Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) nedir?

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) nedir?

Devletin sağlık ile ilgili sosyal politikalarının uygulamasına imkan veren, fiyatlandıran, düzenleyen ve diğer tüm uygulama detaylarını içeren mevzuat tebiliğidir. 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 5510 sayılı Kanun ve “Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde düzenlenmiştir. Peki Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) nedir? İşte detaylar...

Tarih :
Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) nedir?
Hastaneye başvuran hastaların dosyalarına işlenen bütün hizmet ve yapılan işlemler bu listede kayıtlı bulunmakta. Bu listede tüm hizmet ve malzemelerin fiyatları ve hangi şartlarda hastalara uygulanabileceği ile ilgili kurallar mevcut.

Bu kurallar neticesinde hastaların hastaneye başvurduklarında oluşturulan dosyaları hastane tarafından SGK‘ya fatura edilir. Bu fatura işleminde de SUT listesinde ki bütün kurallar uygulanır ve SGK da hastaneye bu kurallar neticesinde SUT listesinde belirlenmiş olan fiyatlar çerçevesinde ödeme yapar.

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) nedir?
SUT, Devletin sağlık ile ilgili sosyal politikalarının uygulamasına imkan veren, klavuzluk eden, fiyatlandıran, düzenleyen ve diğer tüm uygulama detaylarını içeren mevzuat tebliğidir. 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 5510 sayılı Kanun ve “Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde düzenlenmiştir.

SUT uyarınca Sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanan ve kapsam maddesinde tanımlanan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, yol, gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve usulleri ile bu hizmetlere ilişkin Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen ödenecek bedeller bildirilir.

SUT kodu nedir?
Sağlık merkezlerinde yapılan tüm işlemlerde ödeme esasları bunlara göre düzenlenmektedir. Bu nedenle SUT’un hastalık, işlem ve ameliyat kodları, işlem puanları ve fiyatlandırmasını bilmek yapılan işlemleri bu kodlar doğrultusunda eksiksiz bildirmek ve fiyatlandırmak hem yapılan işleri göstermek kaçakları engellemek bakımından çok önemli ve yararlıdır.

SUT hangi konuları kapsar?
Sağlık hizmeti sunucularına müracaat ve yükümlülükler
Provizyon işlemleri
Katılım payları
İlave ücretler
Sağlık raporlarının düzenlenmesi
SGK Hekim Şifre işlemleri
Tanı ve Tedavilere ait detaylar
Finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemleri ve ödeme kuralları
Acil sağlık hizmetleri
Bazı tetkik ve tedavi yöntemlerinin usul ve esasları
Diş tedavileri
Organ, doku ve kök hücre nakli tedavileri
Finansmanı sağlanan kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri
Yurt dışında tedavi
Yol ve gündelik giderleri
Refakatçi giderleri
Cenaze nakil işlemleri
Tıbbi malzeme temin esasları
Tıbbi malzeme ödeme esasları
İlaçlar
Reçete ve sağlık raporu yazım ilkeleri
Bazı özel hastalıklara ve ilaç kullanımına ilişkin düzenlemeler
Yurt dışından ilaç getirilmesi
İlaçlarda uygulanacak indirim oranları ve eşdeğer ilaç uygulaması
Eczanelerden ilaç temini
Kan ve kan bileşenlerinin temini ve bedelinin ödenmesi
Faktör ve diğer kan ürünlerinin reçete edilmesi ve hemofili hastalarının bildirim zorunluluğu
Faturalandırma ve Ödeme
medula sistemi
Sağlık kurum ve kuruluşları faturalarının düzenlenmesi
Eczane faturalarının düzenlenmesi
Optisyenlik müesseseleri faturalarının düzenlenmesi
Ödeme işlemleri

Kaynak : Yeni Şafak

İlgilinizi Çekebilir