Yeni Teşvik Neden Uygulanmıyor?

Yeni Teşvik Neden Uygulanmıyor?

Tarih :
Yeni

SGKREHBERİ- YAŞAR AYDIN

26 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6704 sayılı Kanunla,  nakdi ardım alan vatandaşların işe alınmasının teşvik edilmesi amacıyla yeni bir prim teşviki daha getirilmişti.

Yeni yasayla, teşvik kapsamına giren sigortalıları işe alan işverenlerin,  asgari ücrete kadar olan sigorta primi işveren hissesinin tamamının bir yıl boyunca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanmasına imkan sağlanmıştı.

…

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından açıklama bekleniyor.

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa eklenen yeni teşvik, yasanın yayımlandığı tarihi itibariyle, yani  26/4/2016 tarihinde yürürlüğe girmesine rağmen, henüz teşvikten nasıl yararlanılacağı hususunda resmi makamlardan herhangi bir açıklama gelmedi.

Bu anlamda yasada “Bu madde kapsamına giren sosyal yardımlar ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye İş Kurumunun görüşleri alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca belirlenir.”  Hükmüne bakıldığında, teşvikten yararlanılmasına dair usul ve esasların Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca belirlenmesi gerekiyor.

…

Bir işçiden dolayı yaşanan kayıp 255 TL

Yeni teşvik yasası 26 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olmasına rağmen, teşvik kapsamına giren işçileri işe alan işletme sahipleri Nisan ve Mayıs aylarında bu teşvikten yararlanamadı.

Asgari ücretin brüt 1647 TL olduğu dikkate alındığında, kapsama giren bir işçiyi işe alan işletme sahibinin sadece bir işçiden dolayı yaşadığı teşvik kaybı,  beş puanlık prim indirimi de düşüldüğünde 255 TL’yi buluyor.

…

Teşvikten kimler nasıl yararlanacak

6704 sayılı Torba kanunla getirilen yeni prim teşvikinden, son bir yıl içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu tarafından belirlenen nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede yaşayan aile fertlerinden birini alan işletme sahipleri yararlanabilecek.

Ayrıca, yeni işe alınan işçinin mevcut sigortalılara ilave olması ve işletme sahibinin SGK’ya borcunun bulunmaması veya bulunmakla birlikte bu borçlarının tecil ve taksitlendirmiş ya da yapılandırmış olması aranılan diğer şartlar.

…

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir