Anasayfa » Emekli » Yaşlılık toptan ödemesi ne demektir?

Yaşlılık toptan ödemesi ne demektir?

Yaşlılık toptan ödemesi ne demektir?

Tarih :
Yaşlılık toptan ödemesi ne demektir?

Kanunun 31 inci maddesine göre yaşlılık toptan ödemesi, 4 (a) ve (b) kapsamında sigortalı olanlardan, a) Çalıştığı işten ayrılan veya işyerini kapatan, b) Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen yaş şartını (kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş) doldurduğu halde malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan, sigortalılara yapılır.

Yaşlılık toptan ödemesi, günün rayiç bedelinden mi ödenir? Geçmiş dönem prim ödemelerinden mi ödenir?

Yaşlılık toptan ödemesinin tutarı, sigortalı, 4 (a) kapsamında ise kendisinin ve iş verenlerinin, 4 (b) kapsamında ise ödediği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları (% 20) primlerinin her yıla ait tutarının; Toptan ödemeye esas hizmet sürelerinin Kanunun yürürlük tarihinden önce (2008/Ekim (hariç)) olması halinde, Kanunun geçici 5 inci maddesi gereğince, bu Kanunla bazı maddeleri yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre bu Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla hesaplanarak, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile toptan ödemenin yapılmasına ilişkin yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için her yılın güncelleme katsayısı ile çarpılarak bulunan tutarı, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (2008/Ekim (dahil)) sonraki süreler için primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek tespit edilen tutarı, toptan ödeme şeklinde verilir.

Yaşlılık toptan ödemesi aldım, ihya yapabilir miyim?

İhya yapılabilmektedir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler