Ücretten nafaka kesintisi üzerine icra kesintisi yapılabilir mi?

Ücretten nafaka kesintisi üzerine icra kesintisi yapılabilir mi?

Ücretten nafaka kesintisi üzerine icra kesintisi yapılabilir mi?

Tarih :
Ücretten nafaka kesintisi üzerine icra kesintisi yapılabilir mi?

* Bir fabrikada çalışıyorum, maaşımda nafaka haczi var. Nafaka harici başka icraya konmuş borcum da mevcut.

Maaşımdan 1/4’ü tutarında nafaka kesintisi yapılmaktadır. Nafaka kesintisi yapıldıktan sonra maaşımdan kalan tutardan diğer icraya konu olmuş borçlarım için kesinti yapabilirler mi?

Kural olarak işçinin aylık ücretinin 1/4’ünden fazlası haczedilemez. Ancak nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır. (4857 sayılı İş Kanunu madde 35)

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2010/20139 E.2011/681 K. Sayılı ve 15.02.2011 tarihli kararında, “Borçlu işçi olup, 4857 Sayılı Kanun’un 35. maddesine göre işçinin almakta olduğu ücretlerin dörtte birinden fazlası haczedilemez.

Ancak nafaka borcunun özelliği sebebiyle öncelikle aylık nafakanın tamamının, borçlunun almakta olduğu ücretinden her ay kesilmesinden sonra ücretin geri kalan kısmının 1/4’ünün birikmiş nafaka alacağı için, diğer adi alacaklar gibi daha önce konulan hacizler sona erdikten sonra kesilmesi gerekmektedir” şeklinde görüş bildirmiştir.

Bu durumda, ücretinden aylık nafaka kesintisi yapıldıktan sonra diğer borçları için de sıra ile ücretinden kalan miktarın 1/4’ü oranında kesinti uygulanacağını söyleyebiliriz. Didem Okur Kaynak:Aydınlık

İlgilinizi Çekebilir