çekmek isterken elektrik çarptı
Engelli, gazi ve şehit aileleri ücret ödemeden sigortalı olacak!
Başakşehir'de 250 bin liralık kapkaç
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi
Sigara yasağındaki sosyal medya maddesinde düzenleme
Çarşı ve mahalle bekçisinde hedef 30 bin rakamı
Bunu yapanlara ceza 5 kat artacak!
Bütçe görüşmelerinde gerginlik!
İcradan otomobil aldı.Başına gelmeyen kalmadı
90'ların sistemi geri geliyor: Artık onlar da para edecek
MHP'li Enginyurt: Ak Parti durum 31 Mart'ta hiç de iyi görünmüyor
Dikkat! O tünel 20 gün kapalı
Gezi olaylarındaki ‘biber gazı’ talimatına yakalama kararı
Dededen kalma atölyeden 1 milyon liralık ihracat
Taşerondan kadroya geçen işçilerin kullanmadıkları izinleri yanar mı?
Emeklilik, ucuz araba, kredi vaadiyle dolandırdı
2019'un ilk zam oranı belli oldu! Yüzde 16.6
Engelli memurun merak ettiği o soru
MHP'den Melih Gökçek açıklaması
Tarihi Hatay Meclisi köfteci-künefeci oldu!
Akar'dan bedelli açıklaması...
Soylu;"Mezun olacak polislerin 5 bini trafik polisi olacak"
Marketlerdeki poşetin fiyatı belli oldu!
Devlet sıfır vergiyle et getirip satınca, bıraktı!
İYİ Parti ile CHP ittifak yapacak mı? Özdağ'dan ilk açıklama
Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisi açıklandı
Muharrem İnce'den Adaylık Açıklaması
Memurlardan Erdoğan'a mektup! Flaş ek zam talebi
Kuru ve çatlamış topukların çözümü çok basit!
Erdoğan talimat verdi! En az 40 yıl ceza geliyor
Bir dev şirket daha konkordato ilan etti!
Kamu çalışanlarında milyonluk rekor artış!
Taksinin içinde yakalandı! Hemen tutuklandı
Cemal Kaşıkçı cinayetinde 5 kişiye idam istendi
Asgari ücrette enflasyon seviyesi belli oldu!
Binlerce öğretmene müjde! Öğretmenler gününe özel uygulama..
Göreve 16 yılda gelip 4 yıl kalıyorlar!
Pizzaya tükürmüştü! Cezası belli oldu...
Mehmet Ali Erbil'in kardeşi; 'Can sıkıcı haber veriyorum..'
Cesedi çamaşır makinesinin içine koymuşlardı! Korkunç ifadeler...
'Beni kimse makamımda bulamayacak' diyen Vali'den iddialı başlangıç
Karşılıksız çek'te önemli karar!
Avukata şiddet olayları nedeniyle barodan flaş açıklama!
Yardımcı Hizmetler Sınıfı personel Meclis'te gündem oldu
İşte Piar'ın anket sonucu..
Sendikalı işçilere ilk 6 ay için %24 zam yaptılar!
Kayyum başkan yardımcısı, AK Parti'den aday adayı oldu
MHP'de başkan adayları açıklandı! Flaş Melih Gökçek detayı...
Bakan Soylu'dan bekçi alımı açıklaması: Hedefimiz 30 Bin!
'100 Günlük Programda öngörülen hedefimize ulaştık'
Bütçe, Ekim'de 5,4 milyar lira açık verdi
Bakan açıkladı Trafikte yeni dönem! 81 ilde değişiyor
3 Büyükşehirde ankette flaş seçim sonuçları!
Belediyeden örnek hizmet! 10 Bin kişiye iş imkanı
2019 maaş zammı enflasyonun altında mı kalacak?
AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
İcradan aldığı araç çalıntı çıktı, masrafı üzerine kaldı
Yargıtay'dan, apartmanda köpek beslemeyle ilgili emsal karar
Bakan açıkladı! O firma 75 milyon dolarlık vurgun yaptı
Çamaşır yıkamayan eşi hakim boşadı!
Dikkat! Küçücük bir yarayla başlıyor..
Cami hoparlöründen köylüye fırça!
Yargıtay'dan iş kazalarına ilişkin önemli karar!
Ceza İnfaz Kanunu ve Ceza Kanununda Neler Değişecek?
Bakan Turhan: İptal edilen projemiz yok
TESK Başkanından 'işsizlik'rakamlarına ilk yorum
Yılbaşı büyük ikramiyesi ve bilet fiyatları belli oldu!İşte çeyreğin fiyatı..
Artan harçlar sonrası yurtdışından telefon alınır mı?
25 yıl 5600 gün ve 53 yaş şartlarına tabisiniz
Eksik günler borçlanılarak emeklilik
Cezaevindeki hükümlülük süreleri borçlanılabilir mi?
İhbar tazminatının püf noktaları!
İmzaladığı boş sözleşme servetinden etti
Borcunu vermeyen komşusuna öyle bir şey yaptı ki...Hapis cezası aldı!
O'nlar, ücret ödemeden sigortalı olabilecek..
Sıra bankalarda! İşte adım adım yeni strateji..
İşte güncel emekli maaşları
45 yaşa öğretmenlik hakkı
Mesai ücretleri ödenmeyen PTT çalışanlarından eylem
Sevindiren haber! O borçlar siliniyor
Başkentte korkunç olay
Canan Karatay'a şok suçlama: Bile bile yaptı
Emekli maaşına 3 iyileştirme geliyor!
Birçok sektörün gözü inmesi beklenen kredilerde
Osman Gökçek nereden aday gösterilecek?
Aracına aldığı yolcuya dehşeti yaşattı!
Rusya’ya ihraç edilen tonlarca narenciye geri dönüyor
Cumhurbaşkanlığı 'o muhtar' için devreye girdi
Erdoğan şubatta sahaya iniyor
13 milyarlık poşet temizliği
'Atatürk'e hakaret'ten tutuklanmıştı! Yeni gelişme
Piyasada bulunmayan ilaçlara çözüm! Mecliste kabul edildi..
Hükümet düğmeye bastı! Önüne gelen bu mesleği yapamayacak...
İYİ Pari ve CHP'den 14 ilde ittifak! İşte o iller
Çocuğu ölen her anne ve babaya, her koşulda destekten yoksun kalma tazminatı!
Özal Ailesi'nin köşkü satışa çıkarıldı! Bakın kim talip oldu
Erken rezervasyonda büyük indirim
Suç işleyen bir gün bile olsa cezaevine girecek
45 yaş altı çalışanlara müjde! İkinci emeklilik şansı geliyor
İşçi önceden haber vermeksizin işten ayrılırsa...
İran emekliler için tarih verdi! İstifa etmeyen yargılanır
Ekonomide hangi kritik işin cefasına geldik!
AK Parti'nin yüzde 15 su indirimi teklifine CHP ret oyu verdi
İşte Akşener - Kılıçdaroğlu görüşmesinin detayları
Ünlü işadamı vurularak öldürüldü!
Sağlıkla ilgili düzenlemeleri içeren teklifin birinci kısmı kabul edildi
Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve sağanak yağış uyarısı
Milyonlarca vatandaşa müjde! O maaşı almak kolaylaşıyor..
Taşeronun 2019 ikramiyesi ne zaman ödenecek?
15 Kasım 2018'den önemli gündem başlıkları
Müzisyen Değer Deniz cinayetinde sağına 45 yıl hapis
Kamu-Sen'den Erdoğan'a ek zam dilekçesi
Taksim'de yürek burkan görüntü
Günde 300 TL kazanıyorlar!
Özel emeklilikte reform
Şüpheli aracı takip eden polisler kaza yaptı: 1 yaralı
Sivas'ta şiddetli kar devam ediyor!
Çalışma bakanı;"12 ilde 20 bin kişiye ulaşacak"
Bir ilde daha okullar tatil edildi
Eğitim anlayışımız bütün dünyaya yönelik olmalı'
Nasıl pilot olunur? Aylık maaşları 21 bin lira
İhraç edilen doktorlara dair yeni teklif TBMM'den geçti
İşte, fiyatı 1000 liranın altındaki cep telefonları
Çavuşoğlu'nda flaş Cemal Kaşıkçı çağrısı!
Bu okulda kantin yerine organik ürünler var
Ankara'da feci kaza: 2 ölü
'Bakanlığın iş yükü arttı, eleman açığı hızla giderilmeli'
Belediye başkanına silahlı saldırı olayında bir şüpheli yakalandı
Dizilerdeki şiddet sahnelerine ceza yağdı
İYİ Parti TBMM Grup Başkanı belli oldu
Bakan müjdeyi vermişti... İlk görüntü ortaya çıktı!
Elektriği kesilen Yavuz Selim Cami'nin aboneliği iptal edildi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli bilişim personel alım ilanı
Kurtulmuş: Üç dönem kuralında istisna uygulanabilir
Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
İçişleri Bakanlığı 12 stajyer kontrolör alacak
CHP'li belediyenin hayırseverleri! 4 yılda 69 milyon TL'lik bağış...
SGK hizmet dökümü nasıl alınır?
Bu nar sadece Siirt'te yetişiyor
Çeyrek altın ne kadar?
CHP'den Mansur Yavaş'a 'rozet' yanıtı
Çalışma bakanı o verileri açıkladı!
Dolar ne kadar?
Hakkari'de drone kullanımı izne bağlandı
BTK'dan Sosyal Medyada kulllanılan dile tepki
PMYO giriş sınavı 2. yedek aday yerleştirme sonuçları açıklandı
PAEM eğitim sonu sınavı duyurusu
Patlayan televizyon 2 evi bakın ne hale getirdi

İlgilinizi Çekebilir