Anasayfa » Sigortalı » İşyerinde gönül ilişkisi kovma nedeni olur mu?

İşyerinde gönül ilişkisi kovma nedeni olur mu?

İşyerinde gönül ilişkisi kovma nedeni olur mu?

Tarih :
İşyerinde gönül ilişkisi kovma nedeni olur mu?

Çalışanların işyerlerinde duygusal ilişkilere girmeleri çalışma hayatın da karşılaşılabilen bir durum. Çalışanlar arasındaki duygusal/gönül ilişkilerine hayatın olağan akışı içerisinde kimse karışmıyor. Ancak duygusal ilişki işyerinde çalışanlar arasında olduğu zaman işverenler/patronlar karışabiliyor. Bunun nedeni ise gönül ilişkisine giren çalışanların işyeri düzenini etkilemiş olmasıdır. Gönül ilişkisine girenlerin işyerini olumsuz etkilediği konular arasında; işyerinde dedikoduya neden olunması, taraflar arasında gerginlikler oluşması, performans düşüşlerinin olması ve gönül ilişkisi sonucunda olumsuzluk olup taraflar ayrılırsa gönül ilişkisine giren çalışanların işyerinden ayrılmak istemeleri başta gelmektedir. İşyerinde gönül ilişkisini yasaklayan açık bir İş Kanunu düzenlemesi bulunmuyor.

Yargıtay kararları

Gönül ilişkisi Yargıtay kararlarına göre değerlendirilmektedir. Yargıtay vermiş olduğu bir kararda; uzun yıllar görev yapan genel müdür yardımcısı ile özel ilişkisi olduğu işverence de bilinen davacı kadın işçinin işine genel müdür yardımcısının ayrılmasından sonra bu nedenle son verildiği olayda, davacı kadın işçinin açmış olduğu işe iade davasında davacının ilişkisinin yıllardır sürmüş olduğunu ve bilindiğini, genel müdür yardımcısının ayrılmasından sonra kadın işçinin iş sözleşmesinin bu nedenle feshedilmesinin doğru bir davranış olmadığını, davacının davranışlarının işyerinde olumsuzluklara yol açtığının kanıtlanmadığını, feshin geçerli nedene dayanmadığını belirterek, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar vermiştir. (Yargıtay 9. HD. 21.11.2005 Tarih ve Esas 2005/33676, Karar 2005/36676 Sayılı Kararı).

Yargıtay bir hekimle ilgili vermiş olduğu kararda; hekimin işyerinde tercüman olarak görevli kadın işçi ile duygusal ilişkiye girmesi soncunda işyerinde ve çevrede dedikodulara sebebiyet verildiğinden feshin haklı olduğu sonucuna varmıştır. (Yargıtay 9. HD. 23.01.1996 Tarihli ve Esas 1995/31514, Karar 1996/474 Sayılı Kararı).

Yargıtay işyeri düzenini bozmayan bir gönül ilişkisi ile ilgili olarak vermiş olduğu kararda; ilişkinin tam olarak kanıtlanamadığını, davacı işçinin aynı işyerindeki bir kadın ile gönül ilişkisine girmesinin işyeri çalışmalarını aksatmaması ve çalışma düzenini bozmaması halinde feshin haklı olmayacağını, ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmesi gerektiğini belirtmiştir.(Yargıtay 9. HD. 25.02.1998 Tarihli ve Esas 1998/365, Karar 1998/2700 Sayılı Kararı).

Olumsuzluk varsa işten atılabilir

Yargıtay kararlarında gönül ilişkisi konusunda çalışan lehine veya aleyhine düzenlemeler bulunmaktadır. Kararlarda belirleyici olan husus gönül ilişkisinin işyerinde olumsuzluğa neden olup olmadığıdır. Olumsuzluğa neden oluyorsa Yargıtay haklı nedenle veya geçerli nedenle feshe karar verebiliyor.

Arif Temir - Güneş Gazetesi

İlgilinizi Çekebilir