Kısmi emeklilik sonrası çalışmak kıdem tazminatı iadesini gerektirir mi?

Kısmi emeklilik sonrası çalışmak kıdem tazminatı iadesini gerektirir mi?

Kısmi emeklilik sonrası çalışmak kıdem tazminatı iadesini gerektirir mi?

Tarih :
Kısmi emeklilik sonrası çalışmak kıdem tazminatı iadesini gerektirir mi?

Kısmi emeklilik nedeni ile işten ayrılarak kıdem tazminatını alan işçi, yeniden bir işte çalışmaya başlayabilir .

Kısmi emeklilik nedeni ile işten ayrılarak kıdem tazminatını alan işçi, yeniden bir işte çalışmaya başlayabilir. Bu durumda kıdem tazminatının iadesi söz konusu olmaz.

Yargıtay kararları da bu doğrultudadır:

... Davalı 15.07.2011 tarihine kadar çalışmasını sürdürmüş, bu tarihte işyerinden ayrılmış ve üç gün sonra başka bir işverene ait işyerinde çalışmak üzere işe başlamıştır. Davacının işyerinden ayrıldıktan sonra başka bir firmada çalışması hakkın kötüniyetli kullanılması olarak değerlendirilemez. Davalı kanunun kendisine verdiği emeklilik hakkını kullanmıştır. Kanunda tanınan bu hakkın amacı, işyerinde çalışarak yıpranmış olan ve bu arada sigortalılık yılı ile prim ödeme süresine ait yükümlülükleri tamamlamış olan işçinin, emeklilik için bir yaşı beklemesine gerek olmadan iş sözleşmesini aktif sonlandırabilmesine imkan tanımaktır. Davacının ödenen kıdem tazminatının iadesine ilişkin talebinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. (Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2012/10954 E. 2013/909 K. 25.01.2013 T.)

Didem Okur Kaynak:Aydınlık

İlgilinizi Çekebilir