2008 den sonra “Engelli” sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanma şartları nelerdir?

2008 den sonra “Engelli” sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanma şartları nelerdir?

Tarih :
2008 den sonra “Engelli” sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanma şartları nelerdir?

01.10.2008 den sonra “Engelli” sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanma şartları nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,

b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla ikinci fıkranın (a) bendindeki yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar.

Bunlar 5510 sayılı Kanunun 94 üncü maddesi hükümlerine göre kontrol muayenesine tâbi tutulabilirler.

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir