SSK'lı 4/a'lı Sigortalıların Emekli (Yaşlılık Aylığı) Aylığı Hakkında Tüm Bilinmesi Gerekenler

SSK'lı 4/a'lı Sigortalıların Emekli (Yaşlılık Aylığı) Aylığı Hakkında Tüm Bilinmesi Gerekenler

Tarih :
SSK'lı


Yaşlılık aylığı, çalışma hayatının normal olarak sonlanması sonucunda belli şartların yerine getirilmesi sonucu bağlanan aylıktır.


Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının Koşulları Nelerdir?


Hizmet akdi ile çalışanların yaşlılık aylığının bağlanmasında hangi kanun hükümlerinin geçerli olacağı ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değişiklik göstermektedir.


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanlar için bu kanunlardaki şartlar geçerli olacak, dolayısıyla bu kişilerin kazanılmış hakları korunacaktır.
Buna göre;


8/9/1999 öncesi sigortalı olarak ilk defa işe başlayanların yaşlılık aylığına hak kazanabilmeleri için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş koşullarının bir arada yerine getirilmesi gerekmektedir. Örneğin sigortalılık süresi ile prim ödeme gün sayısını yerine getirmiş, ancak yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gereken yaş koşulunu yerine getirmeyen sigortalıya Kurumumuzca yaşlılık aylığı bağlanması mümkün değildir.


Sigortalının bu üç koşuldan hangisi en geç yerine getiriyorsa o koşulu yerine getirdiği tarihe göre ilgili kanun maddesi ve sigortalının tabi olacağı yaşlılık aylığı şartları belirlenmektedir.


8/9/1999 tarihi itibariyle yaşlılık aylığına hak kazananlar ile bu tarih itibariyle kadın sigortalılardan 18, erkek sigortalılardan 23 yıllık sigortalılık sürelerini dolduranlardan;


- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 gün veya,

- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün yahut,
-  Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, kadın ise 20, erkek ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 5000 gün,


malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirenler, yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.


  8/9/1999 tarihinde bu koşulları yerine getirmeyen sigortalıların 23/5/2002 tarihindeki sigortalılık sürelerine göre, aşağıdaki tabloda belirtilen en az sigortalılık süresi, yaş ve prim ödeme gün sayısı koşulunu yerine getirmeleri halinde yaşlılık aylığına hak kazanabilecekleri öngörülmüştür.

 

4759 Sayılı Kanunda Yaşlılık Aylığı İçin Öngörülen Kademeli Geçiş Süreci


 

23/5/2002 tarihindeki sigortalılık süresi/sigortalılık süresinin başlangıcı

Tahsis Talep Tarihindeki En Az

Sigortalılık süresi

Yaşı

Gün

sayısı

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

18 yıl–20 yıl 8 ay 15 gün

09/09/1981-23/05/1984

23 yıl–25 yıl 8 ay 15 gün

09/09/1976-23/05/1979

20

25

40

44

5000

17 yıl – 18 yıl

24/05/1984-23/05/1985

21 yıl 6 ay-23 yıl

24/05/1979-23/11/1980

20

25

41

45

5000

16 yıl – 17 yıl

24/05/1985-23/05/1986

20 yıl – 21 yıl 6 ay 24/11/1980-23/05/1982

20

25

42

46

5075

15 yıl – 16 yıl

24/05/1986-23/05/1987

18 yıl 6 ay-20 yıl

24/05/1982-23/11/1983

20

25

43

47

5150

14 yıl – 15 yıl

24/05/1987-23/05/1988

17 yıl-18 yıl 6 ay

24/11/1983-23/05/1985

20

25

44

48

5225

13 yıl – 14 yıl

24/05/1988-23/05/1989

15 yıl 6 ay-17 yıl

24/05/1985-23/11/1986

20

25

45

49

5300

12 yıl – 13 yıl

24/05/1989-23/05/1990

14 yıl-15 yıl 6 ay

24/11/1986-23/05/1988

20

25

46

50

5375

11 yıl – 12 yıl

24/05/1990-23/05/1991

12 yıl 6 ay-14 yıl

24/05/1988-23/11/1989

20

25

47

51

5450

10 yıl – 11 yıl

24/05/1991-23/05/1992

11 yıl-12 yıl 6 ay

24/11/1989-23/05/1991

20

25

48

52

5525

9 yıl – 10 yıl

24/05/1992-23/05/1993

9 yıl 6 ay-11 yıl

24/05/1991-23/11/1992

20

25

49

53

5600

8 yıl – 9 yıl

24/05/1993-23/05/1994

8 yıl-9 yıl 6 ay

24/11/1992-23/05/1994

20

25

50

54

5675

7 yıl – 8 yıl

24/05/1994-23/05/1995

6 yıl 6 ay-8 yıl

24/05/1994-23/11/1995

20

25

51

55

5750

6 yıl – 7 yıl

24/05/1995-23/05/1996

5 yıl-6 yıl 6 ay

24/11/1995-23/05/1997

20

25

52

56

5825

5 yıl – 6 yıl

24/05/1996-23/05/1997

3 yıl 6 ay-5 yıl

24/05/1997-23/11/1998

20

25

53

57

5900

4 yıl – 5 yıl

24/05/1997-23/05/1998

2 yıl 8 ay 15 gün-3 yıl 6 ay

24/11/1998-08/09/1999

20

25

54

58

5975

3 yıl – 4 yıl

24/05/1998-23/05/1999

 

20

 

55

 

5975

2 yıl 8 ay 15 gün-3 yıl

24/05/1999-08/09/1999

 

20

 

56

 

5975

 

 

- 23/5/2002 tarihinde 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim ödeme gün sayısı ve kadınlarda 50 erkeklerde ise 55 yaş şartlarını yerine getirenler emekli olabilmektedir. Bu tarihte bu şartları yerine getiremeyenler için ise yerine getirecekleri tarihe göre kademeli geçiş süreci öngörülmüştür.


-  23/5/2002 tarihinde öngörülen şartları yerine getiremeyenler, bu şartları aşağıda belirtilen tarih aralıklarından hangi tarih aralığında yerine getiriyorsa o yaşlarda aylığa hak kazanacaklardır.


- 24/5/2002 ile 23/5/2005 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 52, erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları,


- 24/5/2005 ile 23/5/2008 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 54, erkek ise 57 yaşını doldurmuş olmaları,


- 24/5/2008 ile 23/5/2011 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 56, erkek ise 58  yaşını doldurmuş olmaları,


- 24/5/2011 tarihinden sonra yerine getiren kadınlar 58, 24/5/2011 ile 23/5/2014 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 59 yaşını doldurmuş olmaları,


- 24/5/2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler 60 yaşını doldurmuş olmaları,


halinde yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.

 
  >   8/9/1999-30/4/2008 tarihleri arasında ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar;


-Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 7000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak,


-Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 4500 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak


şartlarından birinin yerine getirilmesi koşuluyla yaşlılık aylığından yararlanabilirler.


-30/4/2008 tarihinden sonra ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanların yaşlılık aylığına hak kazanmalarında 5510 sayılı Kanunla belirlenen şartlar geçerli olacaktır.


5510 sayılı Kanuna göre;


-2036 yılına kadar kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla,


-2036 yılından sonra 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeme gün sayısı koşulunun yerine getirilmesi halinde ise, gün koşulunun yerine getirildiği tarih aralığındaki yaş hadleri esas alınarak 


yaşlılık aylığına hak kazanılabilmektedir. Gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre emeklilik yaşını gösteren tablo aşağıdaki gibidir.

 

 

 

İlgili Kanun

Hizmet Akdine Tabi Çalışan 4 (a) Sigortalıları İçin 7200 Prim Ödeme Gün Sayısı Koşulunun Oluştuğu Tarih

Tahsis Talep Tarihinde Gerekli En Az

Yaş

Prim Ödeme Gün Sayısı

Kadın

Erkek

5510

01.05.2008 - 31.12.2035

58

60

7200

01.01.2036 - 31.12.2037

59

61

7200

01.01.2038 - 31.12.2039

60

62

7200

01.01.2040 - 31.12.2041

61

63

7200

01.01.2042 - 31.12.2043

62

64

7200

01.01.2044 – 31.12.2045

63

65

7200

01.01.2046 – 31.12.2047

64

65

7200

01.01.2048

65

65

7200

  

 

Örneğin; hizmet akdi ile çalışan kadın 4/a sigortalısı 7200 gün malullük, yaşlılık, ölüm primi bildirilme koşulunu 10/10/2037 tarihinde tamamladıysa 59 yaşında emekli olabilir.


Bu düzenleme ile 2048 yılından itibaren yaşlılık aylığına hak kazanma yaşı eşitlenerek kadın ve erkek için 65 olacaktır.


Ayrıca yaşlılık veya emekli aylığı bağlanmasında bazı istisnalar da getirilmiştir.


Şöyle ki;
Kadın için 58, erkek için 60 yaş ile 2036 yılından sonrası için getirilen kademeli yaş hadlerine 65 yaşını geçememek üzere 3 yıl eklenmesi durumunda, 5400 prim ödeme gün sayısı üzerinden 5400 malullük, yaşlılık, ölüm prim ödeme gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre belirlenecek kademeli yaşta yaşlılık aylığı bağlanabilecektir. Gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre emeklilik yaşını gösteren tablo aşağıdaki gibidir.

 

 

 

İlgili Kanun

Hizmet Akdine Tabi Çalışan 4 (a) Sigortalıları İçin 5400 Prim Ödeme Gün Sayısı Koşulunun Oluştuğu Tarih

Tahsis Talep Tarihinde Gerekli En Az

Yaş

Prim Ödeme Gün Sayısı

Kadın

Erkek

5510

01.05.2008 - 31.12.2035

61

63

5400

01.01.2036 - 31.12.2037

62

64

5400

01.01.2038 - 31.12.2039

63

65

5400

01.01.2040 - 31.12.2041

64

65

5400

01.01.2042 - 31.12.2043

65

65

5400

01.01.2044 – 31.12.2045

65

65

5400

01.01.2046 – 31.12.2047

65

65

5400

01.01.2048

65

65

5400

 

Ancak, bu durumda 5400 prim ödeme gün sayısının, 30/4/2008 ila 31/12/2008 tarihleri arasında ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar için prim ödeme gün sayısı 4600 ve 5400 günü geçmemek üzere, daha sonraki yıllarda ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar için her yıl 100’er gün eklenmek suretiyle kademeli olarak uygulanması öngörülmüştür.

 

  

İlgili Kanun

 

Sigortalılık Süresinin
 Başlangıcı

 

Tahsis Talep Tarihindeki
En Az

Yaş

 

Prim Ödeme Gün Sayısı

Kadın

Erkek

5510

 

01.05.2008 - 31.12.2008

61

63

4600

01.01.2009 - 31.12.2009

61

63

4700

01.01.2010 - 31.12.2010

61

63

4800

01.01.2011 - 31.12.2011

61

63

4900

01.01.2012 - 31.12.2012

61

63

5000

01.01.2013 - 31.12.2013

61

63

5100

01.01.2014 - 31.12.2014

61

63

5200

01.01.2015 - 31.12.2015

61

63

5300

01.01.2016 -

61

63

5400

 

Ne Zaman Emekli Olabilirim?


Aşağıda yer alan web sayfasındaki “Ne Zaman Emekli Olabilirim” uygulamasının “Hizmet Akdi ile Çalışanlar” linkini tıklayarak ne zaman emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz!


http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger_uygulamalar

 

Yaşlılık Aylığının Bağlanması İçin Nereye ve Nasıl Başvurulur?


Sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için çalıştığı işinden ayrılması ve yazılı istekte bulunması gerekmektedir.
Hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar kişilerin, bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.


Bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik merkezi hizmet akdine tabi olarak en son çalıştığınız işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüdür.

 
 Ayrıca e-devlet üzerinden de yaşlılık aylığına başvuru yapılabilir.


https://www.turkiye.gov.tr/


 

Kimler Başvurabilir?

 
Yaşlılık aylığı alabilmek için ilgili kanunlarındaki koşulları yerine getiren sigortalılar başvuru yapabilmektedir.

 

Müracaat İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 

- Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi 
Sigortalı İşten Ayrılış Belgesi (işten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için)

- Engelliliği Nedeniyle Vergi İndiriminden Yararlanan sigortalılar için Özürlü Sağlık Kurulu Raporu


Aylık Bağlandığında Nasıl Bilgi Alınır?


Aylık bağlama işlemi tamamlandığında kişiye bilgi yazısı ve sms gönderilmektedir.

 

SMS Bilgilendirme hizmetinden yararlanabilmek için aşağıdaki linki tıklayınız:

 

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/sms_bilgilendirme

 

Aylık bağlamaya ilişkin süreç e-devlet üzerinden de takip edilebilmektedir. 

 

https://www.turkiye.gov.tr/

 

İlk Aylık Hangi Bankadan Alınır?


İlk aylık kişinin ikamet adresine en yakın PTT şubesine gönderilmektedir.

 
Gelir/Aylık Ödemeleri Nasıl Yapılmaktadır?


Gelir/aylık ödemeleri Banka/PTT Genel Müdürlükleri ile Kurumumuz arasında imzalanan protokoller çerçevesinde yapılır. Ödeme günü Cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayan grubun ödemesi Pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır.


Hizmet akdi kapsamında emekli ve hak sahiplerinin gelir/aylıkları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ayın 17’si ila 26’ncı günleri arasında 10 günde ödenir.


Gelir ve Aylıkların Konutta Ödenmesi


Emekli ve hak sahiplerinin gelir/aylıklarının konutta ödenmesi uygulaması ilk defa 2011 yılında başlatılmış olup, uygulamanın usul ve esasları PTT Genel Müdürlüğü ile Kurumumuz arasında imzalanan 05/01/2010 tarihli “Prim Tahsilatı ve Ödemelere İlişkin Protokol” ile belirlenmiştir.
Buna göre, gelir ve aylıklarının konutta ödenmesini talep eden sigortalı ve hak sahiplerine hiçbir şarta bağlı olmaksızın hizmet akdiyle çalışan sigortalıları için ilk gelir/aylıklar da dahil olmak üzere hemen, PTT işyerleri aracılığıyla konutlarında ödenir.

 

Bunun için Kurumumuza yazılı olarak dilekçe ile veya “ www.turkiye.gov.tr ” adresinden başvuruda bulunabilinir.


Aylık Alınan Banka Nasıl Değiştirilir?


Emekli, dul ve yetimler tarafından, banka/şube değişikliği için İl/Merkez Müdürlüklerimize verilecek dilekçe  ile anlaşmalı bankalardan herhangi birisine aylıkların nakli yapılarak banka/şube değişikliği gerçekleştirilebilmektedir.


Ayrıca, banka/PTT şube değişikliği talepleri “www.turkiye.gov.tr” internet adresine T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile yapılacak giriş sonrasında gerçekleştirilebilmektedir.

 

Aylık Ödenen Bankalar


1- Akbank T.A.Ş.
2- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
3- Alternatifbank A.Ş.
4- Anadolubank A.Ş.
5- Denizbank A.Ş.
6- Burgan Bank A.Ş.
7- Finansbank A.Ş.
8- HSBC Bank A.Ş.
9- ING Bank A.Ş.
10- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
11- Odea Bank A.Ş.
12- Şekerbank T.A.Ş.
13- Tekstil Bankası A.Ş.
14- Turkısh Bank A.Ş.
15- Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
16- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
17- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
18- Türkiye Halk Bankası A.Ş.
19- Türkiye İş Bankası A.Ş.
20- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
21- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

22- T.C. Ziraat Bankası A.Ş

23- PTT A.Ş. 

Kaynak : SGK Rehberi
Sarıeroğlu: Son 10 yılda 7 milyon istihdam sağladık
Yargıtay'dan çifte maaşa ret
Avukatı isyan etti: Münevver cinayetinde FETÖ izi var
Ülkeler iflas bayrağını çekerken Türkiye büyümeye devam etti
Taşeron'da kamu bütün olarak ele alınmalı
Erdoğan'dan yeşil pasaport açıklaması
İşte 'esnek çalışma modelinin' ayrıntıları!
Beştepe'de kritik zirve!
Erdoğan: 1.5 milyon kişiye ek istihdam sağladık
TÜBİTAK'a göre yıllardır Filistin'in başkenti Doğu Kudüs
Dolar, faiz kararı sonrası yükselişte
Hükümetten flaş S400 açıklaması!
Komisyon, yargılaması süren dosyaları da değerlendirecek
Akın İpek'in eşi hakkında yakalama kararı çıktı
Yıldırım, OHAL Komisyonu'nu ziyaret edecek
Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz 82. il teklifi
Malulen emeklilikte iki kez rapor alma çilesi bitti!
Tanrıkulu OHAL Komisyonu Başkanı oldu
O Ülkede Hayat Felç!Okullar Kapalı,TVler yayın durdurdu..
Taşeronda yerelde imtiyazlı şirketler geliyor!
Facebookta neler oluyor?
Son dakika... 'Bu hafta imzalanabilir!
Milletvekillerinin Maaşı Yetmiyor..
Pınar Altuğ'dan kaza açıklaması
Safra kesesinden 34 taş çıktı
Flaş! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı, dolar fırladı!
Tarihin en büyük teşviki 100 bin kişiye iş olacak
Dışişleri Bakanlığı, sözleşmeli personel alım ilanı
Yeni yıla günler kala önemli uyarı! Kullanmazsanız silinecek
Tiyatrocuyu tekme-tokat dövdüler!
Taşeron işçisini üzecek gelişmeler…
Üst düzey yöneticiler 'fazla mesai' talebinde bulunabilir mi?
Amerika'dan gelen kargodan çıkanlar herkesi şoke etti!
Asgari Ücrette flaş detaylar! Komisyonda gündem 'Ülke Ekonomisi'
'Melih Gökçek'e herkes karşı çıktı'
'Sağlık sektörünün her yeri özelleştiriliyor ve taşerona veriliyor'
Belediye başkanları, müdürü kaçırıp sorguladı iddiası
'Kayınvalidenin cenazesine gitmeme' boşanma sebebi..
Fatih Terim hakkında bomba iddia!
50 Bin lira hibe! İşte detaylar..
'Maaş'ta kaybeden işçi oluyor!
250 bin liralık 'dolandırıcılık' yolculuğu! Kadını taksiyle...
Madde madde yeni sınav sistemi
Ne zaman emekli olurum? 4A, 4B, 4C emeklilik sorgulama
İsrail; Bombalayacağız, taş devrine dönecek!
Skandal 'ikinci eş bulma' sitesi kapandı
Bir gece için 2 aylık 'Asgari Ücret'! En ucuzu 200 lira
Polis olmak isteyenler dikkat! 2018'de kaç polis alınacak?
Konuttan önce riskine bakın
Star Wars filminde İYİ Parti sürprizi
Gözler Merkez Bankası'nda! İşte döviz fiyatları
SGK'dan iki maaşta flaş gelişme!
Maliye'de FETÖ depremi!
Erken seçim kapıda! Ankara'daki gelişmeler bu sinyali veriyor...
Danıştay’dan bir şok daha! Bu sefer İlahiyatçılar değil
Flaş! Şişli Belediyesi'nde görevden alma depremi...
Emeklilerle ilgili önemli düzenleme! Maaşlar artabilir
15 tatil (Yarıyıl) ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?
Kira gelirinde götürü usule ilişkin Tebliği yayımlandı
Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik değişti
Taşeronda da fırsatçılar çıktı! İşte kadro geçiş tarihi..
Ünlü sanatçıdan Aleyna Tilki'ye ağır eleştiri "Dayanılır gibi..."
Yerli yazılıma bürokratlar direniyor
Dışişleri'ne sözleşmeli 10 şoför alınacak! İşte şartlar...
İşçi, işveren ve hükümet bir araya geliyor!
Filistin Devletine 10 milyon dolar hibe
Pilota 'Kudüs' gözaltısı! İşte o anons..
EGM merkez teşkilatına 1 adet şube müdürlüğü kuruldu
Fal Uygulamacılarının Savaşı! "Falcı Bacım"...
Müteahhit enflasyonu risk yaratıyor
Bakan yazdı, Haluk Levent seslendirecek
S-400'lerden önce Rus askeri gelecek!
Mahkemede ifade vermesi için 'Allah belanı versin' diyen tanığı arıyor
Suudi gazetesinden PKK rezaleti
Dev fabrikada grev! İşten atılanlar var...
Okey merakı yuva yıktı!
MYT meslek sahibi olmaya 'mesleki standart' getiriyor!
PKK hastane açtı, açılışa örgüt elebaşıları da katıldı
Taşeronlardan kimler kadroya geçiyor?
KHK ile Güneydoğu’da 100 bin istihdam
Tarımsal mucize 250 noktaya taşınacak
Kral Selman sonunda ABD’yi kınadı
Kadıköy Belediyesi Sözleşmeli Tabip Alım İlanı
TÜVASAŞ Sözleşmeli Mühendis Alım İlanı
14 Aralık 2017'den önemli gündem başlıkları
Ankara'da deprem!ASKİ genel müdürü görevden alındı
Asgari ücret 2018 son durum!
Türkiye'yi internetle tanıştıran akademisyen vefat etti
Elektronik atık miktarı 44,7 milyon metrik tona ulaştı
Fed faiz kararını açıkladı! Dolar ne tepki verdi?
İsrail ile yapılan anlaşmalara neden Kudüs yazılıyor?
Taşeron işçiler kadro müjdesi için ne dedi?
Sahte evrakla emeklilik' operasyonu: 22 kişi tutuklandı
İBB'den İTaksi açıklaması
Asgari ücret derhal 2 bin lira olmalı'
Askerlik ve doğum izninden dönen taşerona kadro
Fetullah Gülen karşımda olsa kafasına sıkarım
Ermenistan: Türkiye ile olan protokolleri iptal edeceğiz
AGİ tutarını alamayan işçi ne yapabilir?
TBMM'de 'haddini aşma' tartışması
Yozgat POMEM'de bin 20 polis adayı diploma aldı
10 kişi ile başladıkları110 kişiye istihdam sağlıyorlar
Malulen emeklilik için gerekli 7 şart nedir?
Memurların mesai bitmeden sistemi kapattığı iddiası
Erkek kılığına giren kız kardeşler şehrin kabusu oldu
Tazminata neden olan sağlık sorunları nelerdir?
AYM'den diyanet çalışanlarının siyaset yasağı
Beni öldürmeye, sakatlamaya çalıştılar
Rize POMEM'den 212 öğrenci mezun oldu
Yazar Emrah Serbes'in 22,5 yıl hapsi istendi
BDDK'nın boş bulunan 4 üyeliğine atama yapıldı
Hayvan öldürene eziyet edene ceza gibi ceza geliyor
Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmeyeceğiz
Polislerin, 3000 ek göstergenin iptali davası, sonuçlandı
e-Devlet Kapısı 'en iyi mobil uygulamalar' listesinde
Taşeron işçilerin devirden önceki hakları ne olacak?
Son dakika: FBI'ın Türkiye'deki görevlisi emniyete çağrıldı
Pasaport harçlarına yeni yıldan itibaren zam geliyor
Kanser hastaları teşhisten itibaren malul sayılır mı?
Emekliye en az bin 565 lira
Esnaf ve sanatkarlara sağlanan destek 23 milyar lirayı aştı'
İstanbul'da durdurulan araçta bomba bulundu
Türkiye'den dev atak!
Tepki gören Kudüs kararından sonra ...ABD'den dikkat çeken hamle!
Dolar'da son durum!
Altında son durum!
Kudüs'ün sahipsiz olmadığını tüm dünyaya gösterdik'
Test sürüşü için bindikleri aracı çaldılar
Özel sektörün kredi borcu arttı
Adana'da koca, karısına sevgilisini eve getirmek istediğini söyledi.. Sonrası
Benzine 8 kuruş zam!
Kılıçdaroğlu ve 2 CHP'li milletvekili hakkında fezleke düzenlendi
İİT, Kudüs'ü, Filistin'in başkenti ilan etti
Sahte hemşireye hapis istemi
'KİT'lerde çalışan taşeron işçilerine de kadro verilmelidir'
Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu, ispat et ya da istifa et!
Avrupa Parlamentosu'ndan döner kararı
Kadroya giren taşeronun hakları
Zeybekci'den Bitcoin uyarısı: Saadet zincirleri vardı, hatırlar mısınız
Bakan'dan sözleşmeli öğretmenin nakline dair soruya yanıt
Zimmetine para geçiren DSİ avukatı tutuklandı
İTO Başkanı İbrahim Çağlar'ın ölümüne ihmal soruşturması
Taşeron işçide 3 ayrı grup
Su sayaçlarında yeni dönem!
Dışişleri'nda Trump'ın danışmanına sert yanıt
İşte liselere girişte yeni dönemin detayları
Kamuda çalışan taşeron işçileri kimler?
Taşerona kadroda yeni gelişme! 12 maddelik güvenlik soruşturması...
Taşerona kadroda esas alınacak tarih de belli oldu!
Dünya Bankası, petrol ve doğalgaza desteği çekiyor
Soylu: FBI'ın verdiği rüşvet, kumpasın delilidir
Baydemir'e, 'meclisten çıkarılma' cezası verildi
Asgari ücretliye 4 aylık ek ödeme! İşte detaylar...
Görevli memura 'lan' demek hakaret mi?Yargıtay emsal karar..
KHK ile görevine iade edilen işçilerin mali hakları ödenmiyor
Özel sektörün borcu 217 milyar doları aştı
Moody's'ten Türkiye açıklaması 'Siyasi riskler ve yüksek kur...'
İngilizler yazdı: Savaş kapıda! İnşa ediyorlar!
Sigara içenler dikkat! Artık cezası var
Olay yerindeki tükürük hırsızlık zanlısını yakalattı
Düğünde oynayan çocuğa tekme attı! Canı yanan çocuk ise...
Suudi Arabistan Yemen'i vurdu: Onlarca ölü var!
Taşeron çalışan kadroya geçince dul maaşı kesilir mi?
Flaş! Eski futbolcu adliyeden firar etti!
Vahşet! Otomobile Sığdırmak İçin, Çaldıkları 4 Hayvanın Ayaklarını Kırdı
"Taşıt kredisi düzenlemesi piyasayı olumlu etkileyecektir"
Çalışma Bakanı Sarıeroğlu sempozyumda konuştu
Son dakika… Abbas: Bize yüzyılın tokadını vurdular
Kocasını öldürdü, sevgilisini yaktı!
Ankara'yı bekleyen büyük tehlike
Milyonların gözü bu haberde! Asgari ücrette cuma günü toplantı var
Yastık kılıfını en son 5 sene önce değiştirdi! Korkunç gerçeği doktora gittiğinde öğrendi
Mehmet Şimşek: Bitcoin'den uzak durulmalı
Erdoğan: İsrail terör devletidir
Prim gün sayısı eksik olan emekliye müjde! SGK'dan dört formül geldi
Babaya analık izni, Evlat edinme ve yarım çalışma parası! İşte detaylar...
CHP'den İçişleri Bakanı Soylu hakkında gensoru önergesi
15 yaşındaki genci öldüren liseli Aleyna
'Sahte evrakla emeklilik' operasyonu: 22 gözaltı
Üniversiteli kıza metro merdivenlerinde iğrenç taciz!
Doktorlar iş bırakabilir mi? Danıştay'dan önemli karar
Prim borçlarında 26 Aralık uyarısı!
Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor
Fark belli oldu! 13 kuruş...
Torba yasadan ev sahiplerine kötü haber!

İlgilinizi Çekebilir