Anasayfa » Sigortalı » Yargıtay: İşyerinde sigara içmek tazminatsız fesih sebebidir!

Yargıtay: İşyerinde sigara içmek tazminatsız fesih sebebidir!

Yargıtay: İşyerinde sigara içmek tazminatsız fesih sebebidir!

sgkrehberi.com'un edindiği Yargıtay kararına göre; Fesih sebebi yapılan yasak alanda sigara içme eylemi nedeniyle davacının savunmasının alınmamış olmasından dolayı feshin geçersiz sayılamayacağına karar verilmiştir. İşte o Karar:

Tarih :
Yargıtay: İşyerinde sigara içmek tazminatsız fesih sebebidir!
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi

Esas : 2011/1851
Karar : 2011/5924
Tarih : 24.11.2011

Özet: İş sözleşmesi fesihlerinde işçinin savunmasının alınması zorunlu olmayıp, işçinin savunmasının alınmamış olmasından dolayı feshin geçersiz olduğuna ilişkin gerekçe yerinde değildir.

İşyeri ve işin özellikleri dikkate alınarak, sigara içilen mahallin tespit edilip, bu alanda sigara içmenin iş güvenliği yönünden tehlike oluşturup oluşturmadığı konusunda teknik bilirkişi marifetiyle keşif yapılarak çıkacak sonuca göre haklı veya geçerli nedenle fesih şartlarının oluşup oluşmadığı değerlendirilerek karar verilmesi gerekir.

Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm ALTINA ALMIŞTIR.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı vekili, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, boşta geçen süre ücret ve diğer haklar ile işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminatın BELİRLENMESİNİ İSTEMİŞTİR.

Davalı vekili, davacının iş akdinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/11 inci maddesine aykırı davranması, iş sözleşmesine aykırı davranması ve işyeri disiplin yönetmeliğinin 15 inci maddesine aykırı davranması nedeniyle haklı olarak feshedildiğini, kapalı alanlarda ve hammadde depolama alanında yasak olduğu halde ısrarla sigara içtiğinin tespit edildiğini, 24.06.2009 tarihinde yazılı olarak uyarıldığı halde bu davranışlarını sürdürdüğünü, son olarak 04.08.2009 tarihinde yine aynı davranışı sergilemesi karşısında iş akdinin feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini TALEP ETMİŞTİR.

Mahkemece, iş akdinin davacının yasak alanda sigara içmesi nedeniyle davranışlarına dayanılarak feshedildiği, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 19 uncu maddesi gereğince davacının savunmasının alınmamasının feshi geçersiz hale getirdiği, diğer yandan işverence feshin İş Yasası'nın 25 inci maddesi II. bendine dayandığını ileri sürülse de, davacının sigara içtiği yerin işletmenin kapalı alanlarının dışındaki bahçe bölümü olması, istirahat için tanınan mola sırasında sigara içmesi karşısında davacının bu davranışının 25 inci madde kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, işverenin ihtiyaç molası için tanınan kısa süre içerisinde sigara içilebilecek uygun bir yer temin ettiğine dair herhangi bir delilin dosyaya sunulmadığı, feshin bu nedenlerle de geçersiz olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne KARAR VERİLMİŞTİR.

Hüküm davalı vekilince TEMYİZ EDİLMİŞTİR.

Taraflar arasında iş sözleşmesinin feshinin geçerli/haklı nedene dayanıp dayanmadığı UYUŞMAZLIK KONUSUDUR.

Dosya içeriğine göre, davacının 25.05.2004-04.08.2009 tarihleri arasında yay çakma işçisi olarak davalı işverene ait işyerinde çalıştığı, iş akdinin 04.08.2009 tarihli fesih bildirimiyle davacının 04.08.2009 tarihinde depolama alanında sigara içtiği, bu durumun personel müdürü ve diğer çalışanlarca gözlemlendiği, davacıya 24.06.2009 tarihinde depolama alanında sigara içilmeyeceği hususunda uyarı yapıldığı, yazılı ihtar verildiği, davacının hatasını tekrar etmeyeceğine dair söz verdiği halde hammadde depolama alanında 04.08.2009 tarihinde sigara içtiği, yasaklara ve ihtarlara uymamada ısrar ederek iş güvenliğini tehlikeye düşürdüğü, davranışlarıyla diğer çalışanlara kötü örnek oluşturduğu gerekçesiyle 4857 sayılı Yasa'nın 25/11 inci maddesince ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık ve işyeri yönetmeliğinin 12 nci maddesi "çalışma saatleri içerisinde fabrika içerisinde sigara içilmesi yasaktır" ve 15 inci maddesi "işletme içerisinde sigara sadece istirahat saatleri ve açık alanda sigara içme alanında içilebilir," maddeleri gereği tazminatsız olarak feshedildiği, davacıya 24.06.2009 tarihinde depolama alanında sigara içtiği için ihtar verildiği, tekrarı halinde iş akdinin 4857 sayılı Yasa'nın 25/11 inci maddesince feshedileceğinin bildirildiği, davacının imzasını içeren disiplin yönetmeliğinde, mesai başlangıcı ve bitiminde, giriş kapısında, soyunma odası ve arasında ve işletme içerisinde sigara içilmesinin yasak olduğu, açık alanda-istirahat bölgesinde sigara içilebileceğinin BELİRTİLDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR.

Somut olayda, mahkemece fesih sebebi yapılan eylem nedeniyle davacının savunmasının alınmamış olmasından dolayı feshin geçersiz sayılması gerektiği sonucuna varılmış ise de İş Kanunu'nun 25/11 inci maddesi uyarınca yapılan iş sözleşmesi fesihlerinde işçinin savunmasının alınması zorunlu olmayıp, işçinin savunmasının alınmamış olmasından dolayı feshin geçersiz olduğuna ilişkin gerekçe YERİNDE DEĞİLDİR.

Öte yandan, işyeri ve işin özellikleri dikkate alınarak, sigara içilen mahallin tespit edilip, bu alanda sigara içmenin iş güvenliği yönünden tehlike oluşturup oluşturmadığı konusunda kimya mühendisi, iş güvenliği uzmanı teknik bilirkişi marifetiyle keşif yapılarak çıkacak sonuca göre haklı veya geçerli nedenle fesih şartlarının oluşup oluşmadığı değerlendirilerek karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve araştırmayla yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 24.11.2011 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.


Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir

Darp eden polise 5 ay hapis ve para cezası
Dev firma 30 bin kişiyi işten çıkarabilir
2 bin 500 kadın polis alınacak
Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler bugün başlıyor
Ankapark'tan 'arıza' açıklaması
O işçilere birinci altı ay %11, ikinci altı ay % 9 zam
Küresel piyasalarda 'imalat' şoku
Feridun Düzağaç oyunun rengini belli etti
Altaylı: Bülent Arınç’la aynı fikirdeyim
Sim kart toptan tarih oluyor!
Hac'da görev alacak sağlık personeli belli oldu
24 meyve sebze toptancısına soruşturma
Erdoğan'dan Akşenere: Şu anda senin iyi günlerin
Merkez Bankası'ndan flaş karar
İkinci el araç alanlar dikkat! Resmen açıklandı
Şentop'tan Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına tepki
Altında yükseliş sürüyor! İşte çeyreğin fiyatı

Benzer Haberler