Emeklilik şartları sigortalılık statüsüne göre değişir mi?

Emeklilik şartları sigortalılık statüsüne göre değişir mi?

Tarih :
Emeklilik şartları sigortalılık statüsüne göre değişir mi?

Emeklilik şartları sigortalılık statüsüne göre değişiyor

12 Mart 1954 doğumlu bayanım. 4 Mart 2003'de ilk defa sigortalı oldum. İki doğumum sigortalılığımdan öncedir. Şu anda 3641 gün 4/a prim günüm mevcuttur. SSK'dan 25 yıl ve 4500 gün şartına göre emekli olabileceğim tarafıma bildirilmiştir. Yapmış olduğum şahsi araştırmalar da aynı sonuca varmakta iken 21 Temmuz 2015 tarihli SÖZCÜ gazetesindeki 1 Nisan 2007 tarihinde işe başlayan ve benim koşullarımla örtüşen bayana verdiğiniz yanıt beni umutlandırdı. 61 yaşındayım, durumumu inceleyerek cevaplamanızı arz ederim.

1 Ekim 2008 tarihinden önce altı farklı sigortalılık statüsü vardı. 21 Temmuz tarihli yanıt da, 8 Eylül 1999 ila 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk defa 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olmuş ve bu kapsamdaki sigortalılığı Mayıs 2008?den sonra da devam eden sigortalı ile ilgili. Söz konusu sigortalıların emeklilik şartları 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanlardan farklı düzenlenmiş olup, siz aynı kapsama girmiyorsunuz. Sigorta başlangıç tarihinize ve tabi olduğunuz sigortalılık statüsüne göre, size söylendiği gibi ya 4500 prim günüyle 25 yıllık sigortalılık süresini ya da 7000 prim gününü tamamladığınızda emekli olmaya hak kazanıyorsunuz.

Eşim 4500 günle emekli olabilir mi?

Eşim 26 Ocak 1964 doğumlu. 1 Ocak 1988?de SSK'lı olarak işe başlamış. 31 Ağustos 1992?de evlilik sebebiyle işten ayrılmıştır. 28 Mayıs 1992 ve 24 Haziran 1995'te olmak üzere iki kez doğum yaptı, 1347 gün doğum borçlanması ödendi. 1 Temmuz 2007'den 26 Eylül 2008'e kadar isteğe bağlı prim ödemesi yaptık. 9 Nisan 2012?den beri SSK'lı olarak çalışmakta. 4500 günle emekli olabilir mi veya hangi şartla emekli olabilir?

Eşiniz 4/a (SSK) statüsünden normal emeklilik için 20 yıl sigortalılık süresi, 5225 prim günü ve 44 yaş; yaştan emeklilik için ise 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim günü ve 58 yaş şartlarına tabi. Buna göre, 5225 prim gününü tamamladığı tarihte normal; 3600 prim günüyle 58 yaşını dolduracağı 26 Ocak 2022?de yaştan emekli olabilir.

İhbar tazminatı, işveren işten çıkarırsa söz konusu olabilir

İşveren bilgi vermeden ve rızam olmadan Haziran ayı maaşımı SGK'ya eksik tahakkuk ettirmiştir, ne yapabilirim? Eylül ayında emekli olacağım. Son 2 aydır maaşımı da almıyorum. Tek taraflı iş akdimi fesih edersem ihbar tazminatımı alamayacağım. Noterden ihtarname çekeceğim. İhbar tazminatını da alabilmem için ne tavsiye edersiniz? İşyeri adresi değişti, ancak Ticaret Sicili Gazetesinde eski adres var (imza sirküleri de eski adrestir). İhtarnameyi çekince Ticaret Sicili Gazetesinde bulunan adresten teslim almayacaklar. Yeni iş adresine de sürekli gidilmemektedir. Ev adresini ihtarnameye eklemem mi lazım?

İş Kanununun 24. maddesinin (II-e) alt bendine göre, işveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse, işçi iş sözleşmesini haklı nedenle bildirimsiz olarak feshedebilir. Haziran ayı prime esas kazancınızın SGK?ya eksik bildirilmesi ve iki aydır ücretinizin ödenmemesine bağlı olarak iş sözleşmenizi haklı nedenle feshedebilirsiniz. Bu durumda kıdem tazminatına hak kazanır ancak ihbar tazminatına hak kazanamazsınız. İhbar tazminatı alabilmeniz için iş sözleşmenizin ihbar süresi verilmeden işveren tarafından sona erdirilmesi gerekir. Bunun dışında ihbar tazminatı almanızın yolu yok.

Tebliğ esasları, 7201 sayılı Tebligat Kanununda detaylı olarak açıklanmış olup, genel olarak tebligat, tebliğ yapılacak şahsa bilinen en son adresinde yapılır. Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır.

SSK emeklisi olduğunuzdan babanızdan aylık bağlanmaz

İki senedir SSK emeklisiyim. Babam (rahmetli) Bağ-Kur emeklisi. Babam ölünce anneme maaş bağlattık. Ben eşimden ayrıldığım için hem kendi emekli maaşımı alıp ve hem de babamın emekliliğinden maaş olarak faydalanabilir miyim? Bu şekilde farklı kurumlardan maaş bağlananlar olduğunu duydum. Doğru mudur? Ne yapmalıyım?

Babanız Emekli Sandığı emeklisi olsaydı, kendisinden aylık bağlanırdı. Ancak Bağ-Kur ve SSK?lıların kız çocuklarına aylık bağlanabilmesi için aranan temel şartlardan biri, sigortalı olarak çalışmamaları veya kendi çalışmalarından dolayı emekli aylığı almıyor olmaları. SSK emeklisi olduğunuzdan, Bağ-Kur sigortalısı olan babanızdan maalesef aylık bağlanmaz.

54 yaşınız dolduğunda emekli olabilirsiniz

19 Temmuz 1970 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 45 günlük staj nedeni ile Ağustos 1991. Ağustos 1993-Aralık 1994 arası askerliğimi yedek subay olarak tamamladım. Ocak 1995?ten Ekim 2006?ya kadar bankada SSK?lı olarak çalıştım. Bu tarihte iki bankanın birleşmesi sonucu bankanın özel sandığına devrolduk. O tarihten beri aralıksız çalışıyorum. Ne zaman emekli olabilirim?

Staj döneminde emeklilik için gereken ve uzun vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kollarına prim ödenmediğinden, Ağustos 1991?deki staj sigortanız sigorta başlangıcı sayılmaz. Yedek subaylık nedeniyle Ağustos 1993?te başlayan Emekli Sandığı başlangıcınız, sigorta başlangıcınız sayılır. Buna göre de emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5675 prim günü ve 54 yaş şartlarına tabi olursunuz. 54 yaşınızı dolduracağınız 19 Temmuz 2024 tarihinde emekli olmaya hak kazanırsınız.

Sezgin Özcan - Sözlü
İlgilinizi Çekebilir