Anasayfa » İlan » Ahi Evran Üniv. Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ahi Evran Üniv. Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ahi Evran Üniv. Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Ahi Evran Üniv. Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 25 ve 26. maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari şartlarına (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent) alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracaklar yabancı dilini belirtmelidir.)

Özgeçmiş

2 adet fotoğraf

Nüfus cüzdanı sureti

Askerlik durum belgesi

Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora)

Doçentlik belgesinin tasdikli sureti (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için)

Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi

Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren) yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar.

Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 6 (altı), Doçentler ve Yardımcı Doçentler (1 adet Rektörlük Personel Daire Başkanlığına diğerleri ilgili birime) 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir.

NOT:

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.

- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

- İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.

- Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde biteceğini belgelendirmeleri zorunludur.

Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 15. günün mesai bitimine kadar Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

SIRA NO

BİRİM

BÖLÜM

ABD

UNVAN

DERECE

AÇIKLAMA

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

Profesör

1

Stem eğitim yaklaşımının öğretmen adaylarının argümantasyon becerilerine etkileri konusunda çalışma yapmış olmak.

2

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Doçent

1

Ergenlerde riskli davranışlar ve önlenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

3

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KİMYA

FİZİKO-KİMYA

Profesör

1

Polisiloksan ve Polifosfazen bazlı polimer elektrolitler konularında çalışma yapmış olmak.

4

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK

CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ

Doçent

1

Halka Teorisi üzerine çalışmaları olmak.

5

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK

GEOMETRİ

Yardımcı Doçent

1

Kosimplektik manifoldlar alanında çalışma yapmış olmak.

6

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

KURUMLAR SOSYOLOJİSİ

Yardımcı Doçent

2

Toplumsal cinsiyet ve kadınlarda mekan algısı konuları üzerine çalışma yapmış olmak.

7

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

SAYISAL YÖNETİMLER

Yardımcı Doçent

5

Makine imalat sektörü işletmelerinde ürün kalitesi etkinliğinin bulanık veri zarflama analizi modelleri konusunda çalışma yapmış olmak.

8

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

HADİS

Yardımcı Doçent

5

İbn Kuteybe ve hadis anlayışı konusunda çalışma yapmış olmak.

9

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

KELAM VE İTİKADİ İSLAM MEZHEPLERİ

Yardımcı Doçent

5

Hanefi-Maturidi geleneği üzerine çalışmalar yapmış olmak.

10

MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR YAZILIMI

Yardımcı Doçent

5

Renk körlüğünün tanısına yönelik uygulama ve çalışmaları olmak.

11

MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

ENERJİ

Yardımcı Doçent

3

Enerji, yakıtlar, yanma, biyogaz ve biyogaz yanma karakteristiklerinin analizi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

12

MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

KONTROL VE KUMANDA SİSTEMLER

Yardımcı Doçent

4

Elektrikli arabalarda verimi optimize eden motor kontrol stratejileri üzerine çalışma yapmış olmak.

13

MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

MEKANİK

Yardımcı Doçent

4

Eksantrik yükler altındaki sığ temellerin rijitlik hesabı konusunda çalışma yapmış olmak.

14

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

Doçent

1

Kardiopulmoner bypass sonrasında oluşan sistemik inflamatuar yanıt üzerine alpha lipoic acid etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

15

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR

Yardımcı Doçent

5

Behçet hastalığı ve ateroskleroz arasındaki ilişki ve genital siğillerde krioterapinin etkinliği konularında çalışma yapmış olmak.

16

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR

Yardımcı Doçent

5

Dijital tırnak dermatoskopisi, genodermatozlar ve otoimmün büllöz hastalıklar konularında çalışma yapmış olmak.

17

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

FİZİKSEL TIP TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

Yardımcı Doçent

2

Romatoid artritli hastalarda insan nötrofil peptit düzeyleri ve hastalık aktivitesiyle ilişkileri konusunda çalışma yapmış olmak.

18

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GENEL CERRAHİ

Yardımcı Doçent

1

Aktive timokinonun karın içi yapışıklıklar üzerine etkileri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

19

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

KARDİYOLOJİ

Yardımcı Doçent

1

Behçet hastalarında subklinik ateroskleroz gelişme riskini değerlendiren çalışma yapmış olmak.

20

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

TIBBİ PATOLOJİ

Yardımcı Doçent

1

İnvaziv meme karsinomlarında immünhistokimyasal yöntemle moleküler subtiplendirme ve prognostik değerlendirme konusunda çalışma yapmış olmak.

21

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ÜROLOJİ

Yardımcı Doçent

4

Benign prostat hastalığı ve prostat kanserindeki riskle ilişkili seks hormon metabolizmasındaki genlerin polimorfizmi konusunda çalışma yapmış olmak.

22

ZİRAAT FAKÜLTESİ

ZOOTEKNİ

YEMLER VE HAYVAN BESLEME

Doçent

1

Bıldırcınların büyüme, karkas ve bunlara bağlı indeks değerlerinin reml-blup metotlarıyla tayini, yerli ördek, kaz, hemşin ve tuj koyunlarında karkas özellikleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

23

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BİTKİ KORUMA

FİTOPATOLOJİ

Yardımcı Doçent

3

Bağ virüs hastalıklarının moleküler karakt-erizasyonu, bitki uçu-cu yağ ve ekstraktlarının antifungal aktivitesi üzerine çalışma yapmış olmak.

Kaynak : SGK Rehberi
CHP Ödemiş ilçe yönetimi istifa etti
Ulusoy Ulaşım iflas etti
Okulda eşek şakası
YÖK'ten görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru
Pence'ten Erdoğan'a gizli ikna telefonu: Moskova'dan S-400 almayın
Tanzim satış 3 bin tona yaklaştı
Üzerinden araba geçen halıların değeri artıyor
Sürekli iş göremezlik geliri alan çalışırsa maaşı kesilir mi?
Meteoroloji o illeri saydı ve uyardı: Kar geliyor
İşte Madde madde yeni askerlik sistemi
25 yıl 5600 gün ve 53 yaş şartlarına tabisiniz
'Sahte engelli raporu' operasyonu: 20 gözaltı
MEB, yeni öğretmen alımında, takvimi açıkladı
Meral Akşener'den çok sert 'Mersin' açıklaması
Adalet Bakanı Gül'den FETÖ açıklaması: Devamı gelecek!
Resmen açıklandı! 'Hızlı' dönem başlıyor...
İşte belediye başkan adayı olan 17 milletvekili!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan oy istediği anları anlattı
Terim iki yıldızın biletini kesti!
Engelli yönetmeliğinde neler değişti! İşte karşılaştırmalı detaylar...
Patronlar kulübüne süpriz başkan!
Engelli rapor oranları değişti! Binlere kişiyi ilgilendiriyor
Sağlık Bakanı Koca'dan kızamık açıklaması
Osman Kavala ve Memet Ali Alabora dahil 16 kişiye müebbet istemi
Taşeronda kıdem tazminatı ile ilgili önemli gelişme! Meclis'te kabul edildi
Bahçeli'den ilginç derbi yorumu!
İlçeyi karıştıran şaka! Öğrenciler hastanelik oldu
Atandığı görev yerine giden öğretmen kazada hayatını kaybetti
Feci kaza! İşçi servisi devrildi: 4 ölü, 26 yaralı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alım İlanı
Erbakan anılıyor..Bu yılın teması: Nezaket ve dürüstlük
MEB'den aile birliği için açıklama
Kadro alan taşeronda izin ve tazminatta Bakanlık devreye girdi!

İlgilinizi Çekebilir