Anasayfa » Esnaflar (4b) » Prim borcu olan Bağ-Kur'lunun eş ve çocuklarının tedavisi

Prim borcu olan Bağ-Kur'lunun eş ve çocuklarının tedavisi

Prim borcu olan Bağ-Kur'lunun eş ve çocuklarının tedavisi

Tarih :
Prim borcu olan Bağ-Kur'lunun eş ve çocuklarının tedavisi

Daha önce 4/b (BAĞ-KUR) sigortalıları prim borçlarının olması halinde sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler mi? Diye sormuş ve sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilerek tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcu olanların sağlık hizmetlerinden yararlanmalarının mümkün olmadığı ifade edilmişti.

Şimdi ise borçlu olan Bağ-Kur’lunu (4/b) bakmakla yükümlü olduğu eşi ve 18 yaşından büyük çocuklarının sağlık hizmetlerinden yararlanıp yararlanamayacakları üzerinde duracağız.

Öncelikle eşinden sonra 18 yaşından büyük çocukları dedik, 18 yaşından küçük çocukları ne olacak diye bir soru gelebilir aklımıza o soruyu cevaplandırarak başlayalım yazımıza:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 61 inci maddesinde; "60 ıncı madde gereği (genel sağlık sigortalısı olanların sayıldığı madde) genel sağlık sigortalısı sayılanların çocukları, anne yada babasının tescil edilmiş olmasına bakılmaksızın ayrıca bir işleme gerek olmaksızın 18 yaşını dolduruncaya kadar genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık hizmetlerinden faydalandırılır” hükmü yeralmaktadır. Bu hüküm gereğince de 18 yaşından küçük çocuklar anne veya babalarının prim borcu vs. durumlarına bakılmaksızın sağlık hizmetlerinden faydalandırılmaktadırlar.

4/b borçlusunun (Bağ-Kur) bakmakla yükümlü olduğu eşi ve 18 yaşından büyük çocukları için ise; Sosyal Güvenlik Kurumunun 2012/2 sayılı genelgesinde; Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcu bulunan ve 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirme talebi bulunmayan sigortalıların 18 yaş altı çocukları hariç olmak üzere bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, Kanunun (60/g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olmak için talepte bulunanlardan, Kanunun (60/g) bendi kapsamında tescil edilenler hakkında da yukarıda açıklandığı şekilde işlem yapılacaktır. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalı olanlar, bu şekilde Kanunun (60/g) bendi kapsamında tescil edilen kişinin, bakmakla yükümlü olduğu kişisi olarak sağlık yardımlarından faydalandırılmaz." hükmü yeralmaktadır.

Bu hüküm gereğince 4/b borçlusunun bakmakla yükümlü olduğu kişiler Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine 4/b borçlusunun bakmakla yükümlüsü olduklarını ve sağlık hizmetlerinden yararlanamadıklarını bu nedenle de 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin (g) bendi kapsamında (herhangi bir kapsamda genel sağlık sigortalı olmayanlar) genel sağlık sigortalısı olmak istediklerini yazılı olarak talep etmeleri halinde bu kişilerin talep tarihi itibariyle genel sağlık sigortalısı olarak tescilleri yapılacaktır.

Bu kişiler yerleşim yerlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak gelir testi yaptıracaklar ve gelir testi sonucuna göre aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı, asgari ücretin üçte birinden az olduğu tespit edilenler, bu tarih itibariyle (60/c-1) alt bendi kapsamında tescil edilecektir ve sağlık harcamaları Devlet tarafından karşılanacaktır.

- Asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilenler, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının üçte biri üzerinden tescil başlangıç tarihi itibariyle, (Aylık 39,14 TL)

- Asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilenler, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı üzerinden tescil başlangıç tarihi itibariyle, (Aylık 117,43 TL)

- Asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilenler, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının iki katı üzerinden gelir testinin sonuçlandığı tarih itibariyle gelir değişikliği yapılarak (aylık 234,86 TL) ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanabileceklerdir.

Bu kişilerin sağlık yardımlarından yaralanmaları için neler yapacakları yukarıda detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Aynı durumda olan yani sigorta primlerini kendilerinin ödemesi gereken ancak prim borçlarını ödeyemeyen bu durumdaki genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü olduğu kişilerin de bu şekilde sağlık hizmetlerinden yararlandırılmalarının uygun olacağını düşünüyoruz.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler