Anasayfa » Soru Cevap » Sigortalılarca merak edilen önemli sorular ve cevapları

Sigortalılarca merak edilen önemli sorular ve cevapları

Sigortalılarca merak edilen önemli sorular ve cevapları

Tarih :
Sigortalılarca merak edilen önemli sorular ve cevapları

Sigortalıların merak ettikleri ve bilmelerinde fayda bulunan önemli sorular ve cevapları

4/b (BAĞ-KUR) kapsamında şirket ortağı olan kadın sigortalılar analık sigortasından yararlanabilirler mi? Emzirme ödeneği almaları mümkün müdür? 2017 yılı için emzirme ödeneği ne kadardır?

4/b kapsamında şirket ortağı olan kadın sigortalılar analık sigortasından sağlanan geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanamazlar. Buna karşılık 4/b kapsamında şirket ortağı olan kadın sigortalılar emzirme ödeneğinden faydalanabilirler. 2017 yılı için emzirme ödeneği tutarı 133 TL’dir.

Prim borcu olan 4/b (BAĞ-KUR) sigortalısının doğum yapması halinde geçici iş göremezlik ödeneği alabilir mi?

4/b (BAĞ-KUR) sigortalılarının analık sigortasından sağlanan haklardan yararlanabilmeleri için, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekmektedir. Prim borcununun ödenmesi halinde geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanılması mümkündür.

Birden fazla işyerinden sigortalı olmamın bir faydası olur mu? Bir işyerinde 25 gün diğerinde 15-16 gün sigortalı gösterilmesi mümkün mü?

Bir kişinin birden fazla işyerinde çalışması mümkündür. Ancak işverenler, iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile bir kişinin birden fazla işyerinde çalışmasını yasaklayabilirler. Ancak mevcut mevzuata göre, bir işçi birkaç yerde çalışabilir ve buna da hiç bir engel yoktur.

Bir kişinin birden fazla işyerinde 4/a’lı (SSK’lı) olarak çalışması halinde, her bir işyerinden ayrı ayrı sigorta priminin yatırılması gerekmektedir.

Bu şekilde birden fazla işyerinden yatırılan sigorta primlerinin emeklilik açısından hem prim günü hem de kazanç olarak dikkate alınması gerekmektedir. Sigorta primine esas kazanç tavanına (halen 5 bin 762 lira 40 kuruş) kadar olan sigorta primi ile gün sayısı (en fazla 30 gün olarak) dikkate alınır. Emekli maaşının belirlenmesinde en önemli kriter olan sigorta primine esas kazanç, birden fazla işyerinde çalışıldığında artacağı için emekli maaşı da artacaktır.

Birden fazla işte çalışması nedeniyle SGK’ya ödenen primler toplamı, bu sigortalılık hali için belirlenen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa, aşan kısmın tamamı, sigortalının talebi üzerine en geç talep tarihini takip eden ay içinde hissesi oranında sigortalıya defaten geri ödenmesi gerekir. Sigortalıların bu durumu bir çok kez gözden kaçırdığına şahit oluyoruz. Elbette bu hususları ilgili Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ya da Serbest Muhasebecilerin takip etmeleri gerekmektedir.

İsteğe bağlı sigortalının eş ve çocukları sağlık yardımından yararlanabilir mi?

5510 sayılı Kanuna göre, isteğe bağlı sigortalı olunan tarihten sonra 30 gün sigorta priminin olması, prim ve prime ilişkin herhangi bir borcun olmaması halinde sağlık hizmetlerinden faydalanılması mümkündür.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler