Anasayfa » Emekli » İstifa ederek yaşı beklemek isteyenlere öneriler

İstifa ederek yaşı beklemek isteyenlere öneriler

İstifa ederek yaşı beklemek isteyenlere öneriler

Tarih :
İstifa ederek yaşı beklemek isteyenlere öneriler

Hizmet yılını dolduran memur yaş grubunu beklemek üzere görevinden ayrılabilir mi? Ayrıldıktan sonra emeklilik dilekçesini ne şekilde verebilir?

1- Memurluk emekliliğinin kuralları:

- Mutlaka erkek memurun 25 hizmet yılını tamamlamış olması + Yaş grubunu tamamlamış olması gerekir.

- Kadın memurun da 20 hizmet yılını tamamlamış olması + Yaş grubunu tamamlamış olması gerekir.

Bu şartları taşımayan memurlara aylık bağlanmaz, emekli ikramiyesi ödenmez.

2- Erkek ise 25, kadın ise 20 hizmet yıllarını dolduranlar, emekli olabilmeleri için aranılan yaş hadlerini beklemelerine gerek yoktur. Bu kişiler isterlerse görevlerinden ayrılabilir ve yaşı bekleyebilirler. Görevlerinden ayrılma şekilleri de hizmet sürelerini doldurup emeklilik yaş gruplarını tamamlamak için istifa şeklinde olacaktır.

3- Hizmetlerini doldurup istifa edenler, emeklilik yaşlarının dolum tarihinde emekli müracaatını yaptıklarında, yaşlarının dolum tarihindeki memur maaş katsayısı esas alınmak suretiyle emekli aylığı, emeklilik ikramiyesi ve sağlık yardımı yapılır.

4- İstifa ile emeklilik yaş gruplarını dolduracakları tarih arasında çalışmayanlar isterlerse genel sağlık sigortası primini Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyerek genel sağlık sigortasından yararlanabilirler.

5- Hizmetlerini dolduranlardan görevinden ayrılanların açıkta iken SSK'lı veya BAĞ-KUR'lu çalışmaları olur ise, 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre son yedi yıllık hizmetlerinin en az yarısından fazlasının (3 yıl 6 ay/ yani 1260 gün ve daha fazla) Emekli Sandığına tabi olması koşuluyla, 5434 sayılı Kanun hükümleri esas alınarak aylık bağlanır, bu süreyi geçer ise yani 1260 gün ve daha fazla SSK.lı veya Bağ-Kurlu olurlar ise Emekli Sandığınca memur olarak aylık bağlanamaz, işçi veya esnaf olarak aylık bağlanır.

6- Yaş gruplarını tamamladıkları tarihte aylık müracaatında memurluk sürelerinin tam yıllarına emekli ikramiyesi ödenir. İster memur, ister işçi, ister esnaf olarak aylık bağlansın muhakkak memurluk sürelerine emekli ikramiyesi ödenir. Emekli ikramiyesinde bir kayıp olmaz.

7- 24 yıl 9 ay hizmeti olan erkek memur istifa edip, yaş grubunu tamamladığında aylık bağlanmasını isterse, hizmet süresi 25 yıldan az olduğundan aylık bağlanmaz, ikramiye ödenmez. Ancak, 24 yıl 9 ay hizmet süresi olan memur 61 yaşını doldurmuş ise aylık bağlanır, ikramiye ödenir.

8- 24 yıl 9 ay hizmeti olan erkek memur istifa edip 3 yıl 6 aydan daha az SSK.lı çalışarak 25 yılını tamamladığında yaş grubunu doldurduğu tarihte müracaat ederse aylık bağlanır, ikramiyesi ödenir. Daha fazla çalışırsa işçi olarak emekli olur, memurluk süresine ikramiyesi ödenir.

9- Hizmet yılını dolduran memur yaş grubunu beklemek istediğinde, çalışmış olduğu Kuruma, "Hizmet yılımı doldurdum, emeklilik yaş grubunu doldurduğumda aylık bağlanması için görevimden istifa etmek suretiyle ayrılmak istiyorum." şeklinde bir dilekçe vermesinin yeterli olacağını düşünmekteyiz.

10- Memur, yaş grubunu tamamladığı tarihten hemen sonra, Sosyal Güvenlik Kurumuna "Hizmet süremi tamamladıktan sonra görevimden istifa etmek suretiyle ayrıldım. ........................ tarihinde yaş grubunu tamamladım. Tarafıma emekli aylığımın bağlanmasını, emekli ikramiyesinin ödenmesini arz ederim." Şeklinde, imzalı, adresli, T.C.Kimlik numarasını belirtir bir dilekçe ile müracaat etmesi yeterli olacaktır.

Görevinden istifa ederek yaşını beklemek isteyenlere öneriler:

- Yaş grubunu tamamlayacakları tarih uzun bir süre ise, Sosyal Güvenlik Kurumu hem aylık, hem ikramiye, hem de sağlık hizmeti vermeyeceğinden, memurların görevlerinden ayrılmalarının bir avantaj sağlamayacağını değerlendirmekteyiz.

- Yaş grubunu tamamlamak için görevinden ayrıldıktan sonra SSK'lı, Bağ-Kurlu çalışmayı düşünenler olduğunda ise memur olarak emekli olmak isteyenlerin mutlaka 1260 gün ve daha fazla SSK'lı veya Bağ-Kurlu çalışmalarının olmamasına dikkat etmelerini tavsiye edebiliriz.

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir