Anasayfa » Medya Haberleri » GİB Memurları Neden Gelir Uzmanı Yapılmıyor?

GİB Memurları Neden Gelir Uzmanı Yapılmıyor?

GİB Memurları Neden Gelir Uzmanı Yapılmıyor?

Memur, V.H.K.İ, İcra Memuru, Veznedar, Tahsildar

Tarih :
GİB Memurları Neden Gelir Uzmanı Yapılmıyor?

Gelir Uzmanı ile aynı işi yaptıklarını, görev ve sorumluluklarının aynı olduğunu iddia eden Gelir İdaresi Başkanlığı memurlarının (Memur, V.H.K.İ, İcra Memuru, Veznedar, Tahsildar), Gelir Uzmanlığı özel sınavı açılmasına ilişkin taleplerine istinaden verilen soru önergesi Maliye Bakanı tarafından cevaplandırıldı.

Milletvekili Sakine ÖZ, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK tarafından cevaplandırılmak üzere verdiği soru önergesinde GİB memurları ile Gelir Uzmanları arasındaki özlük hakkı farklarına değinerek, GİB memurları için daha önce açılan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavlarına benzer bir sınavın neden açılmadığını da sormuştu.

Soru önergesine Bakan ŞİMŞEK imzalı yazı ile verilen cevapta özetle şu bilgiler yer aldı:

Bakanlığımız Gelir İdaresi Başkanlığınca düzenlenen Gelir Uzmanlığı Özel Sınavları, 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Geçici 3 üncü maddesi ve 6111 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu maddesi hükümleri uyarınca yapılmış olup, söz konusu Kanunların ilgili hükümlerinde, anılan sınavın açılması öngörülen sürenin sona erdiği dikkate alındığında, mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde yeni bir Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı açılması mümkün bulunmamaktadır.

Kamu personelinin mali ve sosyal hakları ise genel olarak ilgili personel kanunlarında hizmet sınıfı, kadro, görev unvanı ve derecesi, eğitim durumu gibi kriterler esas alınmak suretiyle belirlenmektedir.

**Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açılan kurum içi Gelir Uzmanlığı Özel Sınavlarına başvuran personel sayısı ile başarı göstererek gelir uzmanı olarak atanan personel sayısı:

YIL

BAŞVURAN PERSONEL

ATANAN PERSONEL

2006

8122

2500

2007

8495

3226

2010

9688

7386

2012

3159

2508

**Gelir İdaresi Başkanlığının Merkez ve Taşra Teşkilatı kadrolarında görev yapan personelin unvanlar itibarıyla dağılımı

MERKEZ

TAŞRA

Gelir İdaresi Başkanı

1

Vergi Dairesi Başkanı

26

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı

6

Gelir İdaresi Grup Müdürü

46

Gelir İdaresi Daire Başkanı

15

Vergi Dairesi Müdürü/Müdür

509

Gelir İdaresi Grup Başkanı

28

Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı/ Müdür Yardımcısı

1097

1.Hukuk Müşaviri

1

Avukat

201

Başkanlık Müşaviri

6

Mühendis

22

Hukuk Müşaviri

5

Gelir Uzmanı

17061

Müdür

12

Araştırmacı

21

Devlet Gelir Uzmanı

110

Gelir Uzman Yardımcısı

3847

Mali Hizmetler Uzmanı

8

Şef

707

Devlet Gelir Uzman Yardımcısı

174

Memur

430

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

5

   

Şef

13

   

Memur Ve Diğer Personel

381

Diğer Personel

15999

TOPLAM

765

TOPLAM

39966

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler