Anasayfa » Emekli » Yaşlılık aylığı nasıl hesap edilir?

Yaşlılık aylığı nasıl hesap edilir?

Yaşlılık aylığı nasıl hesap edilir?

Tarih :
Yaşlılık aylığı nasıl hesap edilir?

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar ile aynı fıkranın (c) bendine göre bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanların yaşlılık aylığı, aşağıdaki hükümlere göre belirlenecek ortalama aylık kazancı ile aylık bağlama oranının çarpımı sonucunda bulunan tutardır.

Ortalama aylık kazanç, sigortalının her yıla ait prime esas kazancının, kazancın ait olduğu yıldan itibaren aylık talep tarihine kadar geçen yıllar için, her yıl gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan kazançlar toplamının, itibarî hizmet süresi ile fiilî hizmet süresi zammı hariç toplam prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanan ortalama günlük kazancın otuz katıdır.

Aylık bağlama oranı, sigortalının malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi geçen toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için % 2 olarak uygulanır. Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınır. Ancak aylık bağlama oranı % 90'ı geçemez.

Gösterge Aylığı= ( Gösterge + Ek gösterge) X Memur Maaş Katsayısı Taban Aylığı = Taban Aylığı Göstergesi X Taban Aylığı Katsayısı Kıdem Aylığı = Kıdem Aylığı Göstergesi X Kıdem Yılı X Memur Maaş Katsayısı Tazminat Aylığı= [(En Yüksek Devlet Memurunun Göstergesi + Ek göstergesi) X Memur Maaş Katsayısı] X %55 (Bu oran ilgililerin ek göstergelerine göre değişiklik göstermektedir.) Aylık Bağlamaya Esas Tutar: Gösterge Aylığı+Taban Aylığı+Tazminat Aylığı+Kıdem Aylığı toplamının 50+hizmet yılının toplamı ile çarpımı sonucu hesaplanır.

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir