Bakan, Müsteşarın yetkilerini kaldırdı

Bakan, Müsteşarın yetkilerini kaldırdı

Tarih :
Bakan, Müsteşarın yetkilerini kaldırdı

Bakan İsmet Ylmaz, Müsteşarın yetkilerini kaldırdı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, görevde yükselme düzenlemesinde en önemli görevleri yapacak olan sınav kurulunun oluşumunda, son haftalarda neredeyse her gün bir medya organına röportaj vererek gündemde kalan Müsteşarın yetkilerini kaldırdı. Sınav komisyonunun başkanlığını Müsteşar değil Bakan belirleyecek

Milli Eğitim Bakanlığının görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği 13 Ocak 2018 tarihi itibariyle değiştirdi.

Değişiklik sırasında, Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavları yapacak olan Merkezi Sınav Kurulunun yapısı değiştirildi.

Önceki yönetmelik düzenlemesinde; Yazılı sınav kurulu, ya Müsteşar ya da müsteşarın onayıyla görevlendirilen bir müsteşar yardımcısı veya İnsan Kaynakları Genel Müdürü başkanlığında; iki daire başkanı, bir denetçi veya hukuk müşaviri, bir il milli eğitim müdüründen oluşmaktaydı.

Yeni düzenlemede ise Müsteşar ve İnsan Kaynakları Genel Müdürü çıkarılmıştır. Yeni düzenlemeye göre, Merkezi Sınav Kurulu; Bakan onayıyla Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu müsteşar yardımcısı başkanlığında; biri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünden olmak üzere üç daire başkanı ve bir hukuk müşavirinden oluşur.

Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu üyelerini de Merkez Sınav Kurulu belirleyecek

Kaynak : Memurlar.Net

İlgilinizi Çekebilir