Malullükten dolayı hizmet sınıfı değişenler ve kontrol muayenesi konusu

Malullükten dolayı hizmet sınıfı değişenler ve kontrol muayenesi konusu

Tarih :
Malullükten dolayı hizmet sınıfı değişenler ve kontrol muayenesi konusu

Emniyette çalışmakta iken malullükten dolayı hizmet sınıfı değişerek GİH'e memur olarak geçenler, malullükten dolayı emekli olmak istediklerinde tekrar kontrol muayenesine tabi tutulur mu?


Emniyette çalışmakta iken malullükten dolayı hizmet sınıfı değişerek GİH'e memur olarak geçenler, malullükten dolayı emekli olmak istediklerinde tekrar kontrol muayenesine tabi tutulur mu?

SORU: Sayın yetkili; 2011 yılında polis memuru olarak göreve başladım sonra geçirdiğim psikolojik rahatsızlıktan dolayı 2018 yılında GİH memuru olarak çalışmaya başladım. Ayrıca SGK malüllüğümü onayladı fakat 10 yılım dolmadığı için GİH memuru oldum. 10 yılım dolduktan sonra tekrar rapor almadan emekli olabilir miyim? Ayrıca kontrol muayenesi isteniyormuş, kontrol muayenesine gittiğimde doktor iyileşti derse maaşım kesilir mi, kesilirse tekrar memur olarak atanabilir miyim, yoksa ortadamı kalırım? Cevabınız teşekkür ve saygılarımı sunarım.

CEVAP:

Malullüğü nedeniyle memurluğa geçiş yapan polis memurunun emekliliği nasıl olur? Sorunuz özelinde durumunuzu değerlendirmekteyiz.

-/2008 yılı Ekim ayından sonra memur olanlardan malul duruma girenler hakkında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 25, 26, 27 ve kontrol muayenesi hakkındaki 94. Madde hükümleri uygulanır.

-Emniyet Hizmetleri Sınıfından Genel İdare Hizmetleri Sınıfına malullüğünüze istinaden geçiş yapılması durumunda eski malullüğe istinaden emekli olunması da mümkün olur. Bu hususta 5510 sayılı Kanun Madde 25 de "4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların yazılı talepleri halinde, haklarında bu madde hükümleri uygulanmaksızın malüllüklerinin mani olmadığı başka vazife veya sınıflara nakil suretiyle tayinleri yapılmak üzere istifa etmiş sayılırlar. Bunların, istifa etmiş sayıldıktan sonra dahi, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını isteme hakları mahfuzdur. Ancak, kurumlarında başka vazife ve sınıflara nakli mümkün olanlardan özel kanunlarına göre yükümlülük süresine tabi olanlar, bu yükümlülüklerini tamamlamadıkça veya malüliyetlerinin yeni vazifelerine de mani olduğuna dair usülüne uygun yeniden rapor almadıkça bu haklarını kullanamazlar."

-Sınıf değiştirip GİH sınıfında hizmet yaptığınız süre içerisinde de hizmet süresi tamamlanmış olunması ve herhangi bir yükümlülük süresi de olunmaması koşulu ile mevcut malullüğünüze istinaden malulen emeklilik talebinde bulunabileceğinizi, değerlendirmekteyiz,

-Eski memurlarda olmayan ancak yeni memurlarda olan malullük durumlarında Sosyal Güvenlik Kurumunun gerekli görmesi halinde kontrol muayenesi yapma yetkisi bulunmaktadır. Bu işlemin rutin bir işlem olmadığını, kişilerin veya Sosyal Güvenlik Kurumunun talebine bağlı bir işlem olduğunu da söyleyebiliriz.

-5510 sayılı Kanun Madde 94 hükmü; "Malüllük, vazife malullüğü aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış sigortalılar, malullük durumlarında artma veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç olduğunu ileri sürerek aylık ve gelirlerinde değişiklik yapılmasını isteyebilecekleri gibi; Kurum da harp malullüğü, vazife malullüğü, malullük aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış sigortalılar ile aylık veya gelir bağlanan ve çalışma gücünün en az % 60'ını yitiren malül çocukların kontrol muayenesine tabi tutulmasını talep edebilir. "

 

Kaynak : Memurlar.Net

İlgilinizi Çekebilir