Kıdem tazminatı' boşanmada mal paylaşımına girer mi?

Kıdem tazminatı' boşanmada mal paylaşımına girer mi?

Mal paylaşımı, boşanma aşamasında yaşanan en büyük sıkıntılardan birisidir. Evlilik sürecinde, çiftlerin evlilikten önce edindikleri mallarda birçok sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu sıkıntıların büyük kısmı da, mal paylaşımı konusunda eşlerin yeterli bilgiye sahip olmaması yatıyor.

EŞLERİN 'EŞİT' HAKKI VARDIR

Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Evlilik sürecinde elde edilen tüm menkul ve gayrimenkullerde çiftlerin eşit hakkı bulunmaktadır. 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren uygulamaya başlanan ve halen günümüzde geçerli olan yasal mal rejimi 'Edinilmiş Mallara Katalım', her iki tarafından çıkarlarının eşit şekilde gözetilmesini sağlar. Yasa ile sadece çalışan tarafın değil, ev hanımlarının da hakları koruma altına alınmıştır.

EDİNİLMİŞ MALLAR NELERİ KAPSAR?

Burada önemli olan, mal varlıklarının evlilik süresince edinilmesidir. Edinilmiş tüm mallarda tarafların hakkı vardır. Paylaşıma konu olan mallara ise sadece gayrimenkul ve taşıtlar değil, sosyal güvenlik yasası çerçevesinde edinilen değerler de girer.
Örneğin, eşlerin evlilik süresi içerisinde çalışarak sahip oldukları ücretler edinilmiş mallar olarak geçer. Buna göre, çalışma hayatında elde edilen maaş, prim, kazanç gibi gelirlerin hepsi birer edinilmiş maldır.
Yine Sosyal Güvenlik Kurumu gelirleri, yaşlılık aylıkları, emeklilik ikramiyeleri, malul maaşları gibi gelirler de edinilmiş mallar kapsamına girmektedir. Çalışma gücünün kaybedilmesi sebebiyle alınan tazminatlar, miras yoluyla elde edilen gayrimenkullerden gelen kira gibi kişisel mallar da edinilmiş mal olarak nitelendiriliyor.

EDİNİLMİŞ MALLARIN SATIŞINDAN DOĞAN GELİRLER

Evlilik süresi içinde elde edilen mallar bazen satılarak yeni yatırımlar yapılabiliyor. Örneğin kıdem tazminatı veya diğer gelirler ile satın alınan gayrimenkul ve taşıtlar olabiliyor. Bu tür durumlarda da, satış sonrasında elde edilen mallar edinilmiş mal çerçevesinde paylaşıma konu edilebiliyor. Evlilik süresince edinilmiş mal kapsamındaki varlıkların satışından doğan gelirler de aynı şekilde mal paylaşımında yer alır ve eşler arasında eşit şekilde paylaştırılır.

EVLİLİKTEN ÖNCE EDİNİLEN MALLAR

Kişisel mallar, edinilmiş mallar kapsamının dışında yer alır. Boşanma sürecinde herhangi bir şekilde paylaşıma konu olmazlar. Bu sayede, boşanmada mal paylaşımı yaparken çiftler arasında herhangi bir eşitsizlik durumu söz konusu olmaz. Çünkü eşler, evlilik öncesinde edindiği her bir mala veya gelire yalnız başına sahiptirler. Sonradan hiçbir kimse bu tür mallar üzerinde hak iddia edemez.

Örneğin, eşlerin kendilerine ait olan kişisel eşyalar, kıyafetler, takılar, spor malzemeleri elektronik cihazlar tarafların kişisel mallarına girer. Bu tür kişisel eşyaların dışında, yine evlilik öncesinde sahip olunan gayrimenkuller ve diğer varlıklar da 'bireylerin' kendi malları sayılır.
Yine miras yoluyla elde edilen gelirler veya mallar, manevi tazminat alacaklarından doğan gelirler de tarafların kişisel malları arasında sayılır. Olası bir boşanma durumunda ise mal paylaşımına konu edilmezler. Ancak taraflar arasında bir anlaşma sağlanması halinde bazı mallar üzerinde, paylaşıma gidilebilir. Tarafların rızası doğrultusunda, karşılıklı olarak mal paylaşımına gidilebilir. Bu tür durumlarda ise edinilmiş malların tarihinden ziyade, rıza unsuru aranır.

 
 
Bu makale 2900 kez okundu