Anasayfa » Kamu » Artı istihdam desteği nedir ve tutarı ne kadardır?

Artı istihdam desteği nedir ve tutarı ne kadardır?

Artı istihdam desteği nedir ve tutarı ne kadardır?

Tarih :
Artı istihdam desteği nedir ve tutarı ne kadardır?

Bir kişiyi işe aldığınızda ve asgari ücret ya da daha yüksek maaş verdiğinizde (1.404 TL ve üzeri); 773 TL'lik SGK primini ve vergisini 2017 sonuna kadar ödemiyorsunuz.

SGK PRİMLERİ DESTEĞİ

Özel sektör işverenlerince 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren İŞKUR'a kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; 31 Aralık 2017 tarihine kadar sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dâhil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılır ve destek tutarı fondan karşılanır.

GELİR VERGİSİ DESTEĞİ

Özel sektör işverenlerince 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren İŞKUR'a kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; 31 Aralık 2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

DAMGA VERGİSİ DESTEĞİ

Bu kapsamda yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez.

Bu destekten yararlanmak için:

• İşçinin 01.02.2017 tarihinden sonra işe alınması
• Aralık/2016 ayına ilişkin sigortalı sayılarına ilave olmaları
• İşe alınacak kişinin İŞKUR'a kayıtlı işsizlerden olması
• İşe alındıkları tarihten önceki 3 ayda aynı iş yerinde çalışmamış olması
• Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun olmaması ya da varsa dahi yapılandırmış olması
• Aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermiş olması

Bu bağlamda 01.02.2017 tarihinden sonra İŞKUR'a kayıtlı işsizler arasından işe alımlar söz konusu olduğunda 31.12.2017 tarihine kadar ilgili teşvikten yararlanılması mümkündür.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler