İşyerindeki kalp krizi veya hastalık sonucu ölümler iş kazası sayıldı

İşyerindeki kalp krizi veya hastalık sonucu ölümler iş kazası sayıldı

SGK KANUN HÜKMÜNÜ DARALTAN GENELGESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Tarih :
İşyerindeki

SGKREHBERİ- YAŞAR AYDIN

Sosyal güvenlik yasasında iş kazası, sigortalının işyerinde bulunduğu sırada meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olay olarak tanımlanmıştır.

Ne var ki yasadaki bu hükmü SGK, 2011-50 sayılı Genelgesinde, “dışarıdan bir etki veya herhangi bir olayla ilgili olmaksızın işyerinde geçirdiği bir kalp krizi veya başka bir hastalık nedeniyle vefat eden sigortalının ölümünün iş kazası olarak kabulüne imkân bulunmamaktadır.”diye yorumlayarak, iş yerinde kalp krizi geçirerek vefat eden sigortalının ölümünün iş kazası sayılabilmesini, dışarıdan gelecek bir etkiye veya olaya bağlamıştır.

Haliyle, dışarıdan bir etki olmadan işyerinde geçirilen kalp krizi sonucu ölümler, yıllarca iş kazası olarak kabul edilmemiş ve hak sahiplerine aylık bağlanmamıştı.

…

Yeni genelgede kanun hükümlerinin genelgeyle daraltıldığı kabul edilmiş.

SGK, yeni çıkardığı 2016-21 genelge ekindeki bir kararında, Kanunun amir hükmünün genelgeyle dışarıdan gelecek bir etkenin varlığı koşuluna bağlanarak daraltıldığını ve kurumun  işyerinde meydana gelen kalp krizi vakalarını iş kazası olarak kabul etmediğini, yargı organlarının ise bu olayların iş kazası sayılması yönünde karar verdiklerini ve Kurumun işlemini iptal ederek hak sahiplerine gelir bağlandığını açıklamış.

Ayrıca, Yargıtay Hukuk  Genel Kurulunun kararına (13/10/2004 tarih, Esas no:2004/21, Karar No:2004/527)  vurgu yapılarak, kurumun yargılama giderlerine mahkum olmaması, uygulamada birlikteliğin sağlanması,  aynı durumdaki hak sahiplerinden yargıya başvurabilenlere aylık bağlanması diğerlerinin aylıktan mahkum kalması sonucu oluşan eşitsizliğin giderilmesi için kanunun daraltıcı uygulamasının kaldırılması gerektiği belirtilmiş.

…

Yeni genelgede işyerinde geçirilen kalp krizi vakaları iş kazası sayılmış.

2016-21 genelgede, sigortalının işyerinde kalp krizi geçirmesi veya başka bir hastalık nedeniyle ölmesi ya da ruhen veya bedenen hemen veya sonradan engelli hale gelmesinin iş kazası olarak kabul edileceği belirtilmiş.

…

Genelgede sigortalının işyerindeyken hastalık nedeniyle ölmesi de iş kazası sayılmış.

Genelgede sigortalının kalp krizi dışındaki başka bir hastalık nedeniyle ölmesi de iş kazası olarak kabul edilmiş. Haliyle, kanser hastası veya böbrek yetmezliği olan ya da mide kanaması geçiren bir sigortalının işyerinde ölmesi durumunda, ölümün iş kazası sayılıp hak sahiplerine aylık bağlanıp bağlanmayacağı şimdiden merakla bekleniyor.

Bir diğer merak edilen husus da daha önceleri işyerinde kalp krizi sonucu ölen ve olayı iş kazası saymayan SGK’nın bu vakaları da iş kazası sayıp, hak sahiplerine aylık bağlayıp bağlamayacağı.

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir