Yargıtay'dan ilginç karar! Kocasını eleştiren kadın kusurludur

Yargıtay'dan ilginç karar! Kocasını eleştiren kadın kusurludur

Tarih :
Yargıtay'dan ilginç karar! Kocasını eleştiren kadın kusurludur

Eşini yani erkeği aşağılayan, verdiği kararları beğenmeyen, ve eleştiren kadının hareketleri yargıya intikal etti.

Evlilik içerisinde kocasını sürekli eleştiren, aşağılayan, hakaret eden kadın Yargıtay'a göre kusurlu sayıldı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Evlilik içerisinde kocasını sürekli eleştiren, aşağılayan, hakaret eden, kadını kusurlu buldu.

Söz konusu olayda Yerel Mahkeme davayı reddederken,Yüksek Mahkeme,eşini yani erkeği aşağılayan, verdiği kararları beğenmeyen, ve eleştiren kadının hareketlerini, Evlilik birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik olarak kabul ederek boşanmaya karar verilmesi gerektiğini değerlendirdi.

Kadının Kocasını Eleştirmesi /Aşağılaması Boşanma Sebebi!

İÇTİHAT METNİ:

2. Hukuk Dairesi 2015/12804 E. , 2016/3346 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ :Karşılıklı Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-davalı erkek tarafından her iki boşanma davası yönünden; davalı-davacı kadın tarafnıdan ise nafaka ve tazminatların miktarı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı-davacı kadının eşine sürekli eleştirel ve aşağılayıcı konuşmalarda bulunduğu, eşinin kararlarını beğenmediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı-davalı erkek dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, erkeğin davasının da kabulüne karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple erkeğin boşanma davası yönünden BOZULMASINA, bozma sebebine göre yeniden karar verilmesi gerekli hale gelen kadının boşanma davasına yönelik tarafların tüm temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcının yatıranlara geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 24.02.2016 (Çrş.)

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir