SSK'lı 4/a'lı Sigortalıların Emekli (Yaşlılık Aylığı) Aylığı Hakkında Tüm Bilinmesi Gerekenler

SSK'lı 4/a'lı Sigortalıların Emekli (Yaşlılık Aylığı) Aylığı Hakkında Tüm Bilinmesi Gerekenler

Tarih :
SSK'lı


Yaşlılık aylığı, çalışma hayatının normal olarak sonlanması sonucunda belli şartların yerine getirilmesi sonucu bağlanan aylıktır.


Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının Koşulları Nelerdir?


Hizmet akdi ile çalışanların yaşlılık aylığının bağlanmasında hangi kanun hükümlerinin geçerli olacağı ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değişiklik göstermektedir.


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanlar için bu kanunlardaki şartlar geçerli olacak, dolayısıyla bu kişilerin kazanılmış hakları korunacaktır.
Buna göre;


8/9/1999 öncesi sigortalı olarak ilk defa işe başlayanların yaşlılık aylığına hak kazanabilmeleri için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş koşullarının bir arada yerine getirilmesi gerekmektedir. Örneğin sigortalılık süresi ile prim ödeme gün sayısını yerine getirmiş, ancak yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gereken yaş koşulunu yerine getirmeyen sigortalıya Kurumumuzca yaşlılık aylığı bağlanması mümkün değildir.


Sigortalının bu üç koşuldan hangisi en geç yerine getiriyorsa o koşulu yerine getirdiği tarihe göre ilgili kanun maddesi ve sigortalının tabi olacağı yaşlılık aylığı şartları belirlenmektedir.


8/9/1999 tarihi itibariyle yaşlılık aylığına hak kazananlar ile bu tarih itibariyle kadın sigortalılardan 18, erkek sigortalılardan 23 yıllık sigortalılık sürelerini dolduranlardan;


- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 gün veya,

- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün yahut,
-  Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, kadın ise 20, erkek ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 5000 gün,


malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirenler, yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.


  8/9/1999 tarihinde bu koşulları yerine getirmeyen sigortalıların 23/5/2002 tarihindeki sigortalılık sürelerine göre, aşağıdaki tabloda belirtilen en az sigortalılık süresi, yaş ve prim ödeme gün sayısı koşulunu yerine getirmeleri halinde yaşlılık aylığına hak kazanabilecekleri öngörülmüştür.

 

4759 Sayılı Kanunda Yaşlılık Aylığı İçin Öngörülen Kademeli Geçiş Süreci


 

23/5/2002 tarihindeki sigortalılık süresi/sigortalılık süresinin başlangıcı

Tahsis Talep Tarihindeki En Az

Sigortalılık süresi

Yaşı

Gün

sayısı

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

18 yıl–20 yıl 8 ay 15 gün

09/09/1981-23/05/1984

23 yıl–25 yıl 8 ay 15 gün

09/09/1976-23/05/1979

20

25

40

44

5000

17 yıl – 18 yıl

24/05/1984-23/05/1985

21 yıl 6 ay-23 yıl

24/05/1979-23/11/1980

20

25

41

45

5000

16 yıl – 17 yıl

24/05/1985-23/05/1986

20 yıl – 21 yıl 6 ay 24/11/1980-23/05/1982

20

25

42

46

5075

15 yıl – 16 yıl

24/05/1986-23/05/1987

18 yıl 6 ay-20 yıl

24/05/1982-23/11/1983

20

25

43

47

5150

14 yıl – 15 yıl

24/05/1987-23/05/1988

17 yıl-18 yıl 6 ay

24/11/1983-23/05/1985

20

25

44

48

5225

13 yıl – 14 yıl

24/05/1988-23/05/1989

15 yıl 6 ay-17 yıl

24/05/1985-23/11/1986

20

25

45

49

5300

12 yıl – 13 yıl

24/05/1989-23/05/1990

14 yıl-15 yıl 6 ay

24/11/1986-23/05/1988

20

25

46

50

5375

11 yıl – 12 yıl

24/05/1990-23/05/1991

12 yıl 6 ay-14 yıl

24/05/1988-23/11/1989

20

25

47

51

5450

10 yıl – 11 yıl

24/05/1991-23/05/1992

11 yıl-12 yıl 6 ay

24/11/1989-23/05/1991

20

25

48

52

5525

9 yıl – 10 yıl

24/05/1992-23/05/1993

9 yıl 6 ay-11 yıl

24/05/1991-23/11/1992

20

25

49

53

5600

8 yıl – 9 yıl

24/05/1993-23/05/1994

8 yıl-9 yıl 6 ay

24/11/1992-23/05/1994

20

25

50

54

5675

7 yıl – 8 yıl

24/05/1994-23/05/1995

6 yıl 6 ay-8 yıl

24/05/1994-23/11/1995

20

25

51

55

5750

6 yıl – 7 yıl

24/05/1995-23/05/1996

5 yıl-6 yıl 6 ay

24/11/1995-23/05/1997

20

25

52

56

5825

5 yıl – 6 yıl

24/05/1996-23/05/1997

3 yıl 6 ay-5 yıl

24/05/1997-23/11/1998

20

25

53

57

5900

4 yıl – 5 yıl

24/05/1997-23/05/1998

2 yıl 8 ay 15 gün-3 yıl 6 ay

24/11/1998-08/09/1999

20

25

54

58

5975

3 yıl – 4 yıl

24/05/1998-23/05/1999

 

20

 

55

 

5975

2 yıl 8 ay 15 gün-3 yıl

24/05/1999-08/09/1999

 

20

 

56

 

5975

 

 

- 23/5/2002 tarihinde 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim ödeme gün sayısı ve kadınlarda 50 erkeklerde ise 55 yaş şartlarını yerine getirenler emekli olabilmektedir. Bu tarihte bu şartları yerine getiremeyenler için ise yerine getirecekleri tarihe göre kademeli geçiş süreci öngörülmüştür.


-  23/5/2002 tarihinde öngörülen şartları yerine getiremeyenler, bu şartları aşağıda belirtilen tarih aralıklarından hangi tarih aralığında yerine getiriyorsa o yaşlarda aylığa hak kazanacaklardır.


- 24/5/2002 ile 23/5/2005 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 52, erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları,


- 24/5/2005 ile 23/5/2008 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 54, erkek ise 57 yaşını doldurmuş olmaları,


- 24/5/2008 ile 23/5/2011 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 56, erkek ise 58  yaşını doldurmuş olmaları,


- 24/5/2011 tarihinden sonra yerine getiren kadınlar 58, 24/5/2011 ile 23/5/2014 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 59 yaşını doldurmuş olmaları,


- 24/5/2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler 60 yaşını doldurmuş olmaları,


halinde yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.

 
  >   8/9/1999-30/4/2008 tarihleri arasında ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar;


-Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 7000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak,


-Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 4500 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak


şartlarından birinin yerine getirilmesi koşuluyla yaşlılık aylığından yararlanabilirler.


-30/4/2008 tarihinden sonra ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanların yaşlılık aylığına hak kazanmalarında 5510 sayılı Kanunla belirlenen şartlar geçerli olacaktır.


5510 sayılı Kanuna göre;


-2036 yılına kadar kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla,


-2036 yılından sonra 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeme gün sayısı koşulunun yerine getirilmesi halinde ise, gün koşulunun yerine getirildiği tarih aralığındaki yaş hadleri esas alınarak 


yaşlılık aylığına hak kazanılabilmektedir. Gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre emeklilik yaşını gösteren tablo aşağıdaki gibidir.

 

 

 

İlgili Kanun

Hizmet Akdine Tabi Çalışan 4 (a) Sigortalıları İçin 7200 Prim Ödeme Gün Sayısı Koşulunun Oluştuğu Tarih

Tahsis Talep Tarihinde Gerekli En Az

Yaş

Prim Ödeme Gün Sayısı

Kadın

Erkek

5510

01.05.2008 - 31.12.2035

58

60

7200

01.01.2036 - 31.12.2037

59

61

7200

01.01.2038 - 31.12.2039

60

62

7200

01.01.2040 - 31.12.2041

61

63

7200

01.01.2042 - 31.12.2043

62

64

7200

01.01.2044 – 31.12.2045

63

65

7200

01.01.2046 – 31.12.2047

64

65

7200

01.01.2048

65

65

7200

  

 

Örneğin; hizmet akdi ile çalışan kadın 4/a sigortalısı 7200 gün malullük, yaşlılık, ölüm primi bildirilme koşulunu 10/10/2037 tarihinde tamamladıysa 59 yaşında emekli olabilir.


Bu düzenleme ile 2048 yılından itibaren yaşlılık aylığına hak kazanma yaşı eşitlenerek kadın ve erkek için 65 olacaktır.


Ayrıca yaşlılık veya emekli aylığı bağlanmasında bazı istisnalar da getirilmiştir.


Şöyle ki;
Kadın için 58, erkek için 60 yaş ile 2036 yılından sonrası için getirilen kademeli yaş hadlerine 65 yaşını geçememek üzere 3 yıl eklenmesi durumunda, 5400 prim ödeme gün sayısı üzerinden 5400 malullük, yaşlılık, ölüm prim ödeme gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre belirlenecek kademeli yaşta yaşlılık aylığı bağlanabilecektir. Gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre emeklilik yaşını gösteren tablo aşağıdaki gibidir.

 

 

 

İlgili Kanun

Hizmet Akdine Tabi Çalışan 4 (a) Sigortalıları İçin 5400 Prim Ödeme Gün Sayısı Koşulunun Oluştuğu Tarih

Tahsis Talep Tarihinde Gerekli En Az

Yaş

Prim Ödeme Gün Sayısı

Kadın

Erkek

5510

01.05.2008 - 31.12.2035

61

63

5400

01.01.2036 - 31.12.2037

62

64

5400

01.01.2038 - 31.12.2039

63

65

5400

01.01.2040 - 31.12.2041

64

65

5400

01.01.2042 - 31.12.2043

65

65

5400

01.01.2044 – 31.12.2045

65

65

5400

01.01.2046 – 31.12.2047

65

65

5400

01.01.2048

65

65

5400

 

Ancak, bu durumda 5400 prim ödeme gün sayısının, 30/4/2008 ila 31/12/2008 tarihleri arasında ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar için prim ödeme gün sayısı 4600 ve 5400 günü geçmemek üzere, daha sonraki yıllarda ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar için her yıl 100’er gün eklenmek suretiyle kademeli olarak uygulanması öngörülmüştür.

 

  

İlgili Kanun

 

Sigortalılık Süresinin
 Başlangıcı

 

Tahsis Talep Tarihindeki
En Az

Yaş

 

Prim Ödeme Gün Sayısı

Kadın

Erkek

5510

 

01.05.2008 - 31.12.2008

61

63

4600

01.01.2009 - 31.12.2009

61

63

4700

01.01.2010 - 31.12.2010

61

63

4800

01.01.2011 - 31.12.2011

61

63

4900

01.01.2012 - 31.12.2012

61

63

5000

01.01.2013 - 31.12.2013

61

63

5100

01.01.2014 - 31.12.2014

61

63

5200

01.01.2015 - 31.12.2015

61

63

5300

01.01.2016 -

61

63

5400

 

Ne Zaman Emekli Olabilirim?


Aşağıda yer alan web sayfasındaki “Ne Zaman Emekli Olabilirim” uygulamasının “Hizmet Akdi ile Çalışanlar” linkini tıklayarak ne zaman emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz!


http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger_uygulamalar

 

Yaşlılık Aylığının Bağlanması İçin Nereye ve Nasıl Başvurulur?


Sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için çalıştığı işinden ayrılması ve yazılı istekte bulunması gerekmektedir.
Hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar kişilerin, bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.


Bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik merkezi hizmet akdine tabi olarak en son çalıştığınız işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüdür.

 
 Ayrıca e-devlet üzerinden de yaşlılık aylığına başvuru yapılabilir.


https://www.turkiye.gov.tr/


 

Kimler Başvurabilir?

 
Yaşlılık aylığı alabilmek için ilgili kanunlarındaki koşulları yerine getiren sigortalılar başvuru yapabilmektedir.

 

Müracaat İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 

- Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi 
Sigortalı İşten Ayrılış Belgesi (işten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için)

- Engelliliği Nedeniyle Vergi İndiriminden Yararlanan sigortalılar için Özürlü Sağlık Kurulu Raporu


Aylık Bağlandığında Nasıl Bilgi Alınır?


Aylık bağlama işlemi tamamlandığında kişiye bilgi yazısı ve sms gönderilmektedir.

 

SMS Bilgilendirme hizmetinden yararlanabilmek için aşağıdaki linki tıklayınız:

 

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/sms_bilgilendirme

 

Aylık bağlamaya ilişkin süreç e-devlet üzerinden de takip edilebilmektedir. 

 

https://www.turkiye.gov.tr/

 

İlk Aylık Hangi Bankadan Alınır?


İlk aylık kişinin ikamet adresine en yakın PTT şubesine gönderilmektedir.

 
Gelir/Aylık Ödemeleri Nasıl Yapılmaktadır?


Gelir/aylık ödemeleri Banka/PTT Genel Müdürlükleri ile Kurumumuz arasında imzalanan protokoller çerçevesinde yapılır. Ödeme günü Cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayan grubun ödemesi Pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır.


Hizmet akdi kapsamında emekli ve hak sahiplerinin gelir/aylıkları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ayın 17’si ila 26’ncı günleri arasında 10 günde ödenir.


Gelir ve Aylıkların Konutta Ödenmesi


Emekli ve hak sahiplerinin gelir/aylıklarının konutta ödenmesi uygulaması ilk defa 2011 yılında başlatılmış olup, uygulamanın usul ve esasları PTT Genel Müdürlüğü ile Kurumumuz arasında imzalanan 05/01/2010 tarihli “Prim Tahsilatı ve Ödemelere İlişkin Protokol” ile belirlenmiştir.
Buna göre, gelir ve aylıklarının konutta ödenmesini talep eden sigortalı ve hak sahiplerine hiçbir şarta bağlı olmaksızın hizmet akdiyle çalışan sigortalıları için ilk gelir/aylıklar da dahil olmak üzere hemen, PTT işyerleri aracılığıyla konutlarında ödenir.

 

Bunun için Kurumumuza yazılı olarak dilekçe ile veya “ www.turkiye.gov.tr ” adresinden başvuruda bulunabilinir.


Aylık Alınan Banka Nasıl Değiştirilir?


Emekli, dul ve yetimler tarafından, banka/şube değişikliği için İl/Merkez Müdürlüklerimize verilecek dilekçe  ile anlaşmalı bankalardan herhangi birisine aylıkların nakli yapılarak banka/şube değişikliği gerçekleştirilebilmektedir.


Ayrıca, banka/PTT şube değişikliği talepleri “www.turkiye.gov.tr” internet adresine T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile yapılacak giriş sonrasında gerçekleştirilebilmektedir.

 

Aylık Ödenen Bankalar


1- Akbank T.A.Ş.
2- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
3- Alternatifbank A.Ş.
4- Anadolubank A.Ş.
5- Denizbank A.Ş.
6- Burgan Bank A.Ş.
7- Finansbank A.Ş.
8- HSBC Bank A.Ş.
9- ING Bank A.Ş.
10- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
11- Odea Bank A.Ş.
12- Şekerbank T.A.Ş.
13- Tekstil Bankası A.Ş.
14- Turkısh Bank A.Ş.
15- Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
16- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
17- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
18- Türkiye Halk Bankası A.Ş.
19- Türkiye İş Bankası A.Ş.
20- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
21- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

22- T.C. Ziraat Bankası A.Ş

23- PTT A.Ş. 

Kaynak : SGK Rehberi
Emekli olamayana toplu parada 2 önemli nokta!
Günlük 200 TL, aylık 6 bin liraya işçi yok!
Ramazan pidesine zam
Evlenene 55 bin lira
Kızını Tedavi Ettirmediği İddia Edilen Ünlü Mankenden İlk Açıklama
Halkın Sosyal Güvenlik Hakları Beklentileri
İsyan ettiler! 60 liraya katlanılmaz
WhatsApp'a yaş sınırı geliyor!
Muharrem İnce: Erdoğan'a oy veririm!
YSK Başkanı'ndan 24 Haziran'da 'düğün' açıklaması
Selvi'den, 'Gül manifesto ile çıkacak' iddiası!
Taşeronda 'Bu haksızlığa artık son verin' çağrısı
YSK Başkanı'ndan seçim takvimi açıklaması
Erdoğan'dan 'aday' olacak bürokratlara uyarı!
Eş ve babadan emekli maaşı alınabilir mi?
Çalıştıkça emekli aylıkları artıyor mu?
Sendikadan ayrılan, toplu sözleşme ikramiyesini geri öder mi?
Ünlü anket firması başkanından şok tahmin!
Şok! TOKİ'nin Binlerce Toplu Konutları Yıkılacak
HDP, Demirtaş'ta görüş birliğine vardı
100 bin imza için tarihler belli oldu
"Kur oyununu milli parayla bozacağız"
Erdoğan'ın sırtındaki hançer yaraları!
Uyum Paketi Meclis'ten geçti...Neler değişti?
İşte Gül'ün AK Parti'li A takımı... 3 eski bakan var
Kaçıyor denilen Yıldız Holding, tüm borçlarını yapılandırdı
İşte seçim görevlileri ücret tablosu!
Milletvekili adaylığı için internetten başvuru yapılabilecek
Erken seçim emekli ve memuru vurdu
Piyasaların gözü saat:14:00'da!
Kanser hastasının malulen emekliliği?
Son model telefonları kredi ile aldık
2018 KPSS başvuru tarihleri! Tıkla öğren...
Bürokrasiye Seçim Ayarı! Yüzlerce Belge Kaldırılıyor..
Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması
AK Parti'de dün grupta kimler yoktu! Flaş isimler...
Memur 'Cumhurbaşkanı adayına' imza verebilir mi?
Otomobil devi 1.16 milyon aracı geri çağırdı!
Kıdem Tazminatı Hangi Şartlarda Alınır?
Ekibi Davutoğlu'na 'Uzak Dur' demiş..
Kritik ziyaret! Gözler Ankara'da
Ders kitapları incelip daha da sadeleşecek
Hadise'ye yıkım şoku!
Karanlık ittifak
Erken seçim öncesi satranç
9 çocuğu olan adam doğuştan kısır çıktı!
Karatay uyardı: O besinin alkolden farkı yok!
Ekonomi paketinde son viraja girildi!
Selçuk Üniversitesi 88 Sözleşmeli Personel Alacak
Trablus Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Sahil Güvenlik Onarım Sedtek Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Uyum Yasaları TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Çavuşoğlu: Başbakanınız konuşmayı bıraksın!
Sahipleri 200 bin TL’lilk deve için gözyaşı döktü
15.500 ceza infaz memuru alınacak!
25 Nisan 2018'den önemli gündem başlıkları
Ak Parti'li 30 vekil 3 dönem kuralına takılıyor
CHP'den İyi Parti'ye '15 vekil' oyunu
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Bozüyük Belediyesi Gerçici İşçi Alım İlanı
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Engelli İşçi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Erken seçim öncesinde İYİ Parti'de istifa şoku!
İlber Ortaylı'dan sert sözler: Böyle gerizekalı laflar var!
CHP’li vekiller yarın bir araya gelecek
Bahçeli'den çok sert Gül açıklaması!
İYİ Parti, hazine yardımından faydalanabilecek mi?
Gündüz öğretmen akşam yönetmen
Belediye işçisinin dikkati küçük kızı kurtardı
Ramazan pidesine zam geldi!
Mescidi Aksa’da Ramazan hazırlıkları başladı
Dünya devi zorda!
Taşeron'da son detaylar
Gül ile Davutoğlu görüşmesinin perde arkası!
Bakan Gül'den AKPM'nin kararına tepki
Bahçeli: Türkiye'ye tuzak kuruluyor
Türkiye'den Avusturya'ya tarihi ayar!
İş için rekor başvuru!
Cumhurbaşkanlığı'ndan ev alacaklara müjde!
Yargıtay: Duruşmaya katılmayanın temyiz hakkı yoktur
Bu işi yapan trilyoner olacak
Türkiye'ye en çok yatırım yapan ülke belli oldu!
Gül ve Karamollaoğlu salona birlikte girdi
CHP, Abdullah Gül'ün adaylığına karşı çıkıyor
Ekmek değil, iş kuyruğu
Tebliği tartışılan öğretim üyesinden açıklama
Vatan partisinden istifa!
Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Aktif siyasite niyetim yok
60 metrelik yerden bilgi alamıyorsun' tepkisi
Kılıçdaroğlu’na ittifak yetkisi veridi.
Litresi 500 TL, 60 kadın yetiştirecek
Kamyon 14 aracı biçti
2018/4 KPSS tercihleri 27 Nisan'a kadar açıklanacak
Vatandaşı uykusundan eden yemek
Klavyeler klozet kapağından 400 kat daha pis
Emniyet eski müdürü FETÖ'den tutuklandı
Ücretsiz tedaviye inanmadı, parayı bırakıp kaçtı
Çeyrek altın ne kadar?
Konya Karatay SYDV Personel Alım İlanı
Kütahya Dumlupınar SYDV Personel Alım İlanı
İYİ Parti’ye kötü haber
Dolar - avro ne kadar oldu ?
AB Bakanı Çelik: AKPM Denetim Komisyonu haddini aşmıştır
Çayıralan Belediyesi Açıktan Memur Alım İlanı
VIP satışlara seçim dopingi beklentisi
AKP’de milletvekilli aday adaylığı süreci başladı
Telefon bataryası elinde böyle patladı
İlk miting CHP'nin kalesinde!..
CHP Parti Meclisi olağanüstü toplandı
Kredi Yurtlar 10.900 memuru ne zaman alacak?
Sanayi devinin sahibi gözaltına alındı!
E-devletten bir hizmet daha! Başvurular e-devletten yapılacak...
Bülent Arınç, Ak Parti Genel Merkezi'ne gidiyor
Seçimler için ilk bürokrat istifası
Grup başkanvekilliği soytarılık yapma yeri değildir'
Engelli taşeron işçilerin çığlığı
Cerrahpaşa Tıp'ta 'Bölünme' protestosu
AK Parti'den Mustafa Destici süprizi
AİHM’den bebekleri ölmek üzere olan aileye ret
Bakanlık müsteşarları 15. kez toplandı
Cebe 91 milyon liralık 'bozukluk' eklendi
İYİ Parti resmen açıkladı: Cumhurbaşkanı adayımız Meral Akşener
Kılıçdaroğlu yine tekrarladı:Osmanlı Türkmenlere zulüm etti
AÖF Bahar Dönemi vize sınav sonuçları açıklandı mı?
Bomba iddia: Abdullah Gül adaylığını yarın açıklayacak
Düğün konvoyununda skandal görüntü
Cumhurbaşkanlığı sisteminde bilinmeyen kritik dönem
İttifak ve ortak aday senaryolarına göz kırptı
Manisa'da korkunç cinayet!
Doğum borçlanması ve sigorta başlangıcı
Vergi kaydını kapatmadığını sürece prim ödemeye devam etmeniz gerekir
Taşeronda"Kapsam Dışı" kalanlar için çalışma başlattı!
Ufuk Uras cumhurbaşkanlığı için o ismi işaret etti
Teklifi Akşener reddetti!
Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu!
Gül-Davutoğlu görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
İYİ Parti resmen açıkladı!
Kılıçdaroğlu:Yüzde Altmışla Cumhurbaşkanlığını alacağız!
1896 liraya barış!
Erdoğan, seçim startının verileceği ili duyurdu!
İflas eden kuyumcu, karısıyla bakın ne yaparken yakalandı
'Ücretsiz tedavi'ye inanmadı, gizlice para bıraktı
Güneş Motel olayı nedir?
Belediye Başkanı: Kızım hakkıyla sınavı kazandı
Doğum Borçlanması ile Emeklilik
Sütsüz sorun oldu! 20 ton margarinden 45 ton peynir
Bir seçim yeniliği de E-Devlet'ten geldi!
Yargıtay: Gece mesaisi 7.5 saatten fazla olamaz
Kritik Görüşme Sonrası İlk Açıklama Geldi..
Asgari Geçim İndirimindeki Kritik Detay..
Türkiye’de işsizliğin fotoğrafı!
Türk ve Alman vatandaşları sosyal güvenlik hakları konusunda bilgilendirilecek
Erdoğan'dan Gül mesajı... Ortada garip bir senaryo var
Konut alacaklar dikkat! 3-5 ay içinde zam kaçınılmaz
AK Parti vekil adaylığı ücretleri belli oldu!
24 Haziran Seçimlerinde Görev Almak İsteyenler Ne Yapmalı?
'Oğlum evde yok' diye polisi aradı, terastan bakınca cesedini gördü
Erken emeklilik fırsatı! İşte o haklar
3 bin kişilik ASDEP alımı için takvim bekleniyor
Denkleme Ali Babacan' da girdi!
Gül'e Erdoğan cephesinden sürpriz gece ziyareti
Kritik görüşme başladı! Başkentte baş döndüren trafik
Kusuru Olmayana da ceza! Bilmeyene de Ceza!
Emekliye 3'lü hesap
Şırnak'taki patlama! bir askerimiz şehit..
250 bin tane verilecek! Başvurular bugün başlıyor
Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı...
Zordaki esnafın faizi devletten…
Yargıtay, 'Çalınan Altınlardan Kim Sorumlu' karar verdi..
Rubledeki değer kaybı Rus turisti duraklattı
YSK'dan seçmen sayısı kararı...
O ilimize 2 bin işçi piyangosu! Son 4 gün...
Taşerona zamda yüzde 4 tepkisi!
Bir Döneme Damga vurmuştu!Şimdi Yoğun Bakımda!
Çalışanların öğle yemeği için kritk karar!
5 dizi ekrana veda ediyor
Maluliyet oranına itiraz
Şeker çoçuklarından Karamollaoğlu'na 'Temel Dede Kurtar Bizi'
Emeklilik nedeniyle işten ayrılmada ihbar tazminatı
Akşener'den 'Abdullah Gül' resti
‘İmar barışı’nın ayrıntıları belli oldu!
Bürokratların gözü kulağı telefonda...
Merkez Bankası’ndan faiz artırım sinyali
Bebeğini kemoterapi yaptırmak istemeyen ünlü mankene büyük şok!

İlgilinizi Çekebilir