Anasayfa » İlan » Milli Savunma Üniversitesi 2018 Askeri Öğrenci Alım İlanı

Milli Savunma Üniversitesi 2018 Askeri Öğrenci Alım İlanı

Milli Savunma Üniversitesi 2018 Askeri Öğrenci Alım İlanı

Tarih :
Milli Savunma Üniversitesi 2018 Askeri Öğrenci Alım İlanı

2018

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ

ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY

BELİRLEME SINAVI

(2018-MSÜ)

VE ASKERİ ÖĞRENCİ TEMİNİ

KILAVUZU

Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi içinde kontrol ediniz. Aday başvuru kayıt bilgilerinizin dökümünü edinerek sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklayınız.

Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır.

Sınav günü saat 10.00'a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Milli Savunma Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında 20 Aralık 2017 tarihinde imzalanan Protokol uyarınca, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacına yönelik sınav, ÖSYM tarafından yapılacak ve değerlendirilecektir.

Bu kılavuz sınavla ilgili başvuru, sınav ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ile 2'nci Seçim Aşamalarına başvuru, 2'nci Seçim Aşamaları ve Aday Yerleştirme esaslarını kapsamaktadır. Sınava başvuran adaylar Kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. 6114 sayılı Kanun'un 7. maddesinin

5. fıkrası gereği sınav ile ilgili açıklama ve duyurular, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merk ezi (Ö SYM) Başkanlığının internet sayfasında, 2'nci Seçim Aşamaları ve Aday Yerleştirme İşlemleriyle ilgili açıklama ve duyurular Milli Savunma Bakanlığının internet sayfasında yapılacaktır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM tarafından sınavla ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler, ÖSYM'nin internet sayfasından kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle ilgililerin ÖSYM'nin internet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.

BAŞVURU SÜRESİ : 9 Ocak-15 Şubat 2018 (Sınav ücreti ödeme için son gün, 16 Şubat 2018)

SINAV TARİHİ : 18 Mart 2018

SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 135 dakika

SINAV ÜCRETİ : 80,00 TL

BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ : 5,00 TL

DİKKAT: Kılavuzda yer alan ücretlerin dışında; yeniden şifre edinme, sonuçlara veya sorulara itiraz, belge çıkarma vb. nedenlerle, adaylardan alınacak diğer ücretler, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ÖSYM'nin internet sayfasından kamuoyuna duyurulur. Başvuru merkezleri ve bankalar tarafından, bu kılavuzda ve ÖSYM'nin internet sayfasında belirtilen ücretlerin dışında herhangi bir işlem için adaylardan ücret talep edilemez. Başvurusunu yapmayan veya başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez/devredilmez. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaya aittir. Başvuru merkezleri tarafından başvuru işlemini yapan adaydan sadece başvuru hizmeti ücreti alınır, ayrıca şifre için ücret alınmaz.

ADRES (ÖSYM)

ÖSYM Başkanlığı 06800 Bilkent-ANKARA

Başvuru, sınav ve sınav sonuçları konusunda gönderilecek her tür dilekçeler için:

ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent-ANKARA

ÖSYM İnternet Adresi:

http://www.osym.gov.tr

Aday İşlemleri Sistemi (Bilgi kontrol, değişiklik, düzeltme vb.):

https://ais.osym.gov.tr

Sonuçlar İçin İnternet Adresi: https://sonuc.osym.gov.tr

Çağrı Merkezi Telefon Numarası:

444 ÖSYM (444 67 96)

ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri:

ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin adres ve iletişim bilgileri

ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI İLE İLGİLİ DANIŞMA İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

: (0212) 398 01 00MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığ

(0312) 419 75 58

(0216) 395 26 30

(0 212) 663 28 30 - (0 212) 663 24 90 (0266) 221 23 50 (Dahili: 3424-3425) (0226) 462 8310 (Dahili: 1594-1595) (0 232) 251 16 00 (Dahili: 4183/4184) (0 312) 425 0442

İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR....................................................................... 1

2. 2018-MSÜ BAŞVURU (1'İNCİ SEÇİM AŞAMASI) ..................................................................... 2

2.1. BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI ....................................................................................... 2

2.2. BAŞVURU İŞLEMLERİ.......................................................................................................... 4

2.3. ADAY BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI ................................................................ 7

3. 2018-MSÜ SINAVI .................................................................................................................. 9

3.1. SINAVIN KAPSAMI................................................................................................................ 9

3.2. SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER ............... 10

3.3. SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR 10

3.4. SINAVIN UYGULANMASI ................................................................................................... 11

3.5. SINAVDA KULLANILACAK SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP KAĞIDI ........................................ 12

3.6. ADAYLARIN SINAVDA TESLİM EDECEKLERİ BELGE VE EVRAK ....................................... 13

3.7. SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR? .......................................................... 14

3.8. SALON TUTANAKLARI VE SORULARA VERİLEN CEVAPLAR ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEMELER 15

4. 2018-MSÜ SINAVI DEĞERLENDİRME .................................................................................... 15

5. 2018-MSÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI ................................................................. 16

6. KİMLİK/İLETİŞİM/DİĞER BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLANLAR.............................................. 17

7. İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ ................................................................................................... 17

8. ÖSYM İLE YAZIŞMALAR ........................................................................................................ 18

9. ADAYLARIN İNTERNET ORTAMINDA YAPABİLECEKLERİ İŞLEMLER..................................... 18

10. HARP OKULLARI VE ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI 2'NCİ SEÇİM AŞAMALARINA BAŞVURU İŞLEMLERİ............................................................................................................................. 19

11. HARP OKULLARI VE ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI 2'NCİ SEÇİM AŞAMALARI ..... 20

12. 2'NCİ SEÇİM AŞAMALARININ DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN İLANI........................... 24

TABLO-1 ASKERİ ÖĞRENCİ ADAYLARI İÇİN BOY VE AĞIRLIK SINIRLARI TABLOSU .................... 26

TABLO-2 FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ TABLOSU ERKEK ASKERİ ÖĞRENCİ ADAYLARI İÇİN.............. 28

TABLO-2 (Devamı) BAYAN ASKERİ ÖĞRENCİ ADAYLARI İÇİN ....................................................... 29

TABLO-3 FAALİYET TAKVİMİ* ........................................................................................................ 30

2018 YILI MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ HARP OKULLARI VE ASTSUBAY MESLEK

YÜKSEKOKULLARI ÖĞRENCİ ALIMLARI AKIŞ ŞEMASI

E-DEVLET ŞİFRESİ İLE ÖSYM SİSTEMLERİNE GİRİŞ

ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM'YE GÖNDERİLECEK DİLEKÇELER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

2018-2019 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından sınav yapılacaktır.

Bu kılavuz, 2018 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2018-MSÜ), başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ile 2'nci seçim aşamalarına başvuru, 2'nci seçim aşamaları ve aday yerleştirme esaslarını kapsamaktadır.

1.1. Sınava başvurular, 9 Ocak-15 Şubat 2018 tarihleri arasında alınacaktır.

1.2. Sınav, 18 Mart 2018 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacaktır.

1.3. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.

1.4. Yapılacak değerlendirme sonucu; adaylar en yüksek puandan başlanarak başarı sırasına konulacak ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından aşağıda belirtilen puan türlerine göre 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılacaklardır.

2'nci Seçim Aşamalarına Çağrı Puan Türü

2018-MSÜ Sayısal Puanı

2018-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2018-MSÜ Sayısal Puanı

2018-MSÜ Sayısal Puanı

2018-MSÜ Sayısal Puanı

2018-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2018-MSÜ Sayısal Puanı

2018-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2018-MSÜ Sözel Puanı

2018-MSÜ Sayısal Puanı

2018-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2018-MSÜ Sözel Puanı

2018-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan

1.5. Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme/yatay, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz.

1.6. Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı saptanan adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır.

1.7. Adayların başvuru işlemine geçmeden önce mutlaka bu kılavuzu dikkatlice okumaları/incelemeleri ve tüm sınav koşullarını/kurallarını kabul ederek başvuru yaptıklarını belirtir ekran üzerinde yer alan kutucuğu işaretlemeleri zorunludur. Sınava girmek ve başarılı olmak, kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta yer almayan bir hak vermez.

DİKKAT: Bu sınava giren adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmek için ayrıca;

1) Harp Okulları için 2018 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT),

2) Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2018 Yılı YKS 1. Oturum olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.

Harp Okulları için 2018 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 2018 Yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir.

Harp Okullarına (HO) bayan ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

2. 2018-MSÜ BAŞVURU (1'İNCİ SEÇİM AŞAMASI)

2.1. BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI

Adayların, sınava başvuru işlemini yapmadan önce Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri, tüm koşullarını taşıdıkları takdirde sınava başvuru işlemini yapmaları ve sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış olsalar bile bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlanamayacaklardır. Durumları aşağıdaki maddelere uyanlar sınav için başvurabilirler:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Harp Okullarına (HO) bayan ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

3) Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (1998 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (1997 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır.

4) Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2018 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2016 ve 2017 yılında mezun olmak (daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar),

2015 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir (MEB e-Okulda birden fazla ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2015 ve öncesi mezun durumda olanlar dahil).

5) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 18 Mart 2018 tarihinde yapılacak "2018 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2018-MSÜ)"na katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan çağrı taban puanı almış olmak,

6) ÖSYM Başkanlığınca 18 Mart 2018 tarihinde yapılacak 2018 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2018-MSÜ)'na katılacak adaylar Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 24 Nisan 2018 - 11 Mayıs 2018 tarihleri arasında www.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır.

7) Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;

a) Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca 23 Haziran 2018 tarihinde

yapılacak Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzerinde puan almış ve MSÜ'nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde TYT yerleştirme taban puanı ve üzeri puan almış olmak,

b) Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca 23 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan YKS Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzerinde puan almış olmak; 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak YKS Alan Yeterlilik Testlerinden (AYT) tercih ettiği Harp Okulu yerleştirme puan türünden 180 ve üzerinde puan almış olmak, MSÜ'nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde ilgili yerleştirme puan türünde yerleştirme taban puanı ve üzeri puan almış olmak,

8) Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;

a) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak .

b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

ç) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmam ış ve halen çalışmamakta olmak,

d) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkümiyeti bulunmamak,

e) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak,

9) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

10) Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,

11) Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşamamak,

12) " Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği"nde belirtilen askeri okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,

13) Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliği ile Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu ve yönetmeliğinde belirtilen "Giriş Şartlarını" taşımak,

14) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

15) " Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik"te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

16) İntibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak,

DİKKAT: Harp Okulları için 2018 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2018 Yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir. Harp Okullarına (HO) bayan ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

2.2. BAŞVURU İŞLEMLERİ

Sınava katılmak isteyen adaylar, 2018-MSÜ Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklardır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar başvurularını, istedikleri bir başvuru merkezinden yapacaklardır. Başvuru Merkezleri, ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ile ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri yetkisindeki başvuru merkezlerinden oluşacaktır. Başvuru merkezleri ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır. Tüm Başvuru Merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri içinde alacaklardır. Başvuru merkezlerinde başvuru yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar, başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile) veya diledikleri bir Başvuru Merkezinde yapacaklardır.

* Geçerli fotoğraf : Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır. Herhangi bir nedenle fotoğrafı ÖSYM tarafından reddedilen adaylardan, süresi içinde başvuru merkezlerinde fotoğrafının güncellenmesini sağlamayanlar, sınava Ankara'da alınırlar.

Adayların, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sisteminden elektronik ortamda alınan ortaöğretim bilgileri başvuru ekranına yansıtılacaktır. Bu bilgilerinde güncelleme gereken adaylardan;

Son sınıf öğrencileri kendi okullarına,

Mezun adaylar ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine

başvurarak, MEB e-okul sisteminde mevcut bilgilerinin güncellenmesini sağlayacaklardır. MEB e-okul sistemindeki bilgilerin güncellenme işleminin sınava başvuru süresinden sonra tamamlanabileceği durumlarda adaylar, sınava mevcut bilgileriyle başvuru yapabileceklerdir.

MEB e-okul sistemi dışında kalan ortaöğretim kurumunda (MEB'e bağlı olmayan yurt dışı okullar, KKTC ortaöğretim kurumları) öğrenim gören/mezun olan adaylardan ÖSYM arşivinde de eğitim bilgisi bulunmayanlar veya ÖSYM arşivindeki eğitim bilgilerinde düzeltme/değişiklik bulunanların bu bilgileri, ÖSYM başvuru merkezlerince başvuru esnasında değiştirilebilecek/düzeltilebilecektir. Başvuru tamamlandıktan sonra bu bilgilerde değişiklik yapılamayacaktır. Eğitim bilgisi ekleme/düzeltme/değişiklik vb. amaçlı ÖSYM'ye gönderilen dilekçeler; mezuniyet/öğrenim durumu belgeleri, Merkezimizce işleme alınmayacaktır.

Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapacak adaylar, ÖSYM'nin internet adresinden edinecekleri Aday Başvuru Formunu (Sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacaktır) doldurmuş olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaklardır. Bir başvuru merkezinden başvuru yapacak adayların başvurularını yaparken, doldurulmuş Aday Başvuru Formu ile birlikte nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarının aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur.

MEB e-okul sisteminde veya ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde ortaöğretim bilgisi bulunmayan KKTC, yurt dışı okul mezunlarının eğitim bilgilerinin sisteme kaydedilebilmesi için başvuru merkezine giderken öğrenim belgesi, diploma/mezuniyet vb. belgelerinin onaylı bir örneğini de yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bu bilgilerinde ekleme/değişiklik olan adayların, Aday Başvuru Formu ekinde belgelerinin onaylı örneğini başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Belgeler, teslim alındığı tarihten itibaren en az 1 takvim yılı başvuru merkezlerinde saklanacak, ÖSYM tarafından talep edildiğinde başvuru merkezince ÖSYM'ye gönderilecektir.

Başvuru merkezi görevlisi tarafından adayın Aday Başvuru Formundaki bilgileri ile birlikte web kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır (ÖSYM kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı bulunan adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafından engellenmektedir.). Fotoğraf, adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunu kontrol etmesi için adaya verecektir. Bu aşamadan sonra kişisel bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır. Aday belgeyi kontrol edecek, bilgiler doğru ise imzalayacak ve imzalı belgeyi onaylaması için görevliye geri verecektir. Belge üzerindeki onay kodu sisteme girildikten sonra başvuru işlemi yapılmış olacaktır. Onay kodu sisteme girilmeyen durumlarda başvuru işlemi geçersizdir ve sorumluluk adaya aittir.

Adaylar, başvuru merkezine Başvuru Hizmeti Ücreti ödeyeceklerdir.

Adaylar, başvuru bilgilerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden kontrol etmeli ve sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü edinerek özenle saklamalıdır.

ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru işlemi yapan adayların başvuru ekranında "Başvuru İşlemi ÖSYM'ye Bildirilmiştir." açıklamasını mutlaka görmeleri, süresi içinde sınav ücretini yatırmaları ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak, başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.

Posta yoluyla başvuru alınmayacak, elden yapılmak istenen başvurular kabul edilmeyecektir. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olacaktır.

ÖSYM tarafından yapılan; başvuruların alınması, sınavın uygulanması, güvenlik önlemleri, sınav ücretinin yatırılması, sonuçlara itiraz vb. konulardaki sınav ile ilgili güncel gelişmeler, ÖSYM tarafından adaylara duyurulacaktır.

Sınav Ücretinin Yatırılması: Adaylar, başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Adaylar kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e- İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde sınav ücretini yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücreti ödeme işlemleri 16 Şubat 2018 tarihinde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59'da sona erecektir.

Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.

Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücretini yatıran, başvurusu geçersiz sayılan, birden fazla sınav ücreti yatıran, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, sıralamaya giremeyen, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez.

DİKKAT: Başvuru bilgileri sisteme kaydedilen adaylar, sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Başvuru bilgilerinin sisteme girişi yapıldığı halde sınav ücreti ni süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak ve bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.

KKTC'den başvuran adaylar, başvuru yapma ve ücret yatırma işlemlerini yurt içinden başvuran adaylarda olduğu gibi kılavuzdaki kurallar doğrultusunda yapacaklardır.

Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile ÖSYM'ye postayla gönderilen veya elden verilmek istenen belgeler kabul edilmeyecektir.

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİ

Kaza, hastalık, tedavi vb. geçici bir sağlık sorunu nedeniyle geçici bir engele veya özel bir gereksinime ihtiyacı olan adaylar ile yardımcı ihtiyacı olmasa dahi sağlık sorunu nedeniyle üzerinde/yanında alçı, sargı, atel, oturma simidi, splint, ek gıda, ilaç gibi gereksinimlerini bulundurmak zorunda olan adayların, bu durumlarını, dilekçe ve bir üniversite veya devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporları ile Merkezimize bildirmeleri gerekmektedir. Bu adaylardan raporu kabul edilenler "Engelli Salonu"nda sınava alınacaklardır.

Yurt Dışından Başvurular :

İnternet aracılığıyla bireysel başvuru hakkı olmayan adaylardan, başvuruların yapılacağı tarihler arasında eğitim, tedavi vb. nedenlerle yurt dışında bulunduğu için (KKTC ve Kırgızistan-Bişkek hariç) başvuru merkezine gitmesi mümkün olmayanlar, başvurularını aşağıdaki şekilde yapacaklardır. Posta yolu ile başvuru alınmayacaktır.

1) Bu adaylar, sınava Ankara-Çankaya veya İstanbul-2'de girecekler ve sınava sadece geçerlilik süresi dolmamış pasaportları ile kabul edileceklerdir.

2) Yurt dışından başvuru yapmak isteyen adaylar, ÖSYM Çağrı Merkezi'ni başvuru süresi içerisinde bir yurt dışı telefon numarasından arayarak sınava yurt dışından başvuracaklarını bildireceklerdir. Çağrı Merkezi Personeli ilgili adayın sınava yurt dışından başvuru yapacağını kaydedecektir.

3) Adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifresiyle AİS'e giriş yaparak başvuru bilgilerini sisteme kaydedeceklerdir. ÖSYM aday internet erişim şifresi olmayanlar ÖSYM'nin Çağrı Merkezinden şifrelerini edineceklerdir.

4) Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden adaylar, başvuru süresince ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün 23.59'a kadar https://www.osym.gov.tr internet adresinde e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile sınav ücretini TL olarak yatıracaklardır.

5) Adaylar, başvuru süresi içinde başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan edinerek sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamalıdır.

6) ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayanlar; fotoğraf alanını boş bırakacaklardır. Ayrıca; adaylar, eğitim bilgileri alanında güncelleme /ekleme yapabileceklerdir (MEB e-okul sisteminde eğitim bilgisi olanlar hariç).

7) Sınav ücretini süresi içinde yatırarak sınava başvurularını tamamlayan 6'ncı maddede belirtilen adaylar, sınav tarihinden önceki son resmi iş günü mesai saati bitimine kadar ÖSYM Ankara Sınav Koordinatörlüğüne (Çetin Emeç Bulvarı 1290. Sokak No:2 Yukarı Öveçler-ANKARA), Ankara Ulus ÖSYM Bürosuna veya İstanbul Üsküdar Sınav Koordinatörlüğüne aşağıdaki belgelerle birlikte şahsen başvuru yaparak başvurularını tamamlayacaklar ve Sınava Giriş Belgelerini edinebileceklerdir. Bu belgelerden biri bile eksik olan adayların başvurusu tamamlanmamış olacaktır. Bu adaylar, Sınava Giriş Belgesi edinemezler.

a) Doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış Aday Başvuru Kayıt Bilgisi,

b) Başvuru tarihinde yurt dışında bulunduğunu belirten resmi bir belge (pasaportun aslı ve pasaport giriş-çıkış mühürlerinin bulunduğu sayfanın onaylı bir örneği),

c) Diploma veya öğrenim durumunu gösterir resmi bir belgenin onaylı örneği (eğitim durumunda herhangi bir güncelleme/ekleme yapılmış ise),

8) Yukarıda belirtilen belgeler, başvuru merkezi görevlisince kontrol edilecektir. Adayın geçerli bir fotoğrafının bulunmaması durumunda fotoğrafı çekilecek, eğitim bilgisindeki aday beyanı eğitim bilgilerini gösterir belge doğrultusunda başvuru merkezi görevlisi tarafından sistemde onaylanacaktır.

9) Pasaportundaki giriş-çıkış tarihleri doğrultusunda yurt dışında olduğu süre sınavın başvuru süresinin tamamını kapsamadığı tespit edilenlerin (başvuru yaparak sınav ücretini yatırmış olsalar bile) başvuruları kabul edilmeyecek bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir. Pasaportundaki giriş-çıkış tarihleri doğrultusunda yurt dışında olduğu süre sınavın başvuru süresinin tamamını kapsamadığı tespit edilenlerin (başvuru yaparak sınav ücretini yatırmış olsalar bile) başvuruları kabul edilmeyecektir (Pasaportunda giriş-çıkış tarihi belirtilmeyenler için e-devletten alınan belgeler, belge doğrulama adresinden kontrol edilerek kabul edilir.) Yurt dışından başvuru için sisteme kayıt olan adaylardan yurt dışında olduğu süre sınavın başvuru süresinin tamamını kapsamadığı tespit edilenlere Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyeceğinden bu durumdaki adayların sistemdeki yurt dışı kayıt bilgilerini ÖSYM'ye başvurarak sildirmeleri ve yurt içindeki bir başvuru merkezinden sınavın başvuru süresi içinde başvurularını yapmış olmaları gerekmektedir.

10) Belgelerinde eksiklik/ tutarsızlık olan adaylar ile sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adaylar için bu işlemler yapılmayacak, bu durumdaki adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecek ve sınava alınmayacaklardır. Bu adayların başvuru kayıt bilgileri de silinecektir.

11) Başvuru merkezi görevlisince adayın pasaportu incelemeden hemen sonra adaya geri verilecek, diğer belgeler teslim alınacaktır.

12) 6' ncı madde kapsamında olmayan ve başvurusunu yurtdışında AİS üzerinden yapan adaylar, yurtiçinden bireysel başvuru yapan adaylar gibi işlem yapacaktır.

Yurt dışından başvuru yapacak adaylar sınav ücretini, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatıracaktır. Sınav ücretini bu yolla yatırmayan adayların belgeleri işleme alınmayacak, başvuruları kabul edilmeyecektir.

Yurt dışından başvuru yapacak adaylar, sınav ücretini, Aday Başvuru Formu üzerinde belirtmiş olduğu kendisine ait T.C. Kimlik Numarasıyla yatırmış olmalıdır. Aday Başvuru Formu üzerinde belirtilen T.C. Kimlik Numarasıyla yatırılmayan sınav ücreti işleme alınmaz, bu durumdaki adayların başvurusu kabul edilmez.

2.3. ADAY BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

Aday Başvuru Formundaki alanların doldurulmasına ilişkin açıklamalar sırasıyla ve aynı başlıklar kullanılarak aşağıda verilmiştir. Bu açıklamalar dikkatle okunduktan sonra doldurma işlemine geçilmelidir. Form, başvuru işleminin kolay ve doğru yapılmasına yardımcı olacağı için bu forma yazılanlar okunaklı olmalıdır. Formun doğru ve eksiksiz olarak doldurulması adayın sorumluluğundadır. Kimlikle ilgili bilgi alanlarına, adayın kimlik belgesinde yer alan bilgiler değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan yazılacaktır.

Adaylara biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapılabilecektir. Biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulama uygulamaları için elde edilen veriler sınav hizmetlerinde kullanılmak üzere saklanabilecektir.

ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; telefon, SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapıldığından, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişim bilgilerinin adaylar tarafından güncel ve doğru bilgileri içermesi gerekmektedir.

Aday Başvuru Formundaki bilgilerin tümüyle gerçeğe uygun olmasından aday sorumludur. Yanlış bilgi verildiğinin tespiti halinde, adayların sınav sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılır.

Adayların başvuru işlemine geçmeden önce mutlaka bu kılavuzu dikkatlice okumaları/incelemeleri ve tüm sınav koşullarını/kurallarını kabul ederek başvuru yaptıklarını belirtir ekran üzerinde yer alan kutucuğu işaretlemeleri zorunludur.

1. T.C. KİMLİK NUMARASI

2. ADI

3. SOYADI

4. BABA ADI

5. ANNE ADI

6. DOĞUM TARİHİ

7. CİNSİYETİ

8. DOĞUM YERİ

9. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE

10. UYRUĞU

11. YAZIŞMA ADRESİ

KKTC dahil Türkiye dışında oturan adaylar, ADRES bilgi alanına ülke adı dahil tüm adres bilgilerini yazacaklar, ADRES İLİ ve ADRES İLÇESİ bilgi alanlarını boş bırakacaklardır.

12. TELEFON NO

DİKKAT: Milli Savunma Bakanlığı tarafından SMS yoluyla yapılacak duyurular ve çağrılarda bu alanda belirtilecek cep telefonu numarası kullanılacaktır.

13. E-POSTA ADRESİ

11'nci, 12'nci ve 13'ncü bilgi alanlarına size ulaşılabilecek en güncel ve doğru bilgilerinizi yazınız. Merkezimizin sizinle yapacağı bütün iletişim işlemlerinde bu bilgilerin kullanılacağını unutmayınız.

ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; telefon, SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapıldığından, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişim bilgilerinin adaylar tarafından güncel tutulması zorunludur.

14/15/16/17/18/19/20/21/22. ORTAÖĞRETİM EĞİTİM BİLGİLERİ

23. ŞEHİT / GAZİ ÇOCUĞU OLMA DURUMU

Bu alana varsa adayın özel durumunu belirten aşağıdaki seçeneklerden biri koduyla birlikte yazılacak, yoksa boş bırakılacaktır.

1. Şehit çocuğuyum (Öz babası veya annesi şehit olan adaylar bu seçeneği yazacaklardır .)

2. Gazi çocuğuyum (Öz babası veya annesi gazi olan adaylar bu seçeneği yazacaklardır.)

Özel durumu bulunan adaylardan, 2'nci seçim aşamasına çağrılanlar, bu durumlarını gösteren resmi belgelerini 2'nci seçim aşamasında yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Belgelerini yanında bulundurmayan adayların sınav işlemleri iptal edilecektir.

24. SOSYAL BİLİMLER TESTİNDE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARINI VEYA İLAVE FELSEFE SORULARINI CEVAPLANDIRMA DURUMU

Adaylar bu alanda, aşağıdaki seçeneklerden kendi öğrenimlerine uygun olanı işaretleyeceklerdir. Bu bilgiler; MEB e-okul sisteminden de kontrol edilerek sistemdeki bilgiler doğrultusunda işlem yapılabilecektir.

1- Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi aldım .

Ortaöğretimde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olan tüm adaylar (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları dahil), bu seçeneği işaretleyeceklerdir. Bu seçeneği işaretleyen adaylar, sınavda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını cevaplayacak, ilave Felsefe sorularını cevaplamayacaktır. Bu durumdaki adaylar, ilave Felsefe sorularını cevaplasalar bile bu cevapları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almadım .

Ortaöğretimde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan tüm adaylar (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), bu seçeneği işaretleyeceklerdir. Bu seçeneği işaretleyen adaylar, sınavda ilave Felsefe sorularını cevaplayacak, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını cevaplamayacaktır. Bu durumdaki adaylar, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını cevaplasalar bile bu cevapları değerlendirmeye alınmayacaktır.

25.SINAV MERKEZİ TERCİHİ VE KODU

Sınav merkezleri ve kodları aşağıda verilmiştir. Adaylar, bu alana, kendi adres ilini sınav merkezi tercihi olarak yazacaklardır. Bunun dışında bir tercihte bulunulamaz. Adaylar, başvuru süresince https://ais.osym.gov.tr adresinden tercih ettikleri sınav merkezlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra sınav merkezleri tercihlerinde değişiklik yapılamaz. Merkezimize gönderilen, sınav merkezi değişikliğine ilişkin talepleri içerir dilekçeler, Merkezimizce işleme alınmaz.

ÖSYM gerektiğinde, sınava başvuran aday sayısına bağlı olarak listede yazılı sınav merkezlerine ek sınav merkezleri açabilir veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir. Kapasitesi dolmuş veya iptal edilmiş sınav merkezlerini isteyen adayların, başvurusunu tamamladığı tarih dikkate alınarak belirlenecek bir kısmı, kapasitesi dolmamış diğer sınav merkezlerine atanabilir. Böyle durumlarda sınav merkezini saptama yetkisi ÖSYM'ye aittir. Adayların sınava gireceği merkez belirlendikten sonra değişiklik yapılmaz. ÖSYM, gerekli olduğu hallerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav merkezine de atayabilir.

SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI

Kodu Sınav Merkezi

Kodu Sınav Merkezi

Kodu Sınav Merkezi

010 ----- Adana

020 ----- Adıyaman

030 ----- Afyonkarahisar

040 ----- Ağrı

050 ----- Amasya

061 ----- Ankara-Altındağ-Mamak

062 ----- Ankara-Çankaya

063------ Ankara-Keçiören

066------ Ankara-Etimesgut/Sincan

067------ Ankara-Yenimahalle

070 ----- Antalya

080 ----- Artvin

090 ----- Aydın

100 ----- Balıkesir

110 ----- Bilecik

120 ----- Bingöl

130 ----- Bitlis

140 ----- Bolu

150 ----- Burdur

160 ----- Bursa

170 ----- Çanakkale

180 ----- Çankırı

190 ----- Çorum

200 ----- Denizli

210 ----- Diyarbakır

220 ----- Edirne

230 ----- Elazığ

240 ----- Erzincan

250 ----- Erzurum

260 ----- Eskişehir

270 ----- Gaziantep

280 ----- Giresun

290 ----- Gümüşhane

300 ----- Hakkari

310 Hatay - Antakya

320 --- Isparta

330 --- Mersin-İçel

341 ---- İstanbul - 1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)

342 ---- İstanbul - 2

(Üsküdar/Ümraniye/Beykoz/Şile/Çekmeköy

343 ---- İstanbul - 3

(Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer)

344 ---- İstanbul - 4

(Beyazıt/Bakırköy/Bahçelievler/Zeytinburnu/Fatih)

345 ---- İstanbul - 5

(Avcılar/Esenyurt/Beylikdüzü/Küçükçekmece)

346 ---- İstanbul - 6

(Güngören/Esenler/Bayrampaşa/Bağcılar/Eyüp)

347 ---- İstanbul - 7

(Gaziosmanpaşa/Başakşehir/Sultangazi/Arnavutköy)

348 ---- İstanbul - 8

(Kartal/Tuzla/Pendik/Sancaktepe/Sultanbeyli)

349 ---- İstanbul - 9

(Çatalca/Silivri/Büyükçekmece)

351 ---- İzmir-Güney

(Konak/Balçova/Buca/Gaziemir)

352 ---- İzmir-Kuzey

(Karşıyaka/Bornova/Çiğli)

360 --- Kars

370 --- Kastamonu

380 --- Kayseri

390 --- Kırklareli

400 --- Kırşehir

410 --- Kocaeli - İzmit

420 --- Konya

430 --- Kütahya

440 --- Malatya

450 --- Manisa

460 --- Kahramanmaraş

470 --- Mardin

480 --- Muğla

490 ---- Muş

500 ----- Nevşehir

510 ----- Niğde

520 ----- Ordu

530 ----- Rize

540 ----- Sakarya - Adapazarı

550 ----- Samsun

560 ----- Siirt

570 ----- Sinop

580 ----- Sivas

590 ----- Tekirdağ

600 ----- Tokat

610 ----- Trabzon

620 ----- Tunceli

630 ----- Şanlıurfa

640 ----- Uşak

650 ----- Van

660 ----- Yozgat

670 ----- Zonguldak

680 ----- Aksaray

690 ----- Bayburt

700 ----- Karaman

710 ----- Kırıkkale

720 ----- Batman

730 ----- Şırnak

740 ----- Bartın

750 ----- Ardahan

760 ----- Iğdır

770 ----- Yalova

780 ----- Karabük

790 ----- Kilis

800 ----- Osmaniye

810 ----- Düzce

26. KILAVUZ KOŞULLARINI OKUDUM, KABUL EDİYORUM

27. İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ İSTEĞİ

28. ADAYIN İMZASI

3. 2018-MSÜ SINAVI

3.1. SINAVIN KAPSAMI

Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Test, tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kağıdına işaretleyeceklerdir.

Testin alt testleri ve soru sayıları aşağıdaki gibi olacaktır:

Türkçe (40 soru)

Sosyal Bilimler

Tarih (5 soru)

Coğrafya (5 soru)

Felsefe (5 soru)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe soruları) (5 soru)

Temel Matematik (40 soru)

Fen Bilimleri

Fizik (7 soru)

Kimya (7 soru)

Biyoloji (6 soru)

3.2. SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

1) 2018-MSÜ SINAVA GİRİŞ BELGESİ: Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır. Hiçbir aday sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesi ni kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak, sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

2) NÜFUS CÜZDANI/TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLMAMIŞ PASAPORT: Adayların, sınava girebilmeleri için, Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Bunların dışında, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belge olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf (Sınav günü sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan tanımakta güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz.) ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından eski nüfus cüzdanları yenilenmemekte, yerine Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı verilmektedir. Sınava giriş için geçerli bir nüfus cüzdanı bulunmayanların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinme sürecini de göz önünde bulundurarak Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekir.

Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaklardır. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı halde Sınav Koordinatörlerinin, bina ve salon görevlilerinin veya ÖSYM temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

3.3. SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,

Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla, anahtar, anahtarlık metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dahil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla,

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

Kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kağıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete, vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

Su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla

gelmeleri kesinlikle yasaktır.

Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve/veya dedektörle aranacak olup, yukarıda belirtilen araç gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaktır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra bu tür araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. ÖSYM gerekli gördüğü takdirde sınav günü sınav binalarında sinyal kesici kullanabilecektir. Sınav binaları /salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Görevlilerin tutanaklarının yanı sıra kamera kayıtları da gerektiğinde delil olarak kullanılacaktır.

Bina girişinde yığılmaya yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine ve ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan sınav uygulamalarına ilişkin güvenlik tedbirlerine uymak zorundadır.

3.4. SINAVIN UYGULANMASI

Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

DİKKAT: Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına; sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

Adaylar, sınav salonuna Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklardır. Yerine oturan aday Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı/pasaportunu sırasının üzerine koyacaktır. Salondaki görevliler ilk olarak adayların kimlik kontrollerini yapacak ve sınava giriş belgelerini toplayacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okuyacak; üzerinde adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı bulunan cevap kağıtları (Her aday, sınavda kendi fotoğrafının ve kendi kimlik bilgilerinin bulunduğu, kendisine ait cevap kağıdını kullanmak zorundadır. Başka bir adaya ait cevap kağıdını kullanan adayın sınavı geçersiz sayılır) ile içinde iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete bulunan kutuların dağıtılmasını sağlayacaktır.

Cevap kağıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Adaylar, kendilerine verilen soru kitapçıklarında yer alan sayfaların baskısını hızlıca kontrol ettikten sonra, kitapçığın kapağı üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, salon no. ile sıra no. bilgilerini dolduracak ve soru kitapçık numarasını cevap kağıdındaki "Soru Kitapçık Numarası'' alanına yazıp kodlayacaklardır. Bu işlemin hem soru kitapçığının hem de cevap kağıdının ilgili alanında doğru ve eksiksiz olarak yapıldığı yine aday tarafından onaylanacaktır. Cevap kağıdı üzerine soru kitapçığı numarasının doğru ve eksiksiz kodlanmasından sınav görevlileri değil adayın kendisi sorumludur. Daha sonra salon görevlileri, adayın soru kitapçığı üzerinde yer alan soru kitapçığı karekod etiketini, salon aday yoklama listesinde bu kitapçığı kullanan adayın adının yer aldığı bölüme yapıştıracaklardır. Sınavın cevaplama süresi, salon başkanının "Sınav başlamıştır." dediği andan itibaren hesaplanacaktır.

Sınava giren adayların, kendilerine verilen soru kitapçıkları ve cevap kağıtlarını kontrol edip kendi durumlarına ve Sınava Giriş Belgelerindeki bilgilere uygun sınav evrakı olduğundan emin olmaları aksi takdirde salon başkanını bilgilendirmeleri zorunludur. Gerekli incelemeyi yapmadan soru kitapçığını ve cevap kağıdını kabul ederek sınava devam eden adayların, sınav evrakının yanlışlığından oluşacak sorunların tüm sorumluluğu kendilerine aittir.

Salonda sınav evrakı poşeti açıldıktan sonra adayların; sınav süresinin ilk 100 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dahil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Salonda sınav evrakı poşeti açıldıktan sonra sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday tekrar sınav salonuna alınmayacak ve yukarıda belirtilen süreler tamamlanıncaya kadar sınav binasında bekletilecektir. Bu süreler dışında sınavını tamamlayan adaylar, soru kitapçığı ve cevap kağıdını salon görevlilerine eksiksiz teslim ederek sınav salonundan ayrılabilecektir.

Sınav süresince adayların;

Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,

Salondaki görevlilere soru sormaları,

Müsvedde kağıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kağıda yazmaları,

Soru ve cevapları cevap kağıdının arkasına yazmaları,

Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,

Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,

Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kağıdında işaretleme yapmaya

devam etmeleri,

Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır.

Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabileceklerdir. Uyarılmış olsun veya olmasın, kurallara aykırı davranışta bulunan adayların kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına veya görevlilerin raporlarına açıkça yazılacak ve bu adayların sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.

Adaylar, sadece soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabileceklerdir. Adayların soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları ayrı bir kağıda yazıp bu kağıdı dışarı çıkarmaları kesinlikle yasaktır. Sınav sonunda soru kitapçıkları da toplanacak ve ÖSYM'de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkan veya sınava giriş belgesini teslim etmeyen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Sınav görevlilerinin tutanaklarının yanı sıra kamera kayıtları da gerektiğinde sınav kurallarının ihlal edilip edilmediğinin tespitinde delil olarak kullanılacaktır. Sınav görevlileri tarafından tutanakta belirtmemiş olsa da kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde kural ihlali yaptığı tespit edilen adayların sınavı iptal edilecektir.

ÖSYM Temsilcileri sınav sırasında sınav salonlarını dolaşabilecek, gerekli gördükleri takdirde kimlik kontrollerini yapabileceklerdir.

3.5. SINAVDA KULLANILACAK SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP KAĞIDI

Her bir soru kitapçığı matbaada özel olarak poşetlenecektir. Soru kitapçıkları sınavda adaylara, salon görevlileri tarafından poşet içinde, açılmadan ve rastgele dağıtılacaktır. Soru kitapçığı poşeti adayın kendisi tarafından açılmalı, adaylar kendilerine verilen açılmış poşeti kabul etmemelidir. Kendisine daha önceden açılmış poşet verilen aday, bunun açılmamış bir poşetle değiştirilmesini Salon Başkanından istemelidir.

Her soru kitapçığının "SORU KİTAPÇIK NUMARASI" farklı olacaktır. Farklı numaralarda basılan soru kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynısı olacak ancak soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı ile doğru cevabın yeri değişebilecektir. Bu nedenle her adayın cevap anahtarı da farklı olacaktır.

Sınav Evrakının Uygunluğunu Kontrol ve Cevap Kağıdının Doldurulması: Her aday sınavda, başvuru bilgilerine uygun soru kitapçığını ve kendisi adına düzenlenmiş cevap kağıdını kullanacaktır. Cevap kağıdında adayın adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası ve fotoğrafı yer alacaktır. Aday, verilen cevap kağıdının kendisine ait olup olmadığını, sınava başlamadan önce kendilerine verilen sınav evrakı ile Sınava Giriş Belgelerindeki bilgilerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecektir. Bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekten adayın kendisi sorumlu olacaktır. Gerekli incelemeyi yaptıktan sonra sınav evrakı bilgisinde uyumsuzluk tespit eden aday, salon başkanına başvurarak Sınava Giriş Belgesindeki bilgilere göre düzenlenmiş sınav evrakını edinecektir. Gerekli kontrolü yapmadan kendisi için düzenlenmemiş sınav evrakını kabul edip kullanan, cevap kağıdında kendisine ait olmayan bilgiler verdiği tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılır.

Daha sonra tüm adaylar kendilerine verilen soru kitapçığının üzerinde basılı soru kitapçık numarasını cevap kağıdı üzerindeki ilgili alana yazıp kodlayacak, numarayı doğru yazıp kodladığını soru kitapçığı ve cevap kağıdı üzerinde yer alan ilgili alanda da onaylayacaktır. Soru kitapçığı numarası yazılıp kodlanmayan veya yanlış yazılıp kodlanan cevap kağıtlarının optik okuyucuda okunması ve değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu işlemlerin eksiksiz ve doğru olarak yapılmasının sorumluluğu adaya aittir.

Cevapların İşaretlenmesi: Soru kitapçığındaki bütün sorular çoktan seçmelidir. Her soru için beş farklı seçenek verilmiştir. Bu seçeneklerden yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Cevaplar, cevap kağıdında ilgili test için belirlenen alana işaretlenecektir. Cevap kağıdında ilgili test için belirlenen alana işaretlenmeyen cevaplara hiçbir işlem yapılmaz. Soru kitapçığında işaretlenen cevaplara hiçbir işlem yapılmaz.

Doğru cevap olarak işaretlenecek seçeneği gösteren yuvarlak alanın dışarıya taşırılmadan tam olarak karalanıp doldurulması gerekmektedir. Bir soru için birden çok cevap işaretlenmiş ise o soruya verilen cevap yanlış sayılacaktır.

Cevap kağıdını değerlendiren optik okuyucu, iyi silinmemiş işareti de okuyabilir. Bu nedenle bir soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için, yanlış konulmuş işaretin temiz bir şekilde silinmesi gerekir. Özellikle, verilen bir cevap silinip yerine başka bir cevap işaretlenmediğinde bu işaret çok iyi silinmiş olmalıdır.

DİKKAT: İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

Sınavda uygulanacak sorularının telif hakları ÖSYM'ye aittir. Sorular, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi veya kuruma verilmez. Sorular, basılı veya internet ortamında yayımlanamaz. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan, hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması veya yayımlanması yasaktır. Aksi yönde fiillere karşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır. Sınava giren adaylar, bu durumu kabul etmiş sayılırlar.

3.6. ADAYLARIN SINAVDA TESLİM EDECEKLERİ BELGE VE EVRAK

Sınavın bitiminde her adayın kullandığı soru kitapçığı ve cevap kağıdı salondaki görevliler tarafından toplanacaktır. Salonlarda görevliler yanlışlıkla bir adaya ait soru kitapçığı ve cevap kağıdını almadığında ilgili aday, derhal gerekli uyarıda bulunarak soru kitapçığı ve cevap kağıdının teslim alınmasını sağlamalıdır. Sınavını tamamlayan adaylar, kullandığı cevap kağıdını ve soru kitapçığını salondaki görevlilere tes lim edecekler, kesinlikle sıra üzerinde bırakmayacaklardır. Sınav süresinin bitmesi nedeniyle salon sınav görevlilerinin soru kitapçıkları ve cevap kağıtlarını masa/sıra üzerinde bırakmalarını söylemeleri halinde ise adaylar, soru kitapçıkları ve cevap kağıtları salon sınav görevlileri tarafından teslim alınıncaya kadar sınav salonundan ayrılmamalıdır. Adayın sınava girdiği salonda sıra üzerinde kalan ve ÖSYM'ye ulaşmayan sınav evrakından adayın kendisi sorumludur. Sınava Giriş Belgesi ise sınavın başlangıcında sınav görevlileri tarafından toplanacaktır.

ÖSYM'de her salona ait sınav evrakı paketi, görevliler tarafından tek tek açılır, paketin içinden çıkan bütün belgeler tek tek sayılır ve eksik varsa bir tutanakla tespit edilir. Sınava Giriş Belgesinin, soru kitapçığı ve cevap kağıdının salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim edilmesinin sorumluluğu adaya aittir. Sınava Giriş Belgesi, soru kitapçığı veya cevap kağıdı eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır. Adaylar isterlerse sınava girdikleri salondaki görevlilerin, sınav evrakını paketlemelerini izleyebilirler.

3.7. SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kağıdının değerlendirilebilmesi için,

Sınava, atandığı salonda girmesi,

Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

Cevap kağıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kağıdına işaretlemiş olması,

Soru kitapçığı ile cevap kağıdına yazması, işaretlemesi, doldurması ve kodlaması gereken tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak ) ve cevap kağıdını sınav görevliler ine teslim etmesi,

Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve bu kılavuzda yer alan diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Kurallara uymayan adayların sınavı iptal edilecektir.

Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu halde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları halde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek geçersiz sayılır. Sınav tutanaklarında herhangi bir kayıt veya tespitin olmaması, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesi tespit edilen kural dışı davranışlar sebebiyle adayın sınavının geçersiz sayılmasına engel teşkil etmez. Sınav görevlilerinin kusur veya ihmali söz konusu olduğunda kamera kayıtları esas alınır ve kusur veya ihmali bulunan sınav görevlileri hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda ayrıca işlem yapılır.

Sınav günü sınavın yapıldığı bina ve salonlarda görev yapan sınav görevlilerinin adaylara, aday yakınlarına ya da başka üçüncü şahıslara herhangi bir tutanak veya rapor verme sorumluluğu yoktur.

Sınav kurallarına uymayan adaylar hakkında 6114 sayılı Kanun'a göre işlem yapılır. Kanun'un ilgili maddesinde yer alan düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:

"Ceza hükümleri

MADDE 10 - (1) Başkanlık tarafından yapılan sınavlarla İlgili olarak, sınav sorularının hazırlanma sürecinden başlamak üzere, görevlendirilen kişiler, başka bir kamu kurumunda veya özel kuruluşta görevli olup olmadığına bakılmaksızın, bu Kanun hükümlerine göre ifa ettiği görev bakımından, kamu görevlisi sayılır.

(2) Bu Kanun hükümlerine göre gizli olan bilgileri, hukuka aykırı olarak elde eden veya elinde bulunduran kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu bilgileri ifşa eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(3) Başkanlık tarafından yapılan sınavlarda;

a) Ses veya görüntü nakleden cihaz kullanmak suretiyle kopya çeken veya bu suretle kopya çekilmesine aracılık eden,

b) Başka bir adayın yerine sınava giren veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayan,

c) Bireysel veya toplu olarak kopya çeken veya Kopya çektirilmesine imkan sağlayan,

kişi; fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(4) Sınav sonuçlarını adayın lehine veya aleyhine olacak şekilde değiştiren kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(5) Sınavda kopya çektiği veya bu yönde fiiller işlediği tespit edilen adayın sınavı ile çok oturumlu sınavlarda oturumların herhangi birinde kopya çektiği veya bu yönde fiiller işlediği tespit edilen adayın bu oturumlardan oluşan sınavı iptal edilir. Bu aday, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle Başkanlık tarafından yapılan hiçbir sınava ve yerleştirmeye aday olarak başvuramaz ve giremez. Sınavı iptal edilenlerin, iptal kararı verilmeden önce, bu sınavdaki veya yasaklılık süresi içinde girmiş olduğu Başkanlıkça yapılan bir sınavdaki başarısına dayalı olarak bir kamu görevine atanmış veya sair bir hak iktisap etmiş olması halinde, ilgili kurum yetkilileri tarafından görevine derhal son verilir ve kendisine sağlanan hak geri alınır. Bu fıkrada yer alan hükümler ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda yer alan fiilleri işleyen adaylar hakkında da uygulanır.

(6) Bu maddede tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezalar yarı oranında artırılır. Bu suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(7) Gizlilik ihlali suretiyle soruların elde edilmiş olmasından yararlanarak kopya çektiği için kendisiyle ilgili sınavın iptaline karar verilen adayın, soruların kimler tarafından temin edildiği ve ne suretle eline geçtiği hususunda bilgi vermesi halinde, Yönetim Kurulu kararıyla, sınava giriş yasağının süresi kısaltılabileceği gibi yasak tamamen de kaldırılabilir.

(8) Bu Kanun hükümlerine göre kamu görevlisi sayılan kişiler hakkında, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre, soruşturma izni kararı vermeye ÖSYM Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri hakkında ise Yükseköğretim Genel Kurulu yetkilidir.

(9) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan görevlilerin kimlik bilgilerini, deneme sorularını veya sınavın devam ettiği süre içinde sınavlarda sorulan soruları aynen veya değiştirerek herhangi bir ortamda paylaşan, ifşa eden, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan veya işleyenler hakkında beşbin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Fiilin tekerrürü halinde ceza her defasında bir kat artırımlı olarak uygulanır. İdari para cezası, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan kaynaklanan yükümlülükleri ve bu Kanunun 10 uncu maddesindeki ceza hükümlerinin uygulanmasını ortadan kaldırmaz. İdari para cezalarına ilişkin karar Yönetim Kurulu tarafından verilir. İdari para cezalarına karşı açılacak davalarda yetkili mahkeme Başkanlık merkezinin bulunduğu yerdeki idare mahkemeleridir. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir."

Sınava girmek ve başarılı olmak, kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta yer a lmayan bir hak vermez.

3.8. SALON TUTANAKLARI VE SORULARA VERİLEN CEVAPLAR ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEMELER

Sınav görevlilerince ÖSYM'ye, tutanak veya raporla sınav kurallarına uymadığı bildirilen, yapılan istatistiksel kopya analizlerinde ikili veya toplu olarak kopya çektikleri, birbirlerinden yararlandıkları saptanan adayların sınav sonuçları iptal edilir. Kopya işlemlerinde aracılık yapanlar varsa bunlar hakkında suç duyurusunda bulunulur, 6114 sayılı Kanun'a göre işlem yapılır. Adayların, bilgisayar ortamında yapılacak istatistiksel kopya analizleri sonucunda sınavının iptal edilmemesi için, kendilerinden kopya çekilmesini engellemeleri, cevap kağıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde kullanmaları gerekmektedir. Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur.

Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye çalışan, kopya veren veya kopya verilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri salon sınav tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca, kamera görüntülerinden bu fiilleri işlediği tespit edilenlerin de sınavları geçersiz sayılabilecektir. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye çalışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk tümüyle adaya aittir.

4. 2018-MSÜ SINAVI DEĞERLENDİRME

Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kağıtlarına işaretleyecekler, cevap kağıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

TABLO : PUAN TÜRLERİNİN HESAPLANMASINDA TESTLERİN AĞIRLIKLARI (%)

Türkçe

Temel Matematik

Fen Bilimleri

Sosyal Bilimler

MSÜ-SA

25

35

30

10

MSÜ-EA

35

35

10

20

MSÜ-SÖ

35

20

10

35

MSÜ-GN

35

35

15

15

Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), Sosyal Bilimler alanında yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanındaki ilave 5 soruyu cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; Sosyal Bilimler alanında toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kağıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.

Aday Başvuru Formunun "SOSYAL BİLİMLER TESTİNDE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARINI VEYA İLAVE FELSEFE SORULARINI CEVAPLANDIRMA DURUMU" bilgi alanında;

"1- Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi aldım. " seçeneğini işaretleyen adaylar;

Sosyal Bilimler Testinin ilk 20 sorusunu cevaplandırmakla yükümlüdür. Bu durumdaki adaylar 21., 22., 23., 24. ve 25. sorularda yer alan felsefe sorularını cevaplandırmayacak ve cevap kağıdının ilgili alanında herhangi bir işaretleme yapmayacaklardır. Bu alanlarda işaretleme yapmış olsalar bile bu cevapları değerlendirmeye alınmayacaktır.

"2- Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almadım." seçeneğini işaretleyen adaylar ise;

Sosyal Bilimler Testinin ilk 15 sorusunu cevaplandırdıktan sonra aynı testin 21., 22., 23., 24. ve 25. sorularda yer alan felsefe sorularını cevaplandıracaklardır. Bu durumdaki adaylar, soru kitapçığındaki 16., 17., 18., 19. ve 20. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını cevaplandırmayacak ve cevap kağıdının ilgili alanında herhangi bir işaretleme yapmayacaklardır. Bu alanlarda işaretleme yapmış olsalar bile bu cevapları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Yapılacak değerlendirme sonucu; adaylar en yüksek puandan başlanarak başarı sırasına konulacaktır.

5. 2018-MSÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

6. KİMLİK/İLETİŞİM/DİĞER BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLANLAR

Sınava başvuru yaptıktan sonra bilgilerini güncellemek, bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar başvuru süresi içinde bilgilerini güncelleyecek/değiştirebilecektir.

Adayların, e-Devlet kapısı üzerinden, e-Devlet şifreleri ile edindikleri nüfus kayıt örnekleri ile yerleşim yeri ve diğer adres belgeleri, sorgulaması ve doğrulaması https://www.turkiye.gov.tr/nufus-ve-vatandaşlik-işleri- genel-mudurlugu" adresinden yapıldıktan sonra kabul edilecektir.

Kimlik Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: Sınava başvurduktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik olan adaylardan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kimlik bilgisi olanlar, bu değişikliği önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) yaptırmalıdırlar. Bu değişiklikler ancak, MERNİS'te yapıldıktan sonra aday tarafından ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılabilecektir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kimlik bilgisi olmayan adayların ise, bu değişikliği başvuru süresi içinde Genel Amaçlı Dilekçe örneği ile Merkezimize bildirmeleri gerekmektedir.

Sınava İlişkin Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: Sınava başvurduktan sonra sınava ilişkin bilgilerinde değişiklik/düzeltme olan adaylar, bu bilgilerini başvuru süresi içinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden kendileri değiştirebileceklerdir.

İletişim Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: İletişim bilgilerinde değişiklik/düzeltme olan adaylar, bu bilgilerini https://ais.osym.gov.tr internet adresinden kendileri değiştirebileceklerdir.

ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden aday tarafından yapılabilecek tüm değişiklikler ancak, ÖSYM tarafından belirlenecek tarihlere kadar yapılabilecektir.

ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden aday tarafından yapılan bilgi değişiklikleri, ilgili sınavın güncelleme sayfasından yapıldığı takdirde ilgili sınav ile ilgili işlemlere yansıtılır. Profilim sayfasından yapılan değişiklikler ilgili sınava yansıtılmaz.

Sağlık Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: Başvuru süresi içinde sağlık ile ilgili sorunu olmayan, ancak, başvuru süresi tamamlandıktan sonra sağlık ile ilgili sorunu oluşan adaylardan, engelli salonu dışındaki sınav salonlarında sınavlarını yapmalarına engel sağlık durumlarında meydana gelen değişiklikler (alçı, sargı bezi kullanma, hastalık, ortopedik engel, sağlık ile ilgili kullanılması zorunlu araç gereç vb.) bir üniversite veya devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporunun bir örneği, Genel Amaçlı Dilekçe örneği ile sınavın yapılacağı hafta içerisinde Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar ÖSYM-EADB'ye ulaştırılmalıdır. Bu adaylardan raporları kabul edilenler "Engelli Salonu"nda sınava alınacaklardır. Çarşamba gününden sonra "Engelli Salonunda" sınava alınması gereken sağlık/engel sorunu oluşan adayların, ÖSYM'ye ulaşan raporları, ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilecektir. Engelli Salonu dışında sağlık nedeniyle de olsa herhangi bir alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. kullanılamaz.

Fotoğraf değişikliği: ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde mevcut olan geçerli fotoğrafını değiştirmek isteyen adaylar;

1) Genel Amaçlı Dilekçe örneği,

2) Fotoğraflı ve onaylı nüfus cüzdanı sureti,

3) Son 3 ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,

4) Fotoğrafını değiştirme talebinin nedenini belirten belge (varsa) ile

sınava başvuru süresince ve sınava başvuru süresi tamamlandıktan sonraki ilk 5 gün içinde ÖSYM'ye başvuruda bulunacaklardır (Süre hesabında ÖSYM evrak kaydı esas alınır. Süre tamamlandıktan sonra ÖSYM'ye ulaşan belgeler işleme alınmaz.). Adayın talebi, ÖSYM tarafından uygun görüldüğü takdirde fotoğraf değişikliği ÖSYM tarafından belirtilen tarihler arasında ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden gerçekleştirilecektir.

7. İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ

Başvuru işlemi sonrası Aday İşlemleri Sistemine ilk kez dahil olan veya bir başvuru merkezinde sınav başvurusu esnasında internet erişim şifresi talebinde bulunan adaylara ücretsiz olarak geçici şifre verilmektedir. Şifre geri dönüşümsüz ve kriptolu olarak sistemde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün değildir. Bu nedenle şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu adaya aittir. Şifre ile adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr ve https://sonuc.osym.gov.tr adreslerini kullanarak sınav başvurusu yapma, başvuru bilgilerinde değişiklik yapma, sınava giriş belgesi edinme, sınav sonuçlarını edinme vb. işlemlerini yapabilirler. Şifre, hem bu sınavın bütün aşamalarında hem de adayın sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından aday tarafından özenle korunmalı ve kesinlikle kimseyle paylaşılmamalıdır. İnternet erişim şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden "Şifremi Unuttum" alanına girmeleri, burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır) gerekmektedir. Sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya ÖSYM tarafından yetkilendirilmiş Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı/pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak, 5,00 TL ücret karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Zorunlu askerlik görevini yapmakta olduğundan dolayı ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine gelemeyecek olan adaylara ise bulundukları askeri birlik komutanlarının resmi yazı ile ÖSYM Başkanlığına başvurması halinde, adayın ismine düzenlenmiş, kapalı zarf içinde adaya iletilmek üzere şifre verilebilecektir. Adayın kendisinden başka hiç kimse aday adına şifre edinemez.

8. ÖSYM İLE YAZIŞMALAR

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte; sınav sorularına itirazlarda ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde (Sınav tarihinden bir gün sonra başlamak üzere her bir dilekçede sadece bir soruya yapılan itiraz belirtilmeli ve soru başına gerekli ücretin yatırıldığını gösterir banka dekontu dilekçeye eklenmelidir.) ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan " Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri" konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM'ye başvurmalıdırlar (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz). Adayların inceleme masraflarını, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) numaralı hesabına yatırmaları gerekmektedir. (Bu hesaba sınav ücretleri kesinlikle yatırılmamalıdır.). Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve ilgili kuruma bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Sınava ilişkin yapılacak işlemlerde adaylardan alınacak ücretler, ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara duyurulmaktadır. ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri https://ais.osym.gov.tr internet adresinden cevaplayabilecektir.

6114 sayılı Yasa gereğince sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları sınav sonuçlarının ilanından 6 ay sonra, cevap kağıtları ise 1 yıl sonra imha edilir. ÖSYM'de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dahil hiçbir kişi veya kuruma gösterilmez ve verilmez. Ancak, "Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri" konulu duyuru doğrultusunda adaylar, sınavda kullanmış oldukları kendi soru kitapçığı ve cevap kağıdını ÖSYM'de (Ankara'da) ücreti karşılığı inceleyebileceklerdir.

9. ADAYLARIN İNTERNET ORTAMINDA YAPABİLECEKLERİ İŞLEMLER

Adaylar; kılavuz bilgilerine, sınavlar ve başvurular ile ilgili duyurulara ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişeceklerdir. Ayrıca başvuru işlemini tamamladıktan sonra, https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yapabileceklerdir. Yukarıda belirtilen internet adresinde adayların yapabileceği başlıca işlemler şunlardır:

1) Bireysel başvuru yapabilme,

2) Başvuru işlemi sonrasında başvuru kayıt bilgilerini görme,

3) ÖSYM'nin belirleyeceği tarihlerde, sınava ilişkin bilgiler ile kimlik ve iletişim bilgilerini

değiştirme/güncelleme,

4) Eğitim bilgilerini öğrenme

5) Sınava Giriş Belgesi edinme,

6) Sınav sonuç bilgilerini öğrenme,

7) Cevap kağıdını görüntüleme,

8) Evrak referans numarası alma ve şifresini değiştirme,

10. HARP OKULLARI VE ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI 2'NCİ SEÇİM AŞAMALARINA BAŞVURU İŞLEMLERİ

2018-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini ve ikinci seçim aşamalarına katılacakları tarihleri www.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.

DİKKAT !!!

Tercih yapmayan adaylar Kara Harp Okulunda (ANKARA) yapılacak 2'nci seçim

aşamalarına çağrılmayacaklardır.

2018-MSÜ'ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 24 Nisan 2018 - 11 Mayıs 2018 tarihleri arasında www.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar 2'nc i Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

Adaylar Harp Okulları için;

- Kara Harp Okulu (KHO),

- Deniz Harp Okulu (DHO),

- Hava Harp Okulu (HHO),

- Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim alacaktır.)

Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),

- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),

- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),

- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),

- Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görecektir.)

tercihi yapabilecektir.

Bando Astsubay Meslek Yüksek Okuluna, mezun olduklarında Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yapmak üzere askeri öğrenci temin edilecektir.

Yerleştirme işlemlerinde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayr ı değerlendirmeye alınacaktır. 2'nci seçim aşamalarına çağrı yapılacak puan türleri;

2'nci Seçim Aşamalarına Çağrı Puan Türü

2018-MSÜ Sayısal Puanı

2018-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2018-MSÜ Sayısal Puanı

2018-MSÜ Sayısal Puanı

2018-MSÜ Sayısal Puanı

2018-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2018-MSÜ Sayısal Puanı

2018-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2018-MSÜ Sözel Puanı

2018-MSÜ Sayısal Puanı

2018-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2018-MSÜ Sözel Puanı

2018-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan

Belirlenen çağrı taban puanı ve bu puandan daha yüksek puan alan adayların 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılması ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca posta ile çağrı/tebligat yapılmayacaktır.

Şehit ve gazi çocuklarının 2'nci seçim aşamalarına çağrılmasıyla ilgili olarak; 2018-MSÜ sınavında belirlenecek "Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının" %90'nını alanlar, ikinci seçim aşamalarına çağırılacaktır.

Harp Okulları ve/veya Astsubay Meslek Yüksekokulları seçim aşamalarına katılarak, bu aşamaların herhangi birinde elenmek/ayrılmak, diğer yükseköğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmayacaktır.

11. HARP OKULLARI VE ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI 2'NCİ SEÇİM AŞAMALARI

1) 2018 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2018-MSÜ)'nda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek çağrı taban puanı veya daha yüksek puan alan adayların 2'nci seçim aşamalarına katılımı amacıyla yapılacak çağrı www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

2) Başvurusu kabul edilen adayların icra edilecek olan 2'nci seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getireceği belgeler www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Adayların eksik evrak ile gelmeleri durumunda en kısa zamanda evraklarını tamamlamaları sağlanacak, evraklarını istenen zamanda tamamlayamayan adaylar eleneceklerdir.

3) 2'nci seçim aşamalarına çağrılan adaylar; internette ilan edilen tarih ve saatte, Kara Harp Okulu Komutanlığı/Ankara sınav merkezinde hazır bulunacaklardır. 2'nci seçim aşamaları sağlık raporu bölümü hariç olmak üzere iki gün olacak şekilde icra edilecektir. Birinci gün Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Psikomotor Testi (Hava Harp Okulu adayları için), Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün mülakat sınavları ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacaktır.

4) 2018-MSÜ sınavına katılan ve TYT/AYT sınavı başvurusu yapan adaylardan birinci tercihi Hava Harp Okulu olanların (birinci tercihler yeterli olmaz ise diğer tercihlere göre) 2018-MSÜ Sayısal Puanı en yüksekten başlayarak oluşturulacak sıralama listesine göre önceden belirlenen kontenjan miktarı kadar aday Hava Harp Okulu adayı olarak belirlenecek, diğer adayların Hava Harp okulu adaylıkları sonlandırılacaktır. Bu adaylar 2'nci seçim aşamalarında diğer adaylardan farklı olarak Psikomotor Testine tabi tutulacaktır. 2'nci seçim aşamaları sonunda başarılı olan adaylardan "Askeri Öğrenci Olur, Uçucu Yetiştirilmeye Elverişlidir" raporu alanlar 2018-MSÜ Sayısal Puanı (100'lük sisteme dönüştürülerek), FYT ve Mülakat notları, MSB'lığının belirleyeceği oranlar dahilinde hesaplanarak sıralanır. Bu adaylardan Öğrenci Seçim Uçuşu (ÖSU) kontenjanına girmeye hak kazananlar ÖSU eğitimine başlatılacaktır. Kontenjana giremeyen adayların Hava Harp Okulu adaylığı sonlandırılacak, varsa diğer tercihleri için adaylıkları devam edecektir. ÖSU'yu başarı ile bitiren adaylar HHO kontenjanı dahilinde yerleştirme esaslarına göre sıralamaya tabi tutulacaklardır.

5) 2'nci seçim aşamaları şunlardır:

a) Evrak Kontrolü:

2'nci seçim aşamalarına çağrılan adayların, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan kimlikleri ile internette yayımlanan ve 2'nci seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getirmeleri gereken belgeleri tam olarak getirip getirmedikleri, getirilen belgelerin adayların internet üzerinden başvuru sırasında beyan ettiği bilgileri doğrulayıp doğrulamadığı kontrol edilir. Yapılan kontrolde başvuru koşullarını sağlamadığı tespit edilen adaylar seçim aşamalarına katılamazlar.

b) Fiziki Değerlendirme :

Aday öğrencilerin değerlendirilmesinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde yer alan boy ve kilo sınırları esas alınır. Ölçümler mutlaka ayakkabısız ve eşofmanlı yapılacaktır. Yaşının gerektirdiği boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar başvuru şartlarını taşımadığından seçim aşamalarına katılamazlar. Bu aşamada elenen adayın itirazı kabul edilir ve farklı tartı, ölçüm veya kontrol cihazları ile tekrar değerlendirilir. İkinci değerlendirmede belirlenen sonuçlar kesindir ve tekrar itiraz edilemez. Askeri Öğrenci

Adayları için Boy-Kilo Sınırları TABLO-1'de gösterilmiştir. Hava Harp Okulu adayları için uygulanacak boy- kilo sınırları anılan tablodaki 165 cm -190 cm (dahil) arasında olacaktır.

c) Kişilik Değerlendirme Testi:

Adayların kişilik özelliklerini belirlemek, mülakat aşamasına destekleyici veri sağlamak amacıyla kullanılır, test sonuçlarına göre eleme yapılmaz.

ç) Psikomotor Testi (Sadece Hava Harp Okuluna Başvuran Adaylar İçin) :

(a) Psikomotor Testi Hava Harp Okulu adayı olarak belirlenen adaylar için

uygulanacaktır.

(b) Adayların el-ayak-göz koordinasyonu, dikkat ve tepki hızını değerlendirmek, uçuşa temel teşkil eden algılama hızı, durumsal farkındalık, seçici dikkat vb. yeteneklerini ölçmek amacıyla bilgisayar ortamında uygulanır.

(c) Psikomotor testinden bayan ve erkek adaylardan 88 puanın altında alan adaylar elenir. Baraj puanının altında puan alan adaylar başarısız kabul edilerek Hava Harp Okulu adaylığı sonlandırılır, varsa diğer okul tercihleri için seçim aşamalarına devam ettirilir. Psikomotor testinin itirazı yapılmaz ve her adayın tek giriş hakkı vardır.

(ç) Psikomotor testinde aday geçti veya kaldı şeklinde değerlendirilir. Psikomotor testinden alınan puan değerlendirmede kullanılmaz.

d) Fiziki Yeterlilik Testi (FYT):

(a) Adayların çabukluk, çeviklik ve kondisyonlarını ortaya çıkaracak testler olup, 400 metre koşu, durarak uzun atlama, mekik, basketbol topu fırlatma ve barfiks branşlarında yapılır.

(b) Adayların Fiziki Yeterlilik Testi için yanlarında spor malzemeleri (eşofman, spor şortu, spor ayakkabısı, spor çorabı, havlu vs.) getirmeleri gerekmektedir. Fiziki Yeterlilik Testine katılan adaylar, kendileri için herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara aittir. Fiziki Yeterlilik Testinin yapılacağı günde sağlık durumu itibarıyla testlere katılamayacak durumda bulunan adaylar (ameliyatlı, kırık, burkulma vb.) sınavlara kabul edilmezler. Bu durumda haklarını kaybetmiş sayılırlar.

(c) Fiziki Yeterlilik Testinde uygulanacak branşlara göre derece ve puanlar TABLO- 2'de gösterilmiştir. Tüm testlerde üst sınır derecesinde performans gösterenler 100 tam puan alacaklardır. Fiziki Yeterlilik Testinde yapılan 5 branşın 4'ünden en az birer puan almak zorunludur, 2 ve daha fazla branştan puan alamayan aday not toplamına bakılmaksızın elenir. Bütün branşlardan alınan toplam puan nihai puan sıralamasında dikkate alınacaktır.

(ç) Fiziki Yeterlilik Testi sonuçları adaylara sözlü olarak bildirilir. Aday '0' puan aldığı her branş için itiraz hakkına sahiptir. Adaylardan itiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden sonuç tebliğ komisyonuna iletir. (Seçim aşamalarının yapıldığı yer terk edildikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz!) Fiziki Yeterlilik Testine itiraz aynı gün içerisinde test bitimine müteakip en fazla 45 dakika sonrasında yapılır. İtiraz eden aday ilgili branştan tekrar teste tabi tutulmak üzere ilgili istasyona gönderilir. İtiraz sonucu, adaylara sözlü olarak bildirilir. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar hükmünde olup, adayın ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir.

e) Mülakat:

(1) Fiziki Yeterlilik Testinden sonra adaylar mülakat komisyonlarına sevk edilir.

(2) Adaylar, Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu için farklı kriterlere göre

farklı mülakat değerlendirmesine tabi tutulacaktır.

(3) Adayların test ve sınavlar ile tespit edilemeyen bireysel özelliklerini tanımak

amacıyla, yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen seçim aşamasıdır.

(4) Mülakat komisyonu tarafından, görüşme yoluyla adayın; gelişime açıklığı, bireysel

zenginlik ve kültürü, söylenenleri doğru anlama, konuşma ve ifade becerisi, düşünceleri arasındaki tutarlılığı, ikna gücü, çok yönlü düşünme yeteneği, kendine güveni, heyecan durumu, davranışlarındaki denge, mesleğe yönelik istekliliği, psikolojik yapısı, Türkçeyi kusursuz konuşması, dilinde kekemelik, pelteklik ve tutukluk olmaması değerlendirilmektedir.

(5) Komisyon üyeleri, adayları birbirlerinden bağımsız olarak ve yüz tam puan üzerinden değerlendirmektedir. Belirlenen baraj puanının altında puan alan adaylar müteakip sürece devam ettirilmez. Mülakat komisyonu kararları kesindir. Mülakat aşamasına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Mülakat, 100 puan üzerinden değerlendirilecek, 70 ve üstü alan adaylar başarılı kabul edilecektir.

f) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokuluna Başvuran Adaylar için):

Bando Astsubay Meslek Yüksekokuluna başvuran adaylar mülakat aşamasını müteakip Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına alınırlar. Adayların çalgı icra performanslarını daha iyi göstermeleri maksadıyla Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2'nci seçim aşamasının ertesi günü icra edilecektir.

Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Teori ve Çalgı performansı olmak üzere iki ana bölümden oluşur.

(1) Teori:

(I) Solfej: Muammer SUN'un solfej kitabından bir adet parça ve komisyonun belirleyeceği bir adet deşifreden oluşur. (Okunacak parçalar, komisyon tarafından Muammer SUN'un solfej kitabında yer alan belirli standarttaki parçalar arasından bir tanesi seçilerek öğrenciye sınav esnasında tebliğ edilecektir)

(II) Dikte: Komisyon tarafından belirlenecek 8 ölçülük bir adet tek sesli dikte ile tercihen iki ve üç sesli akor duymaktan oluşur. (Akorların seslerinin kalından inceye doğru "A" ya da "NA" şeklinde vermesi istenip, ayrıca nota isimleri istenmeyecektir)

(2) Çalgı Performansı:

Bu aşama teknik ve müzikal açıdan değerlendirilmek üzere; Üflemeli, Vurmalı, Telli, Yaylı ve Tuşlu Çalgı gruplarından herhangi bir çalgı ile o çalgının literatüründe bulunan 1 adet etüt, 1 adet eserin seslendirilmesinden oluşur. Adaylar Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına piyano ve bateri takımı hariç kendi enstrümanlarını yanlarında getirecektir.

PUANLAMA TABLOSU

ALAN

AÇIKLAMA

TOPLAM PUAN

Solfej

Muammer SUN'un solfej kitabından1 adet parça, Sınav

Komisyonun belirleyeceği 1 adet deşifre

40

Dikte

8 ölçülük bir adet tek sesli dikte

Tercihen iki ve üç sesli akor duyma

20

Çalgı Performansı

Teknik

Çalgıya hakimiyet ve eserin gerektirdiği

teknik performansın değerlendirilmesi

20

Müzikalite

Müzikal duyarlılık ve eserlerin stillerine göre

müzikal yaklaşımın değerlendirilmesi

20

TOPLAM

100

Yukarıdaki puanlama tablosuna göre; 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alan adaylar, ilan edilen kontenjan çerçevesinde sıralanarak Yetenek Sınavında başarılı olmuş sayılırlar. Yetenek Sınavından 60 puanın altında not alan adaylar başarısız sayılır.

NOT: Özel yetenek sınavını başarı ile geçen öğrencilerden kontenjan kadarı çalgı bakım ve onarım programında istihdam edilecektir. Diğer öğrenciler Üflemeli ve Vurmalı Çalgı gruplarından uygun olan çalgılarda istihdam edileceklerdir.

g) Sağlık Muayenesi:

(1) Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, "Askeri Öğrenci Olur" kararlı sağlık kurulu raporu almak amacıyla, Sağlık Bakanlığınca belirlenecek engelli sağlık raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilir.

(2) Hava Harp Okuluna müracaat eden adaylar "Askeri öğrenci olur, uçucu yetiştirilmeye elverişlidir." sağlık raporunu almak üzere sevk edilir.

(3) "Askeri öğrenci olur, uçucu yetiştirilmeye elverişlidir." kararlı rapor alamayan adayların Hava Harp Okulu adaylıkları sonlandırılacak, ÖSU'ya tefrik edilmeyeceklerdir.

ğ ) Öğrenci Seçme Uçuşu (ÖSU):

(1) Hava Harp Okuluna başvuran adaylardan 2018-MSÜ Sayısal Puanı (100'lük sisteme dönüştürülerek), Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Notları esas alınarak belirlenen değerlendirmeye göre, "Askeri öğrenci olur, uçucu yetiştirilmeye elverişlidir." sağlık raporu alanlardan Öğrenci Seçme Uçuşu kontenjanına girenler için uygulanacaktır.

(2) Önceki seçim aşamalarını başarı ile tamamlayan adaylardan Öğrenci Seçme Uçuşu kontenjanına girenler, Hava Kuvvetleri Komutanlığının belirleyeceği tarih ve hava meydanlarında Öğrenci Seçme Uçuşuna tabi tutulurlar. Öğrenci Seçme Uçuşları yalnız uçuş kriterine göre icra edilir . Başarısız olan adaylar elenir. (Hava Harp Okulu adaylığı sonlanır varsa diğer tercihleri için adaylığı devam eder.)

(3) Adayların hangi tarihte, nerede Öğrenci Seçme Uçuşuna katılacağı Hava Harp Okulu tarafından adaylara duyurulacaktır. Öğrenci Seçme Uçuşu süresince adayların kalacak yer ve yemek ihtiyaçları ile uçuş kıyafetleri Hava Harp Okulu tarafından ücretsiz karşılanacaktır.

(4) Öğrenci Seçme Uçuşunu başarı ile bitiren adaylar "Aday Değerlendirme Puanı"na göre sıralamaya tabii tutulur ve HHO kontenjanı kapsamında intibak eğitimine alınır. Kontenjana giremeyen adaylar ÖSU'dan başarılı olsalar dahi HHO intibak eğitimine alınmazlar.

h) İntibak Eğitimi:

(1) İntibak eğitimi, intibak eğitim programına uygun olarak yürütülür.

(2) Bu eğitim süresince adayların giyecek, yiyecek ve yatacak yer ihtiyaçları Okul Komutanlıkları tarafından karşılanmaktadır.

(3) İntibak eğitimi esnasında askerliğe uyum sağlayamayacakları değerlendirilen adaylar, askeri öğrenci olma hakkını kaybederler. Başarılı olanlar intibak eğitimi sonunda törenle yemin ederek, "Askeri Öğrenci" olurlar.

ı) Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması:

(1) Daha önceki seçim aşamalarını başarı ile tamamlayan adaylar hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluşları aracığı ile arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapılacaktır.

(2) Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunan adaylar okullara kabul edilmez.

(3) Adaylar okula kabul edilmiş, öğrenime başlamış olsalar dahi arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunanların okulla ilişiği kesilir.

12. 2'NCİ SEÇİM AŞAMALARININ DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN İLANI

1) Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;

a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2018-YKS (TYT+AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2018-TYT ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için 2018-TYT ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanı,

b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı

c) Mülakat Puanından oluşmaktadır.

ç) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları için gerek duyulduğu takdirde, TYT ve

AYT puanlarında MSB tarafından yerleştirme taban puanı belirlenebilecektir.

Milli Savunma Üniversitesi

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Yerleştirme Puan Türü

KHO 2018-YKS (TYT+AYT) Sayısal ve Eşit Ağırlık Puanı

DHO 2018-YKS (TYT+AYT) Sayısal Puanı

HHO 2018-YKS (TYT+AYT) Sayısal Puanı

Asb.MYO 2018-TYT Puanı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu dahil)

2) Yukarıdaki puan türlerine göre yapılacak olan yerleştirme işlemlerinde ihtiyaç duyulması halinde Milli Savunma Bakanlığınca değişiklik yapılabilecektir.

3) 2'nci seçim aşamalarında başarılı olan adaylara ait, Fiziki Yeterlilik Testleri ve mülakat aşamasında aldıkları puanlar ile Üniversite Sınavı Puanı (Harp Okulları için 2018-AYT, Astsubay Meslek Yüksekokulları için TYT, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için yerleştirme aşamasında TYT puanı ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı kullanılacaktır) türlerinde aldıkları puanlar dikkate alınarak oluşturulan "Aday Değerlendirme Puanları" tespit edilecektir. 2'nci Seçim Aşamaları sona erdiğinde sonuçları www.msb.gov.tr adresinde ilan edilecek, ayrıca posta yolu ile bir duyuru yapılmayacak, belge gönderilmeyecektir.

4) Aday Değerlendirme Puanlarına göre değerlendirilerek kontenjana giren ve sevk edildikleri hastanelerden "Sağlık Muayenesi" bölümünde belirtilen olumlu sağlık raporunu alan adayların kayıt işlemleri yapılacaktır. Kayıtlar ilgili okullarda yapılacak olup, adaylar İntibak Eğitimini müteakip eğitim ve öğretime başlayacaklardır. Kesin kayıt için adaylardan istenecek belgeler 2'nci seçim aşaması sonuçlarının açıklandığı tarihte www.msb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

5) Adaylar Aday Değerlendirme Puanları ve tercihlerine göre kontenjan sayıları dikkate alınarak okullara yerleştirilecektir. Hava Harp Okuluna Öğrenci Seçme Uçuşunda başarılı olup, kontenjana giren asil adaylar yerleştirilecektir. HHO kontenjanına giremeyen adaylar ÖSU'da başarılı olsa dahi HHO'ya gidemez. ÖSU'da başarılı olupta HHO Kontenjanına giremeyen adaylar ile Öğrenci Seçme Uçuşundan elenip diğer okullara tercihleri bulunan adaylar kontenjanlara girmeleri halinde ilgili okullara yerleştirilecektir.

6) Seçim aşamalarında başarılı olan şehit ve gazi çocukları (ilgili mevzuat kapsamında şehit /gazi olarak değerlendirilen), yerleştirme için Astsubay Meslek Yüksekokulları için Temel Yeterlilik Testinde (2018- TYT), Harp Okulları için Alan Yeterlilik Testlerinden (2018-AYT) Milli Savunma Bakanlığı tarafından yerleştirme taban puanı belirlenmesi halinde, yerleştirme taban puanının %90'ını almış olmak şartıyla kendi aralarında sıralanarak kontenjanın % 5'i kadarı okullara kayıt yaptırma hakkını elde ederler. Kendi puanı ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar % 5'lik kontenjanın dışında tutulurlar.

7) Sınavlarda başarılı olan adaylardan okullara alınacak kontenjan sayısı kadar adayın asil olarak

yerleştirmesi yapılacaktır. Kontenjana giremeyen adaylar yedek olarak belirlenecek ihtiyaç halinde çağrı yapılabilecektir. Seçim aşamalarına katılıp başarılı olmak (Öğrenci Seçme Uçuşu dahil) adayın yerleştirmeye hak kazandığı anlamına gelmez.

8) 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında Harp Okullarına kesin kayıt yaptıran öğrencilere "İngilizce

Seviye Belirleme Sınavı" uygulanacak, her okul için belirlenecek kontenjanlar dahilindeki sayı kadar öğrenci hazırlık sınıfından muaf tutularak 1'inci sınıfa başlatılacaktır.

9) Yukarıda belirtilen faaliyetlerle ilgili tüm duyuru, açıklamalar ve değişiklikler zamanı geldikçe Milli

Savunma Bakanlığının internet sitesinden (www.msb.gov.tr) yayımlanacaktır. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden duyuru ve açıklamaları takip edilmesi faydalı olacaktır.

10) Yerleştirme işlemlerinde adayın Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu tercihleri ayrı ayrı değerlendirilecektir. Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okullarının yerleştirmeleri ayrı ayrı olmak koşulu ile ilk tercihi dışındaki tercihine yerleştirilen aday öncelikli tercihlerinde sıra gelmesi durumunda aday isterse öncelikli tercihine geçebilecektir.

UYARILAR

1) Başvuru ve giriş koşullarını taşımayanlar, başvuru ve giriş koşullarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek asılsız belge düzenleyen ve arşiv araştırması veya güvenlik soruşturması olumsuz çıkan öğrenciler, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (okula kayıt yaptırmış olsalar bile) okul ile ilişikleri derhal kesilir ve gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9'uncu maddesi uygulanacaktır.

2) Yapılacak eksik veya hatalı bilgi girişi nedeniyle doğacak sonuçların tüm sorumluluğu adaylara ait olacaktır.

3) Adaylar bilgilendirme işlemlerini www.msb.gov.tr internet adresinden takip edeceklerdir. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince, www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

4) Adayların maddi ve manevi kayıplara uğramaması için; bu başvuru kılavuzunda belirtilen nitelikleri taşıyıp taşımadıklarından emin olarak seçim aşamalarına gelmesi önemlidir.

5) Asil ve yedek listelerdeki adayların çağrı işlemlerinin hızlı ve etkin olarak yapılabilmesi için, iletişim aracı olarak cep telefonu kullanılacaktır. Dolayısıyla, adayların kendilerine ulaşılabilecek en doğru cep telefonu numaralarını (adayların kendilerine ulaşılabilmesi için 2 farklı numara belirtm eleri gerekmektedir) başvuru formunda belirtmeleri, cep telefonu ve adres değişikliklerini en kısa sürede bildirmeleri son derece önemlidir.

DİKKAT !!!

24 Nisan - 11 Mayıs 2018 tarihleri arasında www.msb.gov.tr genel ağ adresinden

Askeri Okul Tercihi yapmayan adaylar 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.

6) Nedeni ne olursa olsun, kendisine bildirilen tarih ve saatte seçim aşamalarına, sağlık muayenelerine, kayıt işlemlerine gelmeyen adaylar haklarından vazgeçmiş sayılır ve işlemleri iptal edilir.

7) Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yasama, yürütme ve yargı organları, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.

TABLOLAR

TABLO-1 ASKERİ ÖĞRENCİ ADAYLARI İÇİN BOY VE AĞIRLIK

SINIRLARI TABLOSU

17 ve Üzeri Yaş İçin Boy ve Ağırlık Sınırları Tablosu

Satır

Numarası

KADINLAR İÇİN

Satır

Numarası

ERKEKLER İÇİN

Boy

(cm)

Ağırlık

Alt Sınırı (kg)

Ağırlık

Üst Sınırı (kg)

Boy

(cm)

Ağırlık

Alt Sınırı (kg)

Ağırlık

Üst

Sınırı

(kg)

1

149

42

57,7

1

162

49,8

68

2

150

42,7

58,5

2

163

50,4

69

3

151

43,3

59,2

3

164

51

72

4

152

43,8

60

4

165

52

72

5

153

44

60

5

166

52

72

6

154

45

61

6

167

53

73

7

155

45

62

7

168

54

73

8

156

46

63

8

169

54

74

9

157

46

63

9

170

55

75

10

158

47

65

10

171

56

76

11

159

48

65

11

172

56

77

12

160

48

66

12

173

57

78

13

161

49

67

13

174

58

79

14

162

49

68

14

175

58

80

15

163

50

69

15

176

59

81

16

164

51

69

16

177

60

81

17

165

51

70

17

178

60

82

18

166

52

70

18

179

61

83

19

167

53

71

19

180

62

84

20

168

53

73

20

181

62

85

21

169

54

74

21

182

63

86

22

170

54

75

22

183

64

87

23

171

55

75

23

184

64

88

24

172

56

76

24

185

65

89

25

173

56

77

25

186

66

90

26

174

57

78

26

187

66

91

27

175

58

79

27

188

67

92

28

176

58

80

28

189

68

93

29

177

59

81

29

190

69

94

30

178

60

82

30

191

70

95

31

179

60

83

31

192

70

96

32

180

61

84

32

193

71

97

33

181

62

85

33

194

72

98

34

182

62

86

34

195

72

99

35

183

63

87

35

196

73

100

36

184

64

88

36

197

74

101

37

185

64

88

37

198

75

102

38

186

65

89

38

199

75

103

39

187

66

90

39

200

76

104

40

188

67

91

40

201

77

105

41

189

67

92

41

202

78

106

42

190

68

93

42

203

78

107

43

191

69

94

43

204

79

108

44

192

70

95

44

205

80

109

45

193

70

96

45

206

81

110

46

194

71

97

46

207

81

111

47

195

72

98

47

208

82

112

48

196

72

99

48

209

83

114

49

197

73

100

49

210

84

115

50

198

74

101

50

-

-

-

51

199

75

102

51

-

-

-

52

200

76

104

52

-

-

-

AÇIKLAMA:

1) 19 yaş ve üzeri kadınlar hakkında tablonun ilk dört satırı, 19 yaş ve üzeri erkekler hakkında tablonun ilk iki satırı uygulanmaz.

2) 19 yaşından küçük kadınlar hakkında tablonun kırkikinci (kırkiki dahil) satıra kadar olan bölümü, 19 yaşından küçük erkekler hakkında tablonun yirmidokuzuncu (yirmidokuz dahil) satıra kadar olan bölümü uygulanır.

3) Ağırlık alt ve üst sınırlarının hesaplanmasında vücut kitle indeksinin alt sınırı 19 (kg/m2), üst sınırı 26 (kg/m2) olarak esas alınmıştır.

4) Vücut Kitle İndeksi = Ağırlık/Boy (kg/m2) formülü üzerinden hesaplanmıştır.

5) Hava Harp Okulu adayları için uygulanacak boy-kilo sınırları tablodaki 165 cm -190 cm (dahil) arasında olacaktır.

TABLO-2 FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ TABLOSU

ERKEK ASKERİ ÖĞRENCİ ADAYLARI İÇİN

BARFİKSTE KOL ÇEKME

DURARAK UZUN ATLAMA

BASKETBOL TOPU FIRLATMA

MEKİK (1 dk)

400 M. KOŞU

Tekrar

Sayısı

Puan

Mesafe

(cm)

Puan

Mesafe

(m)

Puan

Tekrar

Sayısı

Puan

Süre

(sn)

Puan

0

0

164

0

8,5

0

19

0

01:25

0

1

1

165-174

1

9

1

20-21

1

01:24-01:19

2

2

2

175-179

2

9,5

2

22-23

2

01:18

4

3

3

180-184

3

10

3

24-25

3

01:17

6

4

4

185-189

4

10,5

4

26-27

4

01:16

8

5

5

190-191

5

11

5

28-29

5

01:15

10

6

6

192-193

6

11,5

6

30-31

6

01:14

12

7

7

194-195

7

12

7

32-33

7

01:13

14

8

8

196-197

8

12,5

8

34-35

8

01:12

16

9

9

198-199

9

13

9

36-37

9

01:11

18

10

10

200-201

10

13,5

10

38-39

10

01:10

20

11

11

202-203

11

14

11

40-41

11

01:09

22

12

12

204-205

12

14,5

12

42-43

12

01:08

24

13

13

206-207

13

15

13

44-45

13

01:07

26

14

14

208-209

14

15,5

14

46-47

14

01:06

28

15

15

210

15

16

15

48

15

01:05

30

01:04

32

01:03

34

01:02

36

01:01

38

01:00

40

AÇIKLAMALAR:

1. Fiziki Yeterlilik Testinde 5 branşın 4'ünden 1 (bir) ve üzeri puan almak zorunludur, 2 ve daha fazla branştan puanı hesaplanmayan veya 0 (sıfır) puan alan aday not toplamına bakılmaksızın elenir. Aday puan alamadığı branş veya branşlardan bir defaya mahsus olmak üzere itiraz sınavına girebilir.

2. Adayın aldığı puanların toplamı Fiziki Yeterlilik Testi puanını oluşturur.

TABLO-2 (Devamı)

BAYAN ASKERİ ÖĞRENCİ ADAYLARI İÇİN

BARFİKSTE AÇIK TUTUŞTA BEKLEME

DURARAK UZUN ATLAMA

BASKETBOL TOPU FIRLATMA

MEKİK (1 dk)

400 m. KOŞU

Süre

(sn)

Puan

Mesafe

(cm)

Puan

Mesafe

(m)

Puan

Tekrar

Sayısı

Puan

Süre

(sn)

Puan

00:29

0

149

0

5,5

0

14

0

01:40

0

00:30-00:35

1

150-154

1

6

1

15

1

01:39

2

00:36-00:40

2

155-159

2

6,5

2

16-17

2

01:38

4

00:41-00:42

3

160-164

3

7

3

18-19

3

01:37

6

00:43-00:44

4

165-169

4

7,5

4

20-21

4

01:36

8

00:45-00:46

5

170-172

5

8

5

22-23

5

01:35

10

00:47-00:48

6

173-175

6

8,5

6

24-25

6

01:34

12

00:49-00:50

7

176-178

7

9

7

26-27

7

01:33

14

00:51-00:52

8

179

8

9,5

8

28-29

8

01:32

16

00:53-00:54

9

180

9

10

9

30-31

9

01:31

18

00:55-00:56

10

181

10

10,5

10

32-33

10

01:30

20

00:57-00:58

11

182

11

11

11

34-35

11

01:29

22

00:59-01:00

12

183

12

11,5

12

36-37

12

01:28

24

01:01-01:02

13

184

13

12

13

38-39

13

01:27

26

01:03-01:04

14

185

14

12,5

14

40-41

14

01:26

28

01:05

15

186

15

13

15

42

15

01:25

30

01:24

32

01:23

34

01:22

36

01:21

38

01:20

40

AÇIKLAMALAR:

1. Fiziki Yeterlilik Testinde 5 branşın 4'ünden 1 (bir) ve üzeri puan almak zorunludur, 2 ve daha fazla branştan puanı hesaplanmayan veya 0 (sıfır) puan alan aday not toplamına bakılmaksızın elenir. Aday puan alamadığı branş veya branşlardan bir defaya mahsus olmak üzere itiraz sınavına girebilir.

2. Adayın aldığı puanların toplamı Fiziki Yeterlilik Testi puanını oluşturur.

TABLO-3 FAALİYET TAKVİMİ[*]

S.

No.

Faaliyet Adı

Yeri

Tarihi*

1.

Başvuruların Alınması

ÖSYM Başkanlığı

09 Ocak-15 Şubat 2018

2.

2018 Milli Savunma Üniversitesi

Aday Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (1'inci Seçim Aşaması)

ÖSYM Başkanlığı

18 Mart 2018

3.

Aday Tercihlerinin Alınması

www.msb.gov.tr

24 Nisan -11 Mayıs 2018

(Bu tarihler arasında tercihlerini yapmayan adaylar 2'nci seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.)

4.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Başvurusu Kabul Edilen Adayların

İlanı

www.msb.gov.tr

11 Haziran 2018

5.

2018-TYT (Temel Yeterlilik Testi) 2018-AYT (Alan Yeterlilik Testleri)

ÖSYM Başkanlığı

23 Haziran 2018

24 Haziran 2018

6.

İkinci Seçim Aşamaları (Fiziki

Yeterlilik Testi-HHO için Psikomotor Testi-Bando Asb.MYO için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye

Tespit Sınavı-Mülakat)

Kara Harp Okulu K.lığı ANKARA

26 Haziran-10 Ağustos 2018

7.

Öğrenci Seçme Uçuşu (ÖSU)

Hava Kuvvetleri Komutanlığının belirleyeceği hava meydanlarında

Hava Kuvvetleri Komutanlığının belirleyeceği tarihlerde

8.

Asil ve Yedek Listedeki Adayların

Kayıt İşlemleri

MSÜ Aday Yerleştirme ve Çağrı Komisyonları

13-15 Ağustos 2018 (HO Asil)

16 Ağustos-07 Eylül 2018 (HO Yedek)

27-29 Ağustos 2018 (MYO Asil)

31 Ağustos-14 Eylül 2018 (MYO Yedek)

2018 YILI MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ

HARP OKULLARI VE ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖĞRENCİ ALIMLARI AKIŞ ŞEMASI

BAŞVURU

09 Ocak - 15 Şubat 2018

Sınav Başvurularının Alınması

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) ÖSYM internet adresinden yapacaklardır. Harp Okullarına bayan ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına sadece erkek öğrenci alınacaktır.

Dikkat!

18 Mart 2018 Saat 10:15

2018 - MSÜ Sınavı

Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarında öğrenci olmak isteyen adaylar mutlaka MSÜ-2018

sınavına girmelidir.

ADAY TERCİHLERİNİN ALINMASI

24 Nisan - 11 Mayıs 2018

Aday Tercihlerinin Alınması

18 Mart 2018 tarihinde sınava giren adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini www.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar ikinci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır.

11 Haziran 2018

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sonuçları 11 Haziran 2018 tarihinde, www.msb.gov.tr internet adresinde açıklanacaktır.

Dikkat! 23-24 Haziran 2018 2018-TYT ve 2018 AYT

Harp Okulları için 2018 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1'nci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile YKS'nin 2'nci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), Asb. MYO için 2018 yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen adaylar hiçbir surette Askeri Okullara yerleştirilmeyecektir. Astsubay MYO için 2018 Yılı YKS Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve Harp Okulları için YKS Alan Yeterlilik Testinden (AYT) tercih ettiği Harp Okulu yerleştirme puan türünden 180'in altında puan alan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

ÖĞRENCİ SEÇME

26 Haziran - 10 Ağustos 2018

2'nci Seçim Aşamaları

2'nci seçim aşamaları için çağrı ve 2'nci seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getireceği belgeler www.msb.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır. 2'nci seçim aşamaları sağlık raporu bölümü hariç olmak üzere iki gün olacak şekilde icra edilecektir. 1'inci gün evrak kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fizik Değerlendirme, Psikomotor Testi (Hava Harp Okulu adayları için), Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), 2'nci gün mülakat sınavları ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacaktır. 2'nci Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar sağlık raporu almak üzere hastaneye gönderilecektir. Olumlu sağlık raporu alan ve tercihleri arasında Hava Harp Okulu olan adaylar belirlenen kontenjan dahilinde öğrenci seçim uçuşuna gönderileceklerdir.

E-DEVLET ŞİFRESİ İLE ÖSYM SİSTEMLERİNE GİRİŞ

Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) e-Devlet Kapısı üzerinden güvenli giriş yapabileceklerdir. ÖSYM aday erişim şifresi kullanılarak yapılan tüm işlemler, e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılarak da gerçekleştirilebilecektir. ÖSYM aday erişim şifresi kullanılarak veya e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu adayın kendisine aittir. Bu nedenle şifre hiç kimseyle paylaşılmamalıdır. Ayrıca e-Devlet Kapısından "Tek Tıkla Giriş" özelliği kullanılarak da yukarıda belirtilen uygulamalara güvenli giriş yapma, ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemine (https://odeme.osym.gov.tr) erişilebilme ve ÖSYM sisteminde var olan sınav/yerleştirme sonuçlarını toplu olarak görme ekranına erişim özelliği eklenmiştir. ÖSYM Merkezi (Bilkent-Ankara) ve Başvuru Merkezlerinde aday veya görevliye e-Devlet şifresi verme işlemi yapılmamaktadır.

ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM'YE GÖNDERİLECEK

DİLEKÇELER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Dilekçe yazılmasını gerektiren konular için ÖSYM ile yapılacak her türlü yazışmada " Genel Amaçlı Dilekçe" örneği kullanılmalıdır. Dilekçenin işleme konulabilmesi için adayın ne istediğini açıkça belirtmesi gerekir. Dilekçe örneği üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur, bilgi alanları eksik olan dilekçeler işleme alınmayacaktır.

Aday, dilekçenin aslını ÖSYM'ye ulaştırmalıdır. Merkezimize faks yoluyla ulaştırılan dilekçeler işleme alınmayacaktır.

Bilgi güvenliğini artırmak amacıyla dilekçede evrak referans numarası belirtilmesi uygulamasına geçilmiştir. Aday, evrak referans numarasını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinecektir.

Adayın https://ais.osym.gov.tr adresinde işlem yapabilmesi için herhangi bir sınava başvuru işlemi sırasında edindiği aday internet erişim şifresini kullanması gerekir. Bu şifre, adayın sonraki yıllarda da ÖSYM'nin internet adresinden yapabileceği tüm işlemlerde (sınava giriş belgesini edinme, sonuçları öğrenme, bilgilerini görme ve bazı bilgilerini değiştirme vb.) kullanılacaktır. Bu nedenle adayın bu şifreyi unutmaması, kimseye vermemesi, hiç kimse ile paylaşmaması ve özenle saklaması gerekir. Şifresini bilmeyen ya da yeniden edinmek isteyen adaylar, üzerinde soğuk damga basılı, güncel bir fotoğr af bulunan ve T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarıyla şahsen ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya ÖSYM tarafından yetkilendirilmiş Başvuru Merkezlerine başvurmalıdır.

Dilekçe yazılmaması gereken konular:

Adaylar aşağıda belirtilen konulardaki değişiklik istekleri için dilekçe yazmayacak, gerekli değişikliği her sınav için ayrıca belirtilecek tarihlerde https://ais.osym.gov.tr internet adresinde kendileri gerçekleştirecektir. Bu tarihler dışında değişiklik isteği yapılamayacaktır.

¦ "Kimlik Bilgileri"nde değişiklik yapmak isteyen T.C. uyruklu adaylar bu isteklerini önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) yaptırmalıdır. Değişiklik işlemi MERNİS'te gerçekleştikten sonra, bu değişikliklerin adayın ÖSYM'deki kayıtlarına aktarılması işlemi, aday tarafından https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yapılmalıdır.

¦ "Sınava İlişkin Bilgileri" veya "İletişim Bilgileri" alanlarında değişiklik yapmak isteyen bir aday bu değişikliği https://ais.osym.gov.tr internet adresinde kendisi gerçekleştirecektir.

Dilekçe yazılmasını gerektiren konular:

Adaylar aşağıda belirtilen konular için dilekçe yazabilecektir:

Sınav sonuçlarının incelenmesi isteği Uyruk bilgisinde değişiklik isteği

Genel Amaçlı Dilekçe

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞINA Bilkent / ANKARA

Aşağıda belirtmiş olduğum taleplerimle ilgili olarak gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.

.... / .... / .......

(İmza)

T.C. Kimlik / Y.U. Numarası

Evrak Referans Numarası

Adı ve Soyadı

Sınav Adı / Yılı

Baba Adı

Sınav Dönemi

Doğum Yeri

Telefon No

Doğum Tarihi

/

/

E-posta

@

Yazışma Adresi

Posta Kodu

İlçe

İl

Talepler

DİKKAT:

Bilgilerde eksiklik ya da hata bulunan dilekçeler ile imzasız dilekçeler işleme konulmayacaktır.

Aşağıdaki durumlarda dilekçe yazılmayacak, bu bilgilerdeki değişiklikler, öngörülen süreler içerisinde

internet ortamında adayın kendisi tarafından gerçekleştirilecektir. a- Kimlik bilgilerinde değişiklik isteği* (Önce MERNİS bilgilerinde değişiklik yaptırılmalıdır.) b- Sınava ilişkin bilgilerde değişiklik isteği*

c- İletişim bilgilerinde değişiklik isteği*

* ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden aday tarafından yapılan bilgi değişiklikleri, ilgili sınavın " Güncelleme" sayfasından yapıldığı takdirde ilgili sınav ile ilgili işlemlere yansıtılır. "Profilim" sayfasından yapılan değişiklikler ilgili sınava yansıtılmaz.

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

* Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebilecektir .

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik Numarasını, adı, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Ücret, internet aracılığıyla da yatırılabilir.

Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini ÖSYM'nin internet sayfasında e- İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

[*] Milli Savunma Bakanlığı, belirlenen usul, esaslar ve faaliyet takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

2'nci seçim aşamalarında başarılı olan ve olumlu sağlık raporu alan adayların, Fiziki Yeterlilik Testleri ve Mülakat aşamasında aldıkları puanlar ile Üniversite Sınavı Puanları (Harp Okulları için 2018-AYT, Astsubay Meslek Yüksekokulları için TYT, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için yerleştirme aşamasında TYT puanı ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı kullanılacaktır) dikkate alınarak "Aday Değerlendirme Puanları" tespit edilecek ve bu puanlara göre asil ve yedek listeler belirlenecektir.

KAYIT İŞLEMLERİ

Harp Okulu Asil ve Yedek Adayların Kayıt İşlemleri Asb. MYO Asil ve Yedek Adayların Kayıt İşlemleri

13 Ağustos - 15 Ağustos 2018 (Asil) 27-29 Ağustos 2018 (Asil)

16 Ağustos - 07 Eylül 2018 (Yedek) 31 Ağustos - 14 Eylül 2018 (Yedek)

Asil ve yedek listeler www.msb.gov.tr adresinde ilan edilecek, ayrıca posta yolu ile bir duyuru yapılmayacak, belge gönderilmeyecektir. Sınavlarda başarılı olan adaylardan okullara alınacak kontenjan sayısı kadar aday yerleştirmesi yapılacaktır. Kontenjana giremeyen adaylar yedek olarak belirlenecek, ihtiyaç halinde çağrı yapılabilecektir.

Kaynak : SGK Rehberi
Kritik asgari ücret ve enflasyon açıklaması
Ekmeğe yılın ilk zammı O ilden geldi!
Bülent Arınç'tan Abdullah Gül sorusuna net cevap!
Türkiye Vagon Sanayi Engelli İşçi Alım İlanı
Kırgın gönüller tamir edilecek
Doktordan genç avukata: Sen bu yüzle avukatlık yapamazsın
Kravat ve takım elbiseyle 18 yıldır simit satıyor..
Göreve iade durumu varsa ikramiye de mutlaka ödenmeli
İZBAN AŞ çalışanları yüzde 26'lık zammı kabul etti
Dünya devi otomotiv şirketi 200 bin aracını geri çağırdı!
Kredi çekecekler dikkat! Merkez Bankası değiştirdi...
Çocuk sayısı çok olan yaşadı! Devlet ödeyecek...
EYT mağdurlarının seçim öncesi sorunları çözülür mü?
Klavye Şampiyonasına 787 öğrenci katıldı
Karın ağrısı hayatını kurtardı
2 bin 379 liraya yükseldi! İşte hesaba yatacağı tarih
4/D'li işçilerin zamları Meclis gündemine geliyor
'Estetik ameliyet'lara tazminat yolu açıldı!
Türkiye ve KKTC arasında "ehliyet" anlaşması
Attığı imzalar ocağını söndürdü
2019 yılı Engelli Öğretmen Alımı Alan ve Kontenjan Listesi belli oldu
Forkliftle adam taşıyınca işinden oldu
İdari para cezaları makul ve gelire göre olmalı
Yanan kuruyemiş fabrikasında zarar 5 milyon TL
Kayınvalide ve kayınpedere verilen anahtar boşanma nedeni
İGDAŞ'tan doğalgazda tasarruf tüyoları
Soylu'dan 'sahte hesaplarla dolandırıcılık' uyarısı
Kızı ihbar etti, polis ipten aldı
İstanbul Beykoz Belediyesi Geçici 14 İşçi Alacak
Ak Parti'den 'af yasası'na ilişkin açıklama
İçişleri açıkladı! 831 hesapla ilgili adli işlem başlatıldı
Emekliye bin TL'de şok! 2-3 yıl zam yok
Fazıl Say sessizliğini bozdu!
Elektrik desteğinden 10 milyon kişi faydalanacak
O Emniyet Müdürü tutuklandı!
Maaşların en yüksek olduğu şehirler belli oldu
Eşini öldürüp kaçtı
Bin 500 kişilik işçi alımı için 11 bin 500 kişi başvurdu
AK Parti'nin Iğdır belediye başkan adayları tanıtıldı
Ünlü oyuncunun acı günü
Türk otomotiv sektörünü bu 5 il uçurdu!
Emekliye en az 230 TL fark
Ehliyette '85 yaş' sınır olsun önerisi
Kriz çözeceklerdi, krizle ayrıldılar
Marketlerdeki zam oranı kaç oldu? İşte ürün ürün zam talosu
Yozgat'ta takım elbiseli simitçi şaşırttı!
Kadroya geçen taşeron seçim öncesi iyileştirme bekliyor
Asgari ücrette büyük oyun! Patronlar 400 TL'yi geri istiyor...
Bunu yaptı .İşinden oldu
Ödemeyi kitap okuyarak yapıyorsunuz
ABD’nin, İran ambargosunda önemli gelişme
3600 ek göstergede yeni talep! O meslek 5000 ek gösterge istiyor
Bingöl'de AK Partili 100 kişi MHP'ye geçti
Ünlü İletişim Profesörü Suat Gezgin emekli oluyor
Lüks rezidanstan imalathane çıktı!
İttifakların yeni gündemi belediye meclis üyelikleri
Babası 'ders çalışmıyor' diye öldürmüştü! Karnesi yürek burktu
O kamu görevlilerine 'kadro' müjdesi! Bütçeye ek yük getirmez...
Konya Taşkent SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Müftülere nikah yetkisinde AYM son kararı verdi
Antalya Büyükşehir Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Sürücüler dikkat! KGM'den 'yol' uyarısı geldi
Taşeronda makas açılıyor! Yeni işçiye 104 gün ikramiye
Altın ve dövizlerini sahiplerine vermeyen kuyumcuya hapis cezası
Çarpıcı iddia: Binali Yıldırım istifa edecek!
Dünya devi kredi kartı şirketine 573 milyon euro ceza
YSK Başkanından kritik seçim açıklamaları!
Bir ‘Tosuncuk' vakası daha
Edirne İpsala Şehir Hiz. 1 İşçi Alacak
10 milyon kişiye müjde! Ücreti devlet ödeyecek
İşte en erken emekli olunan ülke!
Taşeronda Ocak'ta kim ne kadar ikramiye alacak? İşte tablo
Bu ilaçları bu yiyeceklerle tüketmeyin
O çalışanların maaşına vergi indirimi
İhraçtan dönen memurun maaş ve priminde iki detay
Borçlulara 2. müjde! Faiz alınmayacak
Belediye başkanları da yemin etsin
HDP'nin Diyarbakır adayı belli oldu
Bakan müjdeyi verdi! O ücretler artırıldı
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Melih Gökçek kimi hedef aldı! Birilerinin ipliğini pazara çıkarma zamanı
Borcu olan şimdi yandı! Yerini gösteriyor
Kullanıcılar dikkat! Verileriniz sızdırılabilir
Biberin kilosu pazarda 20 lirayı buldu
Tarkan'dan boşanma açıklaması
Pilot il Samsun kenevir fabrikasını bekliyor
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
20 yıl 5975 gün ve 55 yaş şartlarına tabisiniz
Milyonları ilgilendiriyor! 180 TL'ye yükseldi
61 yaşındaki yasak aşkı sonu oldu!
Başsavcı tezgahın başına geçip satış yaptı
E-Devlette flaş yenilik! Adres değişikliği nasıl yapılır?
Sözleşmeli istihdam kaldırılsın!
Red Kit'teki asıl mesajı biliyor muydunuz?
Kayınbabasının cenazesine katılmayan geline şok ceza
Söke Ovası Sulama Birliği Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Seçim meydanlarının yıldızı: Bez çanta
Bakan Kasapoğlu'ndan Ankaralılara stat müjdesi
SGK O paraları iade ediyor! 2 şart var
Askere yeni eğitim geliyor...
Kadro alan taşeron için kritik ay! 2019 TİS için komisyonlar oluşturuluyor
Dilenci kadın ilçenin en zengini çıktı!
Meclis aşçısı önerge yazdı!
Tekirdağ Hayrabolu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Marketlerde gerçek zam oranı kaç?
Tüm öğrencileri ilgilendiren değişiklik
22 Ocak 2019'dan önemli gündem başlıkları
O aile, servis şoföründen şikayetçi oldu
İşte Türkiye'nin deprem haritası!

İlgilinizi Çekebilir