Anasayfa » İşçi » Çalışma Bakanı: Cep harçlığını 75 TL’ye çıkaracağız

Çalışma Bakanı: Cep harçlığını 75 TL’ye çıkaracağız

Çalışma Bakanı: Cep harçlığını 75 TL’ye çıkaracağız

İşveren Dergisine konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide SARIEROĞLU çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar:

Tarih :
Çalışma Bakanı: Cep harçlığını 75 TL’ye çıkaracağız
Kadınlarımızın işgücüne katılım oranını %41 düzeyine çıkaracağız

Gençlerimiz ve kadınlarımız başta olmak üzere özel politika gerektiren grupların işgücü piyasalarında ne derecede ve nasıl yer edindikleri ülke kalkınmamız için önemli bir göstergedir. Bu minvalde işgücü piyasasına girme, iyi ve nitelikli işlere erişim ve istihdamı sürdürülebilir kılma noktasında karşılaştıkları engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik politikaların hayata geçirilmesi Hükümetimizin öncelikleri arasında bulunmakta ve bu konu tüm üst politika belgelerimizde ilk sıralarda yer almaktadır.

İşgücü piyasamızda yapısal bir sorun haline gelmiş olan bu engellere yönelik tedbirlerin geliştirilmesi; sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümenin sağlanmasının yanı sıra toplumsal refah ve bütünleşme adına da son derece önemlidir. Daha müreffeh bir toplumun inşası maksadıyla ülkemizde son on beş yıllık dönemde sağlıktan eğitime, alt yapı çalışmalarından ekonomiye pek çok alanda gerçekleştirdiğimiz atılımın yanı sıra kapsayıcı ve sürdürülebilir istihdam konusunda aldığımız tedbirlerin ve uyguladığımız politikaların işgücü piyasasına olumlu yansımalarını açık bir şekilde görmekteyiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak 2023 vizyonumuz doğrultusunda kadınlarımızın işgücüne katılım oranının %41 düzeyine çıkarılmasına, gençlerimizin işsizlik oranın genel işsizlik düzeyine indirilmesine ve kayıt dışılıkla mücadeleye yönelik almış olduğumuz yapısal tedbirlerle çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmekteyiz. Kadınlarımızın iş ve aile yaşamlarını dengeleyebilmelerini, onların mutluluğu ve toplumsal huzurumuzun sağlanabilmesi açısından önemsiyoruz.

Kadınlarımızı kendi işlerinin patronu haline getirmeye çalışıyoruz

Bizler, kadınlarımızın “anne” rolünü üstlendiğinde de çalışmalarına devam etmelerini arzu ediyoruz. Bu noktada “Annelik ve çalışmak da bir haktır” düşüncesiyle, iş-aile yaşamı dengesinin gerçekleştirilmesi için aile dostu politikaları hayata geçirerek çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Çocuk, yaşlı veya hasta bakımı ve ev işleri ile meşguliyet gibi pek çok nedenle işgücü piyasasından uzaklaşan kadınlarımızın üretim süreçlerine kazandırılmasına ve iş hayatındaki statülerinin iyileştirilmesine yönelik “Yarım Çalışma Uygulaması”, “Ebeveynler İçin Kısmi Zamanlı Çalışma Hakkı”, “Sigorta Prim Teşviki” gibi önemli yasal düzenlemeler hayata geçirdiğimiz uygulamalardan sadece bir kaçıdır. Kadınlarımızı ücret karşılığı iyi işlerde çalışmalarının yanı sıra kendi işlerinin patronu olmaları için de girişimcilik girişimcilik eğitimlerimizle ve projelerimizle destekliyoruz.

Son on beş yılda, sunduğumuz istihdam imkânları, doğum izinleri ve girişimcilik uygulamalarıyla kadın istihdamına önemli destekler vererek; kadın istihdamının sadece nicelik olarak değil nitelik olarak da gelişme göstermesinin adımlarını atmış bulunuyoruz. Kadınlarımızın yanı sıra ülkemizin geleceği olan gençlerimizin ihtiyaçlarına da büyük bir sorumlulukla yaklaşmakta ve onların eğitimden çalışma hayatına geçişlerinde yaşadıkları dezavantajları asgariye indirmeye çalışmaktayız. Gençlerimizin işgücü piyasasına girmelerini kolaylaştırmak, mesleki tecrübe kazanmalarına imkân sağlamak maksadıyla “Öğrencilere Meslek Danışmanlığı Hizmetleri”, “Mesleki Eğitim Kursları” “İşbaşı Eğitim Programları”, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik “Staj Desteği” gibi uygulamaları yaygınlaştırdık. Ayrıca gençlerimizin istihdamını artırmak için çeşitli prim teşviklerini ve uluslararası fon destekli projeleri hayata geçirdik.

Bir yılda 1 buçuk milyonun üzerinde ilave istihdam oluşturduk

2017 yılında, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde başlattığımız Çalışma Hayatında Milli İstihdam Seferberliği neticesinde bir istihdam mucizesi gerçekleştirerek bir yılda 1 buçuk milyonun üzerinde ilave istihdam oluşturduk. Yine aynı dönemde İŞKUR aracılığıyla 357 bin 210’u kadın, 361 bin 593’ü 15-24 yaş aralığındaki genç olmak üzere tarihi bir rekorla bir milyonun üzerindeki vatandaşımızın işe yerleşmesine aracılık etmiş bulunmaktayız. Aktif işgücü programlarımız ile gençlerimizin ve kadınlarımızın yüksek düzeyde katılım sağlamasını destekleyerek bu kurs ve programlarla 500 binin üzerinde vatandaşımıza işgücü piyasası gereklerine uygun vasıflar kazandırdık. 2017 yılı Aralık ayında gerçekleştirdiğimiz İstihdam Şûrasında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Çalışma Hayatında Milli İstihdam Seferberliği’nin ikinci fazı başlatıldı ve 2018 yılı için en az +2 istihdam hedefine ulaşmak için işgücü piyasamıza büyük bir ivme kazandıracak olan yeni dönem desteklerimizin müjdesi verildi. 2018 yılında bilişim ve imalat sektörlerinde mevcut sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek her bir sigortalının tüm sigorta primlerini ve vergilerini Devlet olarak karşılayacağız. İlave istihdama bu zamana kadar asgari ücret üzerinden verdiğimiz sigorta prim desteğini, 2018 yılında bu iki sektörde brüt asgari ücreti geçmemek üzere, prime esas kazanç üzerinden vermeye başlayacağız. Bilişim ve imalat harici sektörlerde ise 2017 yılında olduğu gibi 2018’de de, ilave istihdam edilen her bir çalışan için asgari ücret üzerinden sigorta prim ve vergi desteği sunmaya devam edeceğiz. Teşvikten yararlanma süresi her bir sigortalı için 12 ay iken, özel politika gerektiren gruplarımız olan 18-25 yaş arası gençlerimiz, kadınlarımız ve engelli vatandaşlarımız için bu süreyi 18 aya çıkartıyoruz. Şimdiden işverenlerimizde büyük ilgi uyandıran “Bir Senden Bir Benden” uygulamamız ile genç istihdamımızı artırmaya yönelik büyük bir destek sunacağız.

İmalat sektöründe faaliyet gösteren esnafımızdan ustalık belgesi olan ve 1 ila 3 çalışanı bulunan işverenlerimizin çalışan sayılarına ilave olarak istihdam edecekleri 18-25 yaş grubundaki gençlerin 2018 yılı boyunca ücret ve sosyal güvenlik prim giderlerini bir ay işverenimiz karşılayacak bir ay ise İŞKUR olarak biz karşılayacağız. Kadınlarımızın işgücü piyasasında nicelik olarak güçlü bir şekilde yer almaları kadar, nitelik olarak da etkin pozisyonlarda bulunmalarını sağlamak önceliğimizdir. Bu gerekçe ile kadınlarımızın meslek sahibi olması, üretime sundukları katkının artarak devam etmesi için ilk defa sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına ve mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlarımızın bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş çocukları için aylık 400 TL’lik bakım desteğini program/kurs süresi boyunca kendilerine sunacağız. Ayrıca, Sanayi 4.0’ın etkilerini göz önünde bulundurarak özellikle genç işgücümüzün geleceğin mesleklerinde yetiştirilmesine büyük önem veriyoruz. Kodlama ve yazılım eğitimlerimiz başta olmak üzere bilişim sektörünün nitelikli işgücünü karşılamaya yönelik programlarımızı daha da yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Cep harçlığını 75 TL’ye çıkaracağız

Bu çalışmalarımızdan biri nitelikli işgücü gerektiren veya geleceğin mesleklerinde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarının süresinin 9 aya; cep harçlığının ise 75 TL’ye çıkarılmasıdır. Ayrıca gençlerimizin özgür ve dinamik yapısına uygun şekilde özel bir destek olarak Mesleki Eğitimde Kupon Yöntemini de hayata geçireceğiz. Bu kapsamda, mesleki eğitim almak isteyenler, istediği eğitim kurumunu kendileri seçebileceklerdir. Bu eğitimleri İŞKUR tarafından verilecek kuponlar vasıtasıyla alabileceklerdir. Bu sayede gençlerin akredite edilmiş mesleki eğitim sağlayıcılarından kendilerine uygun zaman ve şartlarda eğitim almalarını sağlayacağız. “Genç, dinamik ve kaliteli bir nüfus” hayalimiz ve sağlıklı bir işgücü piyasası hedefimiz ile birlikte önümüzdeki dönemde gençlerimize ve kadınlarımıza bu desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz. Temel hedefimiz kapsayıcı ve sürdürülebilir istihdam ve büyümenin sağlanmasıdır. Bu hedefimiz doğrultusunda işverenlerimizin ihtiyaçları ile uyumlu olarak işgücümüzün niteliğinin, verimliliğinin artırılması ve üretime tam katılımının sağlanması için tüm paydaşlarımızla geliştirdiğimiz diyalog çerçevesinde yakaladığımız başarıyı geliştirme noktasında var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir

3500 liradan pahalı telefonun izahı yok
Erdoğan 'Bir ilk' dedi müjdeyi böyle verdi!
Kirada oturanlara kötü haber! Yargıtay, ev sahiplerinin lehine karar verdi
Doların 7.24 olduğu gün operasyonun arkasından bakın kim çıktı?
Fidan dağıtıp sözleşmeli üreticilik yaptıracağız
Kadro alan taşeron Mart zammından yararlanacak mı?
AÖF'de harçsız eğitimin kapsamı genişletildi
Gününü doldurduktan sonra çalışanın emekli maaşı düşer mi?
Balıkesir Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Yüzde 12 indirim
Memurlar dikkat! Artık zorunlu olacak
Dikkat! Banka reklamlarını kullanarak vurgun yapmışlar
Kemal Kılıçdaroğlu 'Mutfak'ta..
İşte 8 Bin bekçi alımının yapılacağı tarih
Ünlü şarkıcının acı günü!
Çiftçiye 'alım garantili' ürün desteği sunulacak
Belediyeden bisiklet kullananlara bin 500 TL
Yıldırım duyurdu: İstanbul'a 2 Gıda Merkezi geliyor
İstanbul'da kar yağışı! Yürümekte zorlandılar...
Bingöl Belediyesi 25 İşçi Alacak
Kırmızı et fiyatlarına yeni standart!
Almanca öğretmeni kendini asarak intihar etti

Benzer Haberler