Anasayfa » Kamu » Hangi kamu görevlilerinin emekli aylığı kesilmez?

Hangi kamu görevlilerinin emekli aylığı kesilmez?

Hangi kamu görevlilerinin emekli aylığı kesilmez?

5335 sayılı kanun ile emeklilerin tekrardan çalışmaya başlamaları durumu belli kurallara bağlanmıştır. Ancak, bazı kamu görevlileri bu kurallardan istisna tutulmuştur. İşte yasaya göre, emekli aylığı kesilmeden yapılabilecek kamu görevleri:

Tarih :
Hangi kamu görevlilerinin emekli aylığı kesilmez?

5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmünde emekli aylıkları kesilmeden çalışma izni verilen durumlarda belirlenmiştir.

Bu durumlar genelde seçimler neticesinde görev alanlar ile bilgi ve uzmanlık alanlarına ihtiyaç duyulanlar olduğunu belirtebiliriz.

Emekli aylığı almakta iken:

"-Cumhurbaşkanlığına seçilenler, Dışarıdan Bakanlar Kurulu üyeliğine atananlar, Yasama Organı üyeliğine seçilenler, Mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar,

-Sadece toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında görevlendirilenler,

-Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler (üniversitelerde ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler hakkında yaş haddini aşmamış olmaları kaydı aranmaz.),

-Vakıf üniversitelerinde görev alanlar,

-Özel kanunlarında emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya görev yapma hakkı verilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Başbakan tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararname ile atanan veya görevlendirilenler ve Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler,

-2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca Yasama Organı üyeliğinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak atanmış olanlar,

-27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 36 ncı maddesi kapsamında istihdam edilen ihtiyat pilotlar ile Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı birimlerinde personel ve askeri öğrenci temin faaliyetine yönelik hizmetlerin yürütülmesi için görevlendirilen emekli subay ve astsubaylar,

-18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine göre görevlendirilen güvenlik korucuları"nın

emekli aylıkları kesilmemektedir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler