Anasayfa » Medya Haberleri » 'Sen müdür değil, odacı bile olamazsın' sözü hakaret sayılır mı?

'Sen müdür değil, odacı bile olamazsın' sözü hakaret sayılır mı?

'Sen müdür değil, odacı bile olamazsın' sözü hakaret sayılır mı?

Tarih :
'Sen müdür değil, odacı bile olamazsın' sözü hakaret sayılır mı?
Emekli maaşına bloke koyulması sebebiyle vergi dairesine gelerek Müdür'e karşı "neden emekli maaşımı bloke ettirdiniz, nasıl iş yapıyorsunuz, sen müdür olamazsın, odacı bile olamazsın'' dedikten sonra ''silah alıp tekrar gelip hareket eden her şeye ateş edeceğim'' şeklinde ifadelerde bulunan şahısın davranışını Yargıtay hakaretten saymayarak, Yerel mahkemenin mahkumiyet kararını bozdu.

Yargıtay 18. Ceza Dairesinin 16/01/2017 tarihli, 2015/20830esas,2017/487 karar sayılı kararında özetle,

Kaba hitap tarzı niteliğindeki sözler olarak kabul ederek,DavacıVergi Dairesi Müdürünün,onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret olmadığına karar verdi.

Yüksek Mahkeme kararında;

'...Sanığın emekli maaşına bloke koyulması sebebiyle olay günü vergi dairesine gelerek Müdür ...'e karşı "neden emekli maaşımı bloke ettirdiniz, nasıl iş yapıyorsunuz, sen müdür olamazsın, odacı bile olamazsın'' dedikten sonra ''silah alıp tekrar gelip hareket eden her şeye ateş edeceğim'' şeklinde tehdit eylemini gerçekleştirdiğinin anlaşılması karşısında, icra edilmek istenen bir kamu görevine karşı eylemde bulunulmadığı, sanığın eylemi ile engellenebilecek bir kamu görevi bulunmadığı, sanığın eylemlerinin tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmeden suçun niteliğinde yanılgı ile yazılı şekilde görevi yaptırmamak için direnme suçundan hüküm kurulması,...

...Hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. Sanığın, mağdura söylediği, "neden emekli maaşımı bloke ettirdiniz, nasıl iş yapıyorsunuz, sen müdür olamazsın, odacı bile olamazsın'' şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, mahkumiyet kararı verilmesi...BOZULMASINA, ..'şeklinde değerlendirdi.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler