Anasayfa » Emekli » Hangi emeklilere her ay ilave 100 TL ödeme yapılıyor?

Hangi emeklilere her ay ilave 100 TL ödeme yapılıyor?

Hangi emeklilere her ay ilave 100 TL ödeme yapılıyor?

Tarih :
Hangi emeklilere her ay ilave 100 TL ödeme yapılıyor?

Emekli olan bazı memurlara emekli maaşının yanında ilave olarak ek ödeme yapılmaktadır. 5434 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde hangi memur emeklilerine bu ödemenin yapılacağı açıkça belirlenmiştir. Buna göre ek ödeme yapılacak olanlar şunlardır:

1- Millî İstihbarat Hizmetleri ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolar.

2- Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 32 nci maddesi uyarınca araştırmacı unvanlı kadrolara atananlar.

3- Çarşı ve mahalle bekçisi kadro unvanı esas alınarak emekli aylığı veya adi malûllük aylığı ödenenlerden emekli aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar.

Bu sayılanlara, her ay emekli aylıklarıyla birlikte 100 YTL tutarında ayrıca ödeme yapılmaktadır.

100 TL ilave ek ödeme ne zaman kesilir?

5434 sayılı Kanunun ek 81. maddesinde 100 lira ilave ödemenin devam edebilmesi için gerekli şartlar şu şekilde hüküm altına alınmıştır:

" 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre emekli aylığı bağlanmasından sonra sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dahil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanlara bu ödeme yapılmaz.

Bu ödemeden yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde durumu T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. Bu durumun ortaya çıktığı tarihi takip eden aybaşından itibaren ödemeye son verilir. Zamanında bildirimde bulunmayanlara yapılan ödemeler kanunî faizi ile birlikte geri alınır.
Hizmet sınıfı veya kadro unvanı itibariyle birinci fıkra kapsamına girenlerin 67 nci maddede belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerinden ek 77 nci madde kapsamına girmeyenler; ikinci fıkradaki şartlar dikkate alınarak, 68 inci maddedeki oranlar üzerinden bu ödemeden yararlandırılır."

Bu hükme göre, 100 TL ilave ödenmenin kesilmeme koşulları şu şekildedir:

Kendilerine Sosyal Güvenlik Kurumunca aylık bağlandıktan sonra;

- Bir işverene tabi olarak çalışmama,
- Kendi nam ve hesabına çalışmama,
- Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisi yapılmak suretiyle çalışmama,
- Sosyal Güvenlik Kurumundan aldıkları aylıkların içerisinde makam tazminatı tutarının bulunmaması,

hususlarıdır.

Bu koşullar, emeklinin vefatında, dul ve yetim aylığı alanlardan oranları üzerinden 100 TL ilave ödeme alanlar için de aranmaktadır.

100 TL ilave ödeme alanlar çalışmaya başladığında hemen durumunu SGK'ya bildirmelidir

Artık tüm bilgiler elektronik ortata aktarılmakta ve takip edilmektedir. Bugün bilinmeyen bir bilgi 6 ay sonra bilinir olabilmektedir. Bu nedenle, aylık almakta iken çalışanların hiç zaman geçirmeden çalıştıklarını Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmelerinde yarar görülmektedir. Aksi halde geriye doğru ödeme çıkacaktır. Çalışmaya başlayanların bilgileri SGK'ya bildirilmesine rağmen SGK yine de böyle bir bildirimi zorunlu tutmaktadır. Çünkü, SGK'nın bilgi işlemi bu bilgileri çapraz kontrol yaparak çalışmaya başlayanların emekli maaşlarını otomatik olarak kesecek seviyeye gelememiştir.

Konuyla ilgili sorular

1- Emekli Polis Memuruyum. 4/a’lı (SSK) bir işe girersem ek ödemem kesilir mi?

Göreve girdiğiniz tarihi takip eden aybaşından itibaren, ek ödemeniz kesilir.

2- Polis Memuru iken ölen eşimden dul aylığı alıyorum. Tarafıma ek ödeme ödenir mi? Ödenirse hangi oranda ödenir?

Aylık bağlanan dul eşine, Sosyal Güvenlik Kurumlarına tabi çalışmamak kaydı ile ve aylık bağlanan hisse oranına göre ek ödeme yapılmaktadır.

 

 

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir