Anasayfa » Sigortalı » Staj başlangıcı sigorta başlangıcı sayılır mı?

Staj başlangıcı sigorta başlangıcı sayılır mı?

Staj başlangıcı sigorta başlangıcı sayılır mı?

Tarih :
Staj başlangıcı sigorta başlangıcı sayılır mı?

Staj başlangıcı sigorta başlangıcı sayılır mı?

1998 yılında okul tarafından stajyer olarak belediyeye girdim. Okuldan bana sigortalarımızın emekliliğe yansıdığını söylüyorlardı. Ben 2005 yılında sigortalı olarak çalışmaya başladım, sigorta numaram aynı. Benim sigorta girişim 2005 mi yoksa 1998 mi olacak?

SSK emekliliğinde, üç hususa bakılmaktadır

Bunlardan birincisi sigortalılık süresi, ikincisi işe giriş tarihine göre belirlenen yaş ve üçüncüsü de prim ödeme gün sayısının doldurulmuş olmasıdır. Bu üç şartın da gerçekleşmesinden sonra SSK’lılar emekli olabilmektedir.

1/4/1981 tarihinden önce emeklilik primi ödeyenler hakkında, sigortalılık süresinin 18 yaşın doldurulduğu tarihte başlayacağına ilişkin hüküm uygulanmamaktadır. Bir diğer anlatımla sigortalılık süresinin başlangıcı; 01/04/1981 tarihinden önce ise işe başlayanlar için işe başlama tarihi, 01/04/1981 tarihinden sonra işe başlayanlar için ise 18 yaşın doldurulduğu tarih olarak kabul edilmektedir.

Emeklilik yaşının belirlenmesinde kişinin ilk işe giriş tarihi dikkate alınacağından dolayı, özellikle 8.9.1999 öncesi çalışması olan ve kademeli emekliliğe tabi kişiler için 18 yaşından önceki işe başlama tarihine göre emeklilik yaşı tespit edilmektedir. Örneğin, 1.1.1990 yılında 15 yaşında çalışmaya başlayan bir erkek sigortalı için 1.1.1990 işe giriş tarihi geçerli olup, 52 yaşını ve 5525 gün sayısını dolduracak, ancak 25 yıl sigortalılık süresi 18 yaşın doldurulduğu tarihten başlayacaktır. Yani, 18 yaşından sonra 25 yıl sigortalılık süresi 43 yaşını doldurunca tamamlanacaktır. 18 yaşından önce uzun vadeli sigorta kollarına tabi olanların sigortalılık süresi, 18 yaşını doldurdukları tarihte başlamış kabul edilmektedir. Bu tarihten önceki süreler için ödenen uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin primler ayrıca prim ödeme gün sayılarının hesabında dikkate alınır.

Ancak, emekli olmak için sigortalılık süresi dışında yaş şartı da arandığı için 8.9.1999 tarihinden sonra 18 yaşın altında geçen hizmetlerin bulunmasının bu gün için önemi kalmamıştır. Çünkü kişi bugün 1 yaşında sigortalı olsa bile en erken, kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşını doldurunca emekli olabilecektir.

Sigortalılık süresinin başlangıcı ile ilgili olarak çıraklar içinde istisnai bir durum söz konusudur

Mesleki Eğitim Kanunu kapsamındaki çırak ve meslek lisesi öğrencileri hakkında emeklilikle ilgili uzun vadeli sigorta kolları uygulanmadığından, bu sürelerde bildirilen primler nedeniyle işe başlama tarihi veya sigortalılık başlangıcı olarak kabul edilmemektedir.

Staj döneminde sadece iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortası için prim ödenir. Staj süresince emeklilik için gerekli olan malullük, yaşlık ve ölüm sigortalarına ilişkin prim ödenmediğinden, emeklilik açısından stajda geçen süreler sigortalılık süresi, staja başlama tarihi ise sigorta başlangıcı sayılmaz.

Staj başlangıcında verilen sigorta sicil numarası, bütün sigortalılık döneminde geçerli olur. Ancak sigorta başlangıcı, tüm sigorta kollarına tabi olarak ilk defa çalışılmaya başlandığı tarih olur. Buna göre 1998 yılındaki staj başlangıcınız sigorta başlangıcı sayılmaz. 2005 yılındaki tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışmaya başladığınız tarih sigorta başlangıç tarihiniz sayılır.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler